Muzeul Renașterii Naționale - Veliko Târnovo

Veliko Târnovo este vechea capitală medievală a Bulgariei, un oraș deosebit de pitoresc azi și totodată sufletul mișcării renașterii naționale. Astfel, este foarte potrivit că cel mai important și frumos al orașului este Muzeul Renașterii Naționale și Adunării Constituante.

Veliko Tarnovo is the medieval capital of Bulgaria, a picturesque city and also the heart of the Bulgarian National Revival. Thus, it is only logical that the Museum of the National Revival and of the Constituent Assembly be located here.

Muzeul este găzduit chiar în clădirea care a fost, în 1879, sediul Adunării Constituante, primul parlament modern al Bulgariei, care a ratificat Constituția de la Târnovo. Ulterior, principalele instituții ale statului, inclusiv parlamentul, au fost transferate în noua capitală, Sofia, aleasă pentru o poziție considerată mai bună pentru dezvoltarea viitoare a țării.

The museum is found in the building which, in 1879, hosted the Constituent Assembly, the first modern Bulgarian Parliament, which ratified the Tarnovo Constitution. Shortly after, the main institutions, including the Parliament, were transferred in the new capital, Sofia, selected for its ideal position for the future development of the country.

Muzeul prezintă lucrări de artă, fotografii și numeroase planșe explicative despre istoria recentă a Bulgariei, începând cu primele revolte haiducești din perioada ocupației otomane și culminând cu perioada renașterii naționale (mijlocul secolului 19).

The museum presents artwork, photographs and numerous exhibits on the modern history of Bulgaria, starting with the first anti-Ottoman revolts and culminating with the National Revival (middle of the 19th century).

Deosebit de interesante sunt imaginile cu Bulgaria din perioada otomană, în care se pot distinge clar moschei și minarete, o priveliște care mie mi-a amintit de Sarajevo.

The images with the Bulgarian towns in the Ottoman period are very interesting. You can clearly distinguish mosques, minarets, a view which reminded me of Sarajevo.

Veliko Târnovo în secolul 19 / Veliko Tarnovo in the middle of the 19th century

imagini de arhivă cu clădirea parlamentului / archive images from the Parliament building

Unul dintre primii revoluționari au mișcării de eliberare națioanală, Georgi Sava Rakovski (1821 - 1867)

One of the first revolutionaries, Georgi Sava Rakovski (1821 - 1867)

Principalele exponate ale muzeului sunt despre Insurecția din Aprilie 1876, care a dus laRăzboiul Ruso - Turc din 1877 - 1878 (Războiul de independență al României). În imagine este un tun din acea perioadă (răsculații au folosit și turnuri din lemn de cireș, precum moții lui Avram Iancu în 1848), redutele de la Plevna și portretul lui Vasil Levski (1837 - 1873).

The main exhibits refer to the April Uprising, which led to the 1877 - 1878 Russian - Turkish War (the Romanian War of Independence). In this image, a canon from that period (the insurgents used cherry wood canons, just like Avram Iancu's troops in the Romanian Revolution of 1848), the Pleven redoubts and the portrait of Vasil Levski (1837 - 1873).

Este istorisită expediția lui Hristo Botev, pornită din România, pentru a întări mișcarea revoluționară din Bulgaria. Este bine știut faptul că România a servit ca bază de organizare pentru mișcarea revoluționară bulgară. Comitete revoluționare erau organizate la București, Giurgiu sau Turnu Măgurele.

This image shows Hristo Botev's expedition, which started in Romania, supporting the Bulgarian uprising. It is a well known fact that Romania served as a base for organizing the April Uprising. Revolutionary committees were organized in Bucharest, Giurgiu or Turnu Măgurele.

Grupul lui Hristo Botev a traversat Dunărea la Bechet (pe un vapor austriac rechiziționat) și a rezistat câteva săptămâni în Bulgaria, până să fie anihilat în munții Vratsa. Botev și Levski au rămas cei mai venerați eroi ai mișcării de eliberare națională.

Hristo Botev's group crossed the Danube at Bechet (on a commandeered steam boat) and they held out several weeks in Bulgaria, before being isolated and annihilated in the Vratsa Mountains. Botev and Levski remained the most revered heroes of the national liberation movement. 

Muzeul înfățișează numeroasele și variatele monumente ridicatr Insurecției din Aprilie 1876 pe teritoriul întregii Bulgarii.

The museum shows the numerous different monuments erected for the April Uprising.


Imagine cu eliberarea orașului Veliko Târnovo de către trupele ruse.

The liberation of Veliko Tarnovo by the Russian troops.

Imediat după dobândirea autonomiei, Veliko Târnovo a prosperat, chiar dacă nu a avut șansa de a redeveni, permanent, capitală.

Veliko Tarnovo prospered after the liberation, even though it did not become a permanent capital.

Bisericile au înlocuit moscheile iar firul istoriei a fost reînnodat.

Churches replaced the mosques History picked up from where it left.

Palatul Adunării Constituante rămâne astăzi mărturie renașterii Bulgariei.

The Palace of the Constituent Assembly still testifies of Bulgaria's rebirth.


Comentarii

Trimiteți un comentariu