Veliko Târnovo

Pentru că din București nu este obligatoriu să plecați în călătorie doar spre nord, ci și spre sud, este timpul să vă prezint Veliko Târnovo, o destinație din ce în ce mai apreciată de bucureșteni și nu numai, la doar 3 ore distanță de capitală.
Poreclită de noi "Sighișoara Bulgarilor", denumită de ei "Orașul Țarilor", e mai degrabă o Târgoviște sau o Suceavă, dar pe dealuri.

Veliko Tarnovo is a wonderful destination in Bulgaria, only a 3 hour drive from Bucharest.
Named "The city of the tsars", it can be compared to Sighișoara. However, given its history, it can rather be compared to Târgoviște or Suceava.

Deosebit de pitoresc, accesibil, deloc scump, Veliko Târnovo este o destinație excelentă de weekend sau de weekend prelungit, două zile fiind suficiente pentru a-l vizita (orașul vechi, principalele muzee și cetatea), trei zile incluzând Arbanasi.
Pot menționa că în capitala medievală a Țaratului româno - bulgar sunt destule rămășițe care îl pot încadra la rubrica blogului "mărturii românești în lume", asta până voi crea, eventual, o rubrică de sine stătătoare de "străinătate".
(în imagine, ansamblul arhitectural de pe strada Samovodska Charshiya)

Picturesque, accessible, inexpensive, Veliko Tarnovo is an excellent weekend destination. Two or three days are enough for a visit, including the touristic village of Arbanasi.
There are traces of Romanian history in Veliko Tarnovo so I can fit it in my blog's theme; maybe one day I will expand it to subjects abroad unrelated to Romanian history.
(the touristic Samovodska Charshiya street is pictured)

Cu o populație de aproape 70.000 de locuitori, Veliko Târnovo este cam al 15-lea oraș al Bulgariei. Este "veliko", adică "mare" sau "măreț" doar din 1965, redenumit oficial pentru a i se recunoaște importanța istorică. Până atunci era doar "Târnovo", iar în vremurile de demult românii îi spuneau simplu "Târnova".
(panorama este din satul turistic Arbanasi)

With almost 70.000 inhabitants, Veliko Tarnovo is Bulgaria's 15th city by size. Veliko means "great" but it bears this name only since 1965, a tribute to its history.
(panorama of the city from Arbanasi village)

O panoramă tipică a orașului construit pe versanții ce domină râul Yantra.
Orașul vechi s-a dezvoltat pe 3 dealuri: Tsarevets (dealul cetății), Trapzitsa și Sveta Gora (muntele sfânt - unde se află parcul cu același nume și Monumentul Asăneștilor). Totodată, turistul va petrece mare parte în cartierele (mahalalele) Varusha sud și nord, unde se găsesc numeroase hoteluri și hosteluri, străduțele pitorești și multe restaurante unde - este deja un clișeu pentru acest oraș - se mănâncă bine și ieftin. Este așadar o zonă utilă, dar totodată deplin inclusă în orașul vechi, turistic.

A typical panorama of the city built on the hills surrounding the Yantra river. The old town grew on three hills Tsarevets (the fortress hill) Trapzitsa and Sveta Gora (the holy mountain - where the park bearing the same name and the Asenevci). The tourist shall spend a lot of time in the south and north Varusha neighborhoods where numerous hotels, hostels and restaurants are found. Food is excellent and cheap. Thus, it is the "useful" zone, but it is also a touristic area, included in the old town.

Un panou cu orașul istoric, fotografiată la cetate: Tsarevets e în dreapta, Trapezitsa în stânga, Sveta Gora în sud (nu apare pe hartă) și zona "utilă" a orașului pornește spre stânga hărții (nu apare). Se poate observa în colțul dreapta - jos al panoului o hartă cu Bulgaria medievală ce includea și Moldova și Țara Românească.
Oricum, pentru a vizita temeinictrebuie să vă înarmați cu o hartă contemporană, pentru că la prima vedere te poți pierde și poate părea confuz. Este însă destul de mic și te împrietenești repede cu el.

A sketch of the historic town, from a panel on the fortress grounds. Tsarevets hill is on the right, Trapesitza on the left, Sveta Gora in the south (it does not appear on the map) and the "useful" area on the left (not appearing on the map). On the lower right corner one can see a map of medieval Bulgaria including Moldova and Wallachia.
A map of the city is useful not to get lost on the winding streets, but it is easy to learn, since it is not that big.

Dacă dispuneți însă doar de câteva ore, mergeți direct la cetate... dacă aveți mai multe zile, luați-o pe îndelete.
Să zicem că turistul s-a cazat (sugestii de hoteluri unde am stat eu sau alți prieteni sunt Play, Gurko și Bolyarski) și dorește să pornească să viziteze orașul în mod coerent, fără să se piardă.
(în imagine, Facultatea de Arte de lângă Hotel Play)

If you only have a couple of hours, go straight to the fortress... if you have several, then take it step by step.
After you check in (hotels suggestions would be Play, Gurko and Bolyarski hotels), you can start your discovery of the city.
(pictured, the Faculty of Arts from near Hotel Play)

Un posibil capăt de ață de luat este monumentul "Maica Bulgaria", pentru a intra apoi pe strada Gurko și a înșira câteva dintre cele mai reprezentative monumente din Veliko Târnovo.

A possible starting point would be the monument "Maica Bulgaria" (Mother Bulgaria). Then you may take Gurko street and admire some of the most representative monuments of Veliko Tarnovo.

Ce-mi place mult e că în Balcani (sau Cehia, Slovacia...) dau frecvent peste cuvinte care există și în limba română ("maica", de exemplu) sau învăț cuvinte utile care sunt aceleași peste tot, cu mici diferențe ("most" - pod, "star" - vechi).
Construit în 1930, monumentul "Maica Bulgaria" comemorează pe fiecare fațetă evenimente din istoria modernă a Bulgariei: Războiul ruso - turc din 1877 (Războiul de independență al României) în urma căruia Bulgaria și-a dobândit autonomia de la Imperiul Otoman, unificarea Bulgariei  din 1885 (alipirea Rumeliei Orientale), Războaiele Balcanice 1912 - 1913 și Primul Război Mondial 1915 - 1918. Perioadele istorice evocate sunt exemplificate de soldați costumați corespunzător.

Bulgarian, like all Slavic languages, have common words with Romanian, since the latter, a Latin language, has Slavic influences. For example, "maică" is archaic for "mother" in Romanian.  Other words do not resemble, but are common to all Slavic languages, like "most" for bridge and "star" for "old".

Intrarea pe strada Gurko, cu case tipice, unele atent îngrijite, altele lovite de vremuri. Poartă numele lui Iosif Gurko, mareșal rus care la 7 iulie 1877 a eliberat orașul de sub otomani.
Pe această stradă se află la nr. 88 Casa Sarafkina, muzeu etnografic, care din păcate nu era deschis când am fost.

Gurko street, with typical houses, some well kept, others weathered. It bears the name of Joseph Gourko, Russian field marshal who liberated the town from the Turks in 1877.
Sarafkina house is found on this street at number 88. It is an ethnography museum but it was closed when I visited.

semn bun / a good sign 

Hristo Ivanov Kratchulov a luptat în Insurecția din Aprilie 1876, în Războiul ruso - turc din 1877 - 1878 (Războiul de independență al României) și în războiul cu Serbia din 1885 cu ocazia alipirii Rumeliei.

Hristo Ivanov Kratchulov fought in the April 1876 Uprising, the Russian - Turkish War of 1877 - 1878 (The Romanian War of Independence) and the war with Serbia of 1885.

Mergând pe direcția străzii Gurko ajungeți la două obiective importante: Muzeul arheologic (lapidariul din curtea interioară în imagine) și Muzeul Renașterii Naționale, unde s-a constituit primul parlament bulgar modern (Adunarea Națională Constituantă). Despre acesta din urmă, în curând mai pe larg.

Walking on Gurko street and the ones prolonging it, you reach two important landmarks in the city: the Archeology Museum (lapidary in the courtyard pictured) and the National Revival Museum, where the first modern Bulgarian parliament convened (to be detailed in the next post).

Nu departe de aceste două muzee se află Biserica "Nașterea Maicii Domnului", construită de arhitectul Kolyu Ficheto în 1844.

Not far from these museum is the Cathedral of the "Birth of the Theotokos", built by Kolyu Ficheto in 1844.

Biserica a fost reconstruită în 1913 după un cutremur. / The church was restored in 1913 after an earthquake.

am avut ocazia să o admir și noaptea / view by night

Kolyu Ficheto poate fi considerat un fel de Ion Mincu al bulgarilor, fiind arhitectul mișcării de renaștere națională în țara vecină, care a ocupat a doua jumătate a secolului 19. Născut în Dryanovo în centrul țării în anul 1800, orfan de tată, Kolyu a devenit ucenic zidar la vârsta de 10 ani. Deși analfabet, a ajuns un zidar neîntrecut, ridicând numeriase biserici în Bulgaria, precum și poduri. Acest exemplar din Veliko Târnovo, "Casa cu maimuță", a fost de asemenea construită de el în anul 1849 (se poate observa o maimuță sub logii).

Kolyu Ficheto is one of the most prominent Bulgarian architects, being active during the National Revival movement (second half of the 19th century). Born in Dryanovo in the center of the country in 1800, orphaned, Kolyu became an apprentice mason at 10. Although illiterate, he became a very skilled mason and built numerous churches and bridges in Bulgaria. "The house with the monke" (seen under the loggias) was built by him in 1849.

Orașul este împânzit de monumente dedicate momentelor și eroilor renașterii naționale bulgărești, precum statuia lui Todor Lefterov, căzut în Insurecția din Aprilie 1876.

The city is dotted with monuments to the heroes of the National Revival. Here is the statue of Todor Lefterov, fallen in the April 1876 Uprising.

Într-o intersecție centrală se află acest obelisc dedicat primei insurecții importante bulgare din secolul 19 împotriva otomanilor: "Veltchovata zavera". Anul 1835 coincide de asemenea cu renașterii culturii scrise bulgărești, când la Gabrovo s-a deschis prima școală modernă în limba bulgară.

In a central crossroad is found this obelisk dedicated to the first Bulgarian insurrection against the Ottomans in the 19th century: "Veltchovata zavera". They year 1835 also coincides with the rebirth of the written Bulgarian culture when the first modern Bulgarian school was opened in Gabrovo. 

De asemenea, în oraș pot fi admirate mai multe basoreliefuri cu diverse tematici, de exemplu din nou renașterea culturală (anul 1835 marcat). Sunt foarte mare amator de astfel de opere de artă și le "vânez" cu atenție, însă nu cred că le-am găsit pe toate în Veliko Târnovo. Totuși, în zona centrală sunt cel puțin patru.

Also, several bas-reliefs decorate blind walls in the city, like this one again celebrating cultural rebirth (the year 1835 marked). I like these kinds of works of art very much and I search for them intently (also in Romania or in the Republic of Moldova, where they are widespread). I have not discovered them all, but there are at least four in the central area.

Arhitectul Kolyo Ficheto (1800 - 1881) oferind orașului ctitoria lui.

The architect Kolyo Ficheto (1800 - 1881) offering his work to the city.

1877 - 1878, ce marchează prosperitatea regăsită a Bulgariei odată cu autonomia - în curând independența

1877 - 1878, marking Bulgaria's autonomy and newfound prosperity, preceding its independence.

Basorelief cu cavalerii bulgari de demult, care cândva au înfrânt oștile Bizanțului, dar și ale arabilor (Hanul Krum 803 - 814, Hanul Tervel 700 - 721, etc).

Bas-relief with the Bulgarian knights who subdued the armies of Constantinople or of the Ummayads (Khan Krum 803 - 814, Khan Tervel 700 - 721, etc).

Nu departe de obeliscul 1835 se află ansamblul arhitectural Samovodska Charshiya, o stradă turistică înțesată cu suveniruri.

Not far from the 1835 obelisk is the Samovodska Charshiya touristic street and architectural ensemble.

Aici predomină casele tipic bulgărești cu catul superior ieșit în afară. Foarte populare la Balcic, ele au devenit în perioada interbelică un element de semnătură al arhitectei Henrieta Delavrancea Gibory.

Typical Bulgarian houses are prevalent here. Very popular in Balcic, they influenced Romanian architecture in the 1930's.

Alt grup de case tradiționale foarte vechi în apropierea Bisericii "Nașterea Maicii Domnului", ce domină valea râului Yantra.

Another group of very old traditional houses close to the "Birth of the Theotokos" Church, dominating the Yantra river.

Priveliște de pe esplanada bisericii spre stânga...

View from the church square to the left...

...priveliște spre dreapta, spre Biserica celor Patruzeci de Martiri, un obiectiv obligatoriu în Veliko Târnovo.

... and to the right, to the Forty Martyrs Church, a must see in Veliko Tarnovo.

Ca atât de multe monumente vechi din oraș și din întreaga Bulgarie, biserica este doar parțial cea originală, o bună parte fiind reconstruită (se poate observa în imagine o parte mai veche și o secțiune reconstruită). Chiar și așa, este deosebit de importantă pentru istoria bulgarilor.

Like many other ancient monuments in Veliko Tarnovo and in Bulgaria, the church is only partially original, the rest being rebuilt (the difference can be observed in the picture above). Even so, is is immensely important in Bulgarian history.

Potrivit tradiției, biserica a fost construită în 1230 de Țarul Ivan Asan II după o victorie împotriva bizantinilor. Biserica a fost construită folosind elemente mai vechi din alte biserici și monumente, precum coloana lui Hanului Ormutag, coloana Împăratului Asan I și coloana Hanului Krum. Sfântul Sava, patronul sârbilor, a murit la Veliko Târnovo și a fost înmormântat în această biserică, înainte ca rămășițele lui să fie duse în Serbia în 1237.

According to tradition, it was built in 1230 by Tsar Ivan Asen II after a victory against Constantinople. The church was built using older elements from other churches and monuments, like the column of Khan Ormutag, the column of Emperor Asen I and the column of Khan Krum. Saint Sava, the patron of the Serbs, died in the city and was buried in this church, before his remains were transferred in Serbia in 1237. 

Biserica a servit ca necropolă domnească a Asăneștilor, dar după căderea orașului sub otomani (1393), a fost transformată în moschee.

The church served as necropolis for the Asen dynasty, but was transformed into a mosque after the Ottoman conquest in 1393.

Biserica a renăscut după eliberarea de sub otomani. În 1879, deputații Adunării Naționale Constituante au depus jurământul aici, iar Țarul Ferdinand a fost încoronat aici în 1908 marcând independența redobândită a Bulgariei.

The church was reborn after the country's liberation. In 1879, the deputies of the National Constituent Assembly swore their oath her and Tsar Ferdinand was crowned here in 1908, marking Bulgaria's newfound independence.

În imediata apropiere se află Biserica "Adormirea Maicii Domnului", care găzduiește o icoană făcătoare de minuni.

Close by is found the "Dormition of the Mother of God" church.

Urmează mahalaua Asenova... / The Asenova neighborhood...

... în care se poate trece pe un superb pod de piatră... / ... which you can reach by crossing a stone bridge...

... sau această punte... / ... or this pedestrian one...

... de pe care pot fi admirate case tipice târnovene. / ... admiring these typical houses.

Mahalaua Asăneștilor ascunde o bijuterie: Biserica "Sfântul Dumitru din Salonic", unde, în 1185 boierii Petru și Asan au ridicat stindardul luptei împotriva bizantinilor, fondând Al doilea țarat bulgar (Țaratul româno - bulgar). Țarii Petru, Ivan - Asan I și Ioniță Caloian au fost încoronați aici. Forma actuală este cea restaurată în anul 1985.

The Asenova neighborhood hides a jewel: the "Saint Dmitri" Church where, in 1185, the noblemen Peter and Asen raised the battle flag against Constantinople, leading to the foundation of the Second Bulgarian Empire. Tsars Peter IV, Ivan - Asen I and Kaloyan were crowned here. The present church was restored in 1985.   

În apropiere se află și biserica "Sfinții Petru și Paul", în care s-a refugiat ultimul patriarh al Târnovei în momentul cuceririi otomane.

Nearby is "Saint Peter and Paul" Church, where the last patriarch of Veliko Tarnovo took refuge.

vechi și nou la Veliko Târnovo / old and new in Veliko Tarnovo

Înainte de a aborda piesa de rezistență, cetatea, să ne plimbăm printr-un loc deosebit de frumos în Veliko Târnovo:

Before going to the main attraction, the fortress, lets take a walk in a beautiful place in Veliko Tarnovo:

Monumentul Asăneștilor a fost ridicat în 1985 după un proiect al profesorului Krum Damyanov, marcând 800 de ani de la întemeierea celui de-Al doilea țarat bulgar. Monumentul îi înfățișează pe țarii Petru (1185 - 1197), Ivan Asan I (1189 - 1196), Ioniță Caloian (1197 - 1207) și Ivan Asan II (1218 - 1241).

The Asenevci Monument was erected in 1985, designed by professor Krum Damyanov, marking 800 years since the foundation of the Second Bulgarian Empire. The monument represents Tsars Peter (1185 - 1197), Ivan Asen I (1189 - 1196), Kaloyan (1197 - 1207) and Ivan Asen II (1218 - 1241).
spada din centrul ansamblului statuar / the sword in the middle of the statuary group

Platoul monumentului este unul dintre locurile de unde pot fi admirate cel mai bine casele construite pe versanți, o imagine tipică pentru Veliko Târnovo.

From the monument, you can admire the houses on the hilly bank of the Yantra river, a typical Veliko Tarnovo image.

Pe flancul prăpăstios ce domină râul Yantra se află această interesantă construcție: Interhotel Veliko Târnovo.

You can also see very well this interesting construction: Interhotel Veliko Tarnovo.

Galeria de artă "Boris Denev" / The "Boris Denev" art gallery.

Nicio vizită la Veliko Târnovo nu se poate încheia fără turul cetății de pe dealul Tsarevets.

No visit in Veliko Tarnovo can be complete without a visit of the fortress on Tsarevets hill.

În cetate se pătrunde pe un pinten stâncos, traversând două porți.

A stone natural stone bridge allows access in the fortress, crossing two gates.

Acestea, precum și multe porțiuni din ziduri, au fost reconstruite în secolul trecut și încă se restaurează în anumite zone.

These gates, like most of the walls, were rebuilt in the last century and some are still being restored.

priveliște dintre cele două porți / view from the causeway

Punctul central al cetății este Catedrala Patriarhală "Înălțarea Domnului", reconstruită în 1981 și pictată în 1985.

The central point of the fortress is the Cathedral "The Ascension of Christ", rebuilt in 1981 and painted in 1985.

Veliko Târnovo și râul Yantra / Veliko Tarnovo and the Yantra river

În extremitatea dreaptă a cetății se află Turnul lui Baldovin, reconstruit în 1930. Este denumit după Împăratul Baldovin I, conte de Flandra și împărat al Constantinopolului.

To the extreme right of the fortress is Baldwin's Tower, rebuilt in 1930. It is named after Baldwin, Count of Flanders and Emperor of the Latin Empire.

În acest punct istoria Bulgariei se întrepătrunde cu istoria cruciadelor. Astfel, după cucerirea Constantinopolului în 1204, cruciații l-au înscăunat împărat pe Baldovin, care în scurt timp a intrat în conflict cu țarul Ioniță Caloian. Cruciații au fost înfrânți în Bătălia de la Adrianopole din 1205 iar Baldovin și-a sfârșit zilele în captivitate în Veliko Târnovo.

At this point, the history of Bulgaria mixes with the history of the Crusades. Thus, after the conquest of Constantinople in 1204, the Crusaders crowned Baldwin as emperor, who entered into conflict with Kaloyan. The Crusaders were defeated at the Battle of Adrianople in 1205 and Baldwin ended his days in captivity in Veliko Tarnovo.

un alt turn reconstruit din cetate, în fundal cu formațiunile stâncoase ce predomină în peisajul local

another restored towe in the fortress with rocky outcrops typical in the area


Din Turnul lui Baldovin se vede foarte bine catedrala patriarhală.

The cathedral can be seen very well from Baldwin's tower.

Reconstrucția a fost finalizată în 1981, după un proiect condus de arhitectul Boyan Kuzupov, marcând 1300 de la fondarea statului Bulgar.

The reconstruction was finalized in 1981, a project of architect Boyan Kuzupov, marking 1300 years since the foundation of the Bulgarian State.

reconstituirea catedralei pe un panou informativ / the historic cathedral on an information panelPictura din interior este realizată de Teofan Sokerov în stil modernist. Este un pic șocantă la prima impresie, însă mie a ajuns să îmi placă. Este foarte expresivă: exprimă foarte bine sanctitatea locului, distrugera și totodată renașterea acestuia.
În biserică nu se slujește în mod obișnuit.

The cathedral was painted by Teofan Sokerov in a modern style. It is a bit shocking at first glance, but I started to like it. It expresses very well the sanctity of the place,  the destruction it endured and its rebirth.De pe treptele catedralei se pot observa ruinele palatului princiar. / From the cathedral steps can be observed the ruins of the princely palace.


Serile, cetatea de la Veliko Târnovo oferă un spectacol de sunet și lumini. Merită, este foarte impresionant și pune în valoare în mod extraordinar poate cel mai frumos monument al Bulgariei.

The fortress is lit up at night and there is a light and sound show. It is worth watching and it enhances what may well be Bulgaria's most beautiful monument.


Comentarii

  1. Cei 'Patruzeci de Martiri' sunt cunoscuti la noi sub numele de cei 'Patruzeci de Mucenici' si celebrati la 9 martie.

    RăspundețiȘtergere

Trimiteți un comentariu