Mărăști

Mărăști - nume evocator de bătălie, este de asemenea un sat cocoțat pe culmea unui deal din Vrancea, pe valea râului Șușița. Până la a ajunge la mausoleu, se traversează satul care are câte ceva în plus de arătat.

Mărăști - name evoking a battle, is also a village high on a hill in Vrancea, on the Șușița river. Until reaching the mausoleum, the village has a few things to show.

Intrarea în sat este monumentală: se face prin Arcul de Triumf de la Mărăști, construit de Gavril Petrescu după un proiect al arhitectului Pandele Șerbănescu.

The entrance is monumental: there is triumphal arch, built by Gavril Petrescu, after a project by architect Pandele Șerbănescu.

Arcul de Triumf de la Mărăști - imagine de epocă

the triumphal arch - period pictures

Chiar în spatele arcului se află următorul obiectiv: troița cișmea (sau "ciușmea")

Right behind the arch is a stone cross, which used to be a fountain.

imagine de epocă a troiței / period picture of the cross

Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, în sat (și în întreaga zonă) au fost amplasate câteva panouri explicative prin proiectul "100 de ani de eroism la Mărăști". Realizate din fonduri europene (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR), montarea panourilor este binevenită, însă nu mi-este clar cât de rezistente vor fi acestea. Mă tem că doar câțiva ani, în cel mai bun caz. Într- notă mai optimistă: drumurile din zonă au fost restaurate cu aceeași ocazie.
Acest panou descrie bătălia de la Mărăști și prezintă harta satului cu obiectivele sale turistice - chiar a fost util să mă orientez.

On occasion of the Centennial of the Great Union, in the village and in the whole area were places panels for the project "100 years of heroism at Mărăști". Built with EU funds (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD), these panels are good news, albeit I don't know if they shall last long. They do not seem very sturdy. Also, good news for all circulating in the area: the roads were repaired.
This panel describes the battle of Mărăști and presents the village map with its touristic objectives. It was very useful to me.

Spre mausoleu am putut admira câteva case pitorești, dintre care preferata mea este aceasta. Satul Mărăști a fost ras de pe fața pământului în 1917 și reconstruit. Așadar se poate presupune că această casă, după aparențe printre cele mai vechi, are 100 de ani. 
Realitatea satului este tristă, însă, fiind mic și pustiu, cunoscut doar pentru faima bătăliei ce a avut loc aici. În jur, plin de păduri și vii - deci potențial ar fi.

I admired a few houses on the way. This is may favorite. The village was destroyed in 1917 and rebuilt. I can presume that this house is 100 years old.
The village is poor and not very lively. It is surrounded by forests and vineyards, so there is potential.

Alt obiectiv major al satului: biserica. Am fost surprins cât de frumoasă este, cu al său falnic turn de piatră.

Another major objective of the village: the church. I was surprised by how large and beautiful it is, with its strong belltower.

Există și o explicație pentru această discrepanță: a fost reconstruită după război în stil moldovenesc, fiind practic o donație a țării satului care s-a jertfit în război.

It was built after the war, in regional style, as a donation from the whole country to the village that suffered from the war.

"Această sfântă și dumnezeiască biserică înălțatu-s'au din temelie în zilele marelui și gloriosului Rege Ferdinand I al României și Maiestății Sale Regina Maria de către societatea "Mărăști", înființată chiar pe câmpul de luptă în anul 1917 de toți ostașii armatei a 2-a, sub președinția de onoare a Generalului Alexandru Averescu, comandantul acestei armate și președinția activă a Generalului Alexandru Mărgineanu, comandantul Diviziei a 3-a.
Ridicatu-s'au pentru înlocuire a vechei biserici a Mărăștilor, surpată de tunuri în bătălia de la Mărăști, pentru de-a pururi amintire a izbânzii și spre veșnica pomenire a vitejilor morți pentru țară și închinatu-s'au prea cinstitului hram al sfintei și marei mucenițe Maria Magdalena în 24 iulie 1928 în al 11-lea an de la înfrângerea și alungarea oștilor dușmane. Și s-a sfințit astăzi 10 iunie 1928 sub domnia M.S. Regelui Mihai I al României".
Fie ca păcatele noastre să fie răscumpărate cum au fost ale Mariei Magdalena, iar România toată să renască din cenușă, precum au renăscut satele vrâncene după război. 

"This holy church was erected from the ground in the days of the great and glorious King Ferdinand I of Romania and her Majesty Queen Mary, bu the society "Mărăști", founded on the battlefield in 1917 by all the soldiers of the second army, under the honorary presidency of General Alexandru Averescu, the commander of the army, and the active presidency of General Alexandru Mărgineanu, commander of the 3rd Division.
It was erected to replace the old church in Mărăști, ruined by the canons in the battle of Mărăști, as a memory of the victory and eternal remembrance of the braves who died for the country, dedicated to Mary Magdalene, on July 24th 1928 under the rule of His Majesty King Michael I of Romania."
May our sins be redeemed like Mary Magdalene's and may Romania rise again like the Vrancea villages after the war. 

Comentarii