Mânăstirea Sărăcinești

Aproape de Băile Olănești, la intersecția drumului ce duce spre schitul Iezer și schitu Pahomie, se găsește o mânăstire puțin cunoscută și surprinzător de frumoasă. Se vede foarte bine de pe drumul principal.

Close to Băile Olănești resort, at the junction of the small road leading to Iezer monastery and Pahomie monastery is found a rather unknown but beautiful place of worship, visible from the main road.



Sărăcinești a fost fondată la începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688) de boieri și arhierei locali. Pot fi menționate familiile Paușescu și Sărăcinescu, precum și episcopul Ștefan al Râmnicului.

Sărăcinești Monastery was founded in 1688 during a period of cultural efervescence (the reign of Constantin Brâncoveanu). Local noble families (Păușescu, Sărăcinescu) and bishop Ștefan were among the founders.



Biserica și chiliile sunt într-un foarte frumos stil brâncovenesc.

The historical buildings are in Brancovenesque style.






pisania


Pictura fost realizată mai târziu, la începutul secolului XVIII.

The church was painted 30 years after its construction


mormântul episcopului ctitor Ștefan al Râmnicului

bishop Ștefan is burried here



ctitori / founders


Sfinții Împărați Constantin și Elena / Saint Constantine and Helena


catapeteasma / the painted icon wall separating the altar from the nave

Comentarii