Muzeul "Farul Sulinei"

Vechiul far de la Sulina este o mașină a timpului, care ne trimite înapoi în vremurile Comisiei Europene a Dunării, în secolul 19, când Dunărea se vărsa în mare chiar la limita actuală a orașului... 
Farul a fost construit de otomani în 1870, pentru Comisie. A fost ridicat după planurile inginerilor englezi M. Engelhardt și Charles Hartley ("părintele Dunării", cel care a realizat planurile pentru regularizarea canalului Sulina).

The old lighthouse in Sulina is a time machine, sending us back to the times of the European Danube Commission, in the 19th century, when the Danube flowed into the sea right at the edge of the town...
The lighthouse was built by the Ottomans in 1870, for the Commission. It was erected according to the plans of English engineers M. Engelhardt and Charles Hartley ("the father of the Danube", the latter overseeing the plans for the works on the Sulina channel).

Astăzi farul se află la peste 2 km distanță de malul mării, este martorul transformării țărmului și avansării Deltei, astfel încât și-a pierdut funcția maritimă, fiind însă principalul punct cultural al orașului.
Cu aspect de cetate, în încăperile sale a fost amenajat un muzeu, despre evoluția orașului Sulina și despre unul dintre fiii săi celebri: scriitorul Jean Bart. Farul a servit ca decor pentru celebrul film "Toate pânzele sus".

Today, the lighthouse is found over 2 km from the sea shore and is the witness of the transformation of the shore, of the progress of the Delta into the sea. Thus, it lost its maritime function, but has become the main cultural attraction.
Built like a fortress, it was transformed in a museum. It presents Sulina's evolution from village to town and is partly dedicated to one of its famous sons: writer Jean Bart. The lighthouse served as background to the famous Romanian movie "Toate pânzele sus" (Set sail). 

De pe platforma de circulație, aflată la peste 20m înălține, se poate admira orașul. Farul este funcțional: lumina bate la 20 km.

From the top circulation platform, over 20 meters above, the town can be admired. The lighthouse is functional and its light can be seen for 20 km.

Muzeul este esențial pentru a descoperi istoria Sulinei, din cele mai vechi timpuri. Cea mai veche mențiune a brațului Sulina, sub numele "Selinas", se regăsește în lucrarea "De administrando imperio" de Constantin al VII-lea, împărat bizantin (circa 950).
Ulterior, în regiune își fac simțită prezența coloniștii italieni, care au fondat în zonă cetăți puternice, precum Enisala.
Apoi, odată cu toată Dobrogea, Sulina intră sub dominație otomană - o perioadă de decădere până aproape de dispariție. O vreme locul a devenit cuib de pirați.

The museum is essential for discovering the history of Sulina, from the oldest times. The oldest mention of the Sulina Danbe arm, under the name "Selinas", is found in the work "De administrando imperio" by Byzantine emperor Constantine VII (around 950).
Later, Italian colonists appeared in the region, founding powerful fortresses, like Enisala.

Revenită României, Sulina s-a dezvoltat la nivel de oraș. Multe clădiri din acea perioadă de avânt se păstrează până azi clădiri precum Hotelul Camberi (ce necesită restaurare).
Mai multe țări, printre care Anglia, Olanda sau Rusia, aveau la Sulina reprezentanțe oficiale.

Returned to Romania, Sulina developped at town level. Many buildings dating to that period survive, like the Camberi Hotel (needing restoration works).
Several countries, among them England, Holland or Russia had official representations in Sulina.

Muzeul prezintă și numeroase exponate ce au legătură cu viața marinărească.

The museum also presents many items linked with maritime navigation.

Un colț e rezervat obiectelor personale ale scriitorului Jean Bart (Europolis)

A section is reserved to objects having belonged to local writer Jean Bart (writer of Europolis)

Comentarii