Cetatea Albă

Demult îmi doream să ajung la Cetatea Albă. Era "pe listă" de ani de zile. Nu era tocmai ușor, fiind departe și drumurile proaste, dar într-un weekend prelungit din vara trecută, am reușit.

It's been a long time since I wanted to go to Cetatea Albă (the White Fortress, presently known as Bilhorod-Dnistrovskyi). It wasn't easy, being far and with roads in bad condition, but I made it last summer.

Tura ar fi fost mult mai grea de făcut dacă nu beneficiam de traducerea Irinei pe tot parcursul vizitei, pentru că la Cetatea Albă se vorbește doar în rusă și ucraineană. Așadar peste tot - la vamă, la muzee, la masă - toată comunicarea era în rusă; de altfel nici engleza nu e prea răspândită.

The trip would have been harder to manage without Irina's help translating from Russian the whole time, as only Russian and Ukrainian are spoken there. English is scarce too.

La intrarea în cetate se pot admira și ruinele vechii colonii grecești Tyras, ce purta numele antic al râului Nistru.

At the entrance of the fortress, one can see the ruins of the old Greek colony of Tyras, the ancient name of the river Dniestr.

Tyras

Zidurile Cetății Albe cu Turnul Fecioarelor. Desigur, și aici există acea legendă răspândită: la un asediu, mai multe fete tinere s-au aruncat din turn în loc să cadă prizoniere dușmanilor. Legenda există și la Cetatea Caliacra.

The fortress walls with the Maiden'd Tower. Here too exists a widespread legend saying that during a siege, in order to avoid capture, young maidens flung themselves from the tower. This legend exists also for Kaliakra Fortress.

turnul fecioarelor / Maiden's Tower

Zidurile cetății spre limanul Nistrului, un pic mai sălbatice.

The walls towards the Dniestr Liman, overgrown with vegetation.

Poarta mare a cetății, accesul principal, ridicată de Ștefan cel Mare în anul 1476. Sunt afișate stema modernă a orașului, cu vița de vie, iar în dreapta o piatră de pe vremea Moldovei, reconstituită.

The Great Gate of the fortress, built by Stephen the Great in 1476. On it hang the modern armories of the town and on the right a restored armory of medieval Moldova.

Cetatea Albă este realizată din două curți interioare succesive, ce înconjoară un donjon aflat pe marginea Limanului Nistrului. Prima curte (curtea dinafară) este vastă, să încapă toată populația așezării în caz de asediu, cu bunuri și materiale cu tot. Este parțial acoperită cu arbori umbroși, care nu știu dacă sunt anume un parc, sau au crescut așa. Curtea s-a format când al treilea zid de incintă a fost terminat de Ștefan cel Mare la finalul anilor 1470.

Cetatea Albă is made of two successive courtyards, which surround a powerful dungeon. The outer courtyard is vast, aimed at housing the population and the goods in case of a siege. It is partly covered with trees, providing welcome shade. I don't know if it is a planned park or if they grew like that. This courtyard was formed when the third precinct wall was completed by Stephen the Great in the late 1470's.

În prima curte se mai păstrează urmele moscheii Baiazid al II-lea, cu minaretul încă în picioare. Fiu al lui Mehmed al II-lea Cuceritorul, Baiazid al II-lea a reușit să smulgă Cetatea Albă de la moldoveni, în vara anului 1484, după un asediu de o săpătămână.

The ruins of the old Bayezid II Mosque can be found, its minaret still standing. Son of Mehmed the Conqueror, Bayezid II succeeded in capturing Cetatea Albă in the summer of 1484 after a week long siege.

minaretul moscheii / the minaret

Când am vizitat cetatea, era un mic bâlci cu suveniruri, tir cu arcul, de asemenea erau expuse piese de artilerie din diverse epoci.

In the outer courtyard could also be found a souvenir market and also games such as archery, and a few old artillery pieces for decorum.

În curtea dinăuntru se intră prin două porți, care arată deosebita grosime a zidurilor.

Two gates lead to the inner courtyard, showing the impressive thickness of the walls. 

Este goală și pare părăsită, dar am văzut în imagini că uneori se organizează concerte aici, cu donjonul în fundal.

The courtyard is empty and it looks a bit abandoned, but I saw in pictures that the space is sometimes used for concerts, with the dungeon as a backdrop.

a doua incintă / the second precinct walls

pe zidurile cetății / on the castle walls

Donjonul - partea cea mai veche a cetății - care s-a numit succesiv Asprocastron sau Maurocastron (bizantini), Aspron (pecenegi), Moncastro (genovezi), Cetatea Albă - sub stăpânirea Moldovei și Akkerman, după cucerirea otomană. În prezent se numește Bielgorod Dnistrovski, de către ucrainieni, fiind înrudită, prin numele purtat prin secole, de alte cetăți cu deosebită însemnătate istorică, precum Alba Iulia sau Belgrad.

The dungeon - the oldest part of the fortress - which was named Asprocastron or Maurocastron by the Byzantines, Aspron by the Pechenegs, Moncastro by the Genoese, Cetatea Albă in medieval Moldova and Akkerman after the Ottoman conquest. Presently, it is named Bilhorod-Dnistrovskyi. It is interesting to observe that it is one of the "white citadels", along with Alba Iulia or Belgrade.Foarte încântat de a fi ajuns la Cetatea Albă!

Happy to be in Cetatea Albă!

Donjonul văzut de pe ziduri. Curtea interioară arată mai bine decât în unele poze mai vechi văzute de mine. Nu mai este pârlog, este iarbă cosită. De asemenea, se fac lucrări de consolidare la zidurile dinspre limanul Nistrului, se construiesc și câțiva noi contraforți.

The dungeon, seen from the walls. The inner courtyard looks better now than in some old pictures I saw. The grass is mowed, and there are consolidation works on the walls bordering the Dniestr liman, with new buttresses. 

donjonul și limanul Nistrului / the dungeon and the Dniestr liman


Limanul Nistrului, văzut de pe ziduri. / The Dniestr liman, seen from the walls.

Am coborât să ating Nistrul la vărsare.

I had to go down and touch the waves!

interiorul donjonului cu semnele trecerii timpului...

the inside of the dungeon with weathering signs...


Turnurile demult și-au pierdut acoperișurile și ar fi utilă o restaurare, pentru a se conserva.

The towers no longer have roofs. It would be useful to restore them, in order to protect the stone.

Pe lângă cetate era ridicat un decor de film.

There was filming in the fortress.

Perioada pare să fie Primul Război Mondial... / Probably World War I...

Prin toate cetatea era zumzet de gâze și zbor de păsări. Se pare că unele își peticesc cuibul.

There were clouds of insects in the courtyard and birds feeding or preparing their nests.

Un pic mai amenințători, acești corbi.

Also, a row of menacing crows.

A venit... / It came...

... să-i zică ceva. / ... to say something.

Urmele românești prin cetate lipsesc aproape complet, dacă nu ar fi de exemplu această stemă reconstituită și prinsă într-una din nișele curții.

There are almost no Romanian traces left, if now for this restored stone slab in a wall niche.

În alt loc, am putut admira o stemă originală, mâncată de vreme, pentru că mult timp a trecut de pe vremea lui Ștefan cel Mare...

Also, this original, weathered, stone slab. 


Vedere de pe ziduri, spre Poarta Mare.
Cetatea Albă se simte cam singură și așteaptă să o vizitați. Eu cu siguranță voi reveni!

View from the walls, towards the Great Gate.
Cetatea Albă feels a little bit lonely and would appreciate your visit. I, for one, shall return!

Comentarii