Brașov - Bastionul Țesătorilor

Surprinzător sau nu, mi-a luat ceva timp să descopăr Bastionul Țesătorilor din Brașov, l-am vizitat abia anul trecut. Este în colțul Brașovului istoric dinspre poarta Sfânta Ecaterina iar eu multă vreme mă plimbam mai mult pe la Turnul Alb.
Păcat, pentru că Bastionul Țesătorilor este printre cele mai mari și mai autentice fortificații medievale orășenești păstrate la noi în țară.

I only discovered Brașov's Weaver's Bastion last year. It is near Saint Catherine gate, under the Tampa Mountain. I usually strolled on the opposite side, near the White Tower.
Well, the Weaver's Bastion is one of the largest and best preserved urban medieval fortifications in Romania.

Intrarea se face prin această poartă de lemn sculptat, cu program de vizitare zilnic 10h-18h, cu excepția zilei de luni, ca majoritatea muzeelor. Aparține de Muzeul Județean de Istorie Brașov.

This sculpted wooden gate leads to the bastion and the visiting hours are 10h-18h. Mondays are closed, like all museums, this one being a branch of the Brașov County History Museum.

Un pasaj îngust duce până la curtea principală a bastionului.

A narrow passage leads to the main courtyard of the bastion.

Pe tot traseul sunt panouri informative bilingve RO / EN. 

Informations panels are available in English also.

În afară de text, panourile înfățișează și imagini de epocă ale orașului Brașov.

The panels also show vistas from 19th century Brașov.

Sunt prezentate și aspecte din organizarea și viața unui oraș medieval transilvănean, precum breslele meșteșugarilor.

Other aspects from the organization of a Transylvanian medieval town are presented, such as the guilds.

Panourile retrasează principalele date de construcție și tranformare ale bastionului:
1421 - 1436 faza incipientă
1570 - 1573 înălțarea nivelului 3 al galeriilor de tragere 
1616 perimetrul bastionar cu ziduri de peste 4 metri grosime pe alocuri
Se știe că în 1542, de pildă, 54 de pușcași, de la diferite bresle, apărau bastionul.
În 1910, după lucrări importante de restaurare, bastionul a fost transformat în muzeu. În a 2-a jumătate a secolului 20, construcția a fost restaurată de mai multe ori.Imagini din 1910 de la lucrări. 

Curtea interioară a bastionului cu galeriile de apărare
Brașovul avea și alte bastioane și porți puternice, spre câmpia expusă dinspre nord, însă nu s-au păstrat, acolo fiind amenajate parcuri, clădiri administrative și bulevarde.

Galeriile de lemn; cam vulnerabile la incediu, după părerea mea, cu atâta lemn uscat...

În interior este găzduită o expoziție istorică a cărei piesă de rezistență este macheta Brașovului cu orașul și fortificațiile din secolul 17 potrivit cunoștințelor locuitorilor din secolul al 19-lea.
"Macheta de ipsos la scara 1/200 a fost execuată de către profesorul de desen brașovean Friederich Hermann în anul 1896. Lucrarea a fost comandată pentru a fi prezentată la expoziția Mileniului de la Budapesta. După expoziție, macheta s-a reîntors la Brașov, fiind expusă începând cu anul 1897".

"Brașov Fortress - The city and the fortifications in the 17th century in the view of the citizens of Brașov of the late 19th Century. 
Plaster model at the 1/200 scale executed by Friedrich Hermann, Brașov art teacher in 1896. This work was ordered to be presented at the Millennium Exhibition in Budapest. After the exhibition, the model returned to Brașov, being exposed since 1897".

Porțile și bastioanele de pe latura nordică, unde se află acum bulevardul, clădirile administrative precum poșta sau primăria.

The main gates and bastions of the city on the north side, where a large boulevard was built, along with the post office and the new city hall.


partea sudică, dinspre munți, cu Bastionul Țesătorilor

the south side, towards the mountains, with The Weaver's Bastion

macheta orașului privită dinspre sud (Șchei)

the model seen from the south (Șchei area)

Bastionul Țesătorilor / The Weaver's Bastion

privire dinspre turnurile Alb și Negru, spre Tâmpa; în prim-plan, Piața Sfatului și Biserica Neagră

view from the White and Black Towers; to the forefront: the main square and the Black Church

Biserica Neagră / The Black Church

În 1969 a fost adăugată macheta cartierului Șchei în epoca modernă, realizată de Cooperativa Decorativă București

In 1969 was added the model of the Șchei neighborhood in modern times. It was built in Bucharest.

zoom pe cartierul Șchei cu biserica Sfântul Nicolae

zoom on the Șchei neighborhood with the Saint Nicholas church

Muzeul conține și numeroase exponate din perioada medievală. Sunt prezetate atât arme cât și obiecte de uz civil sau meșteșugărești.
(pumnal de secol 16)

The museum also contains many objects from the Middle Ages, both military, civilian or from guilds.
(16th century dagger)

armură / armor

ambrazură / gură de tragere
embrasure

țeavă de archebuză din secolul 16 și ghiulele

arquebus barrel from the 16th century and cannonballs

Alte porți sau bastioane nu s-au păstrat, precum Turnul Porții Străzii Negre (stânga) sau bastionul aferent. Mai avea Brașovul două intrări dinspre nord: Poarta Străzii Mânăstirii și Poarta Străzii Porții (cea mai mare). 
Cetățuia de pe Straja (jos) se păstrează.

Other gates or bastions like the Black Street Tower and bastions (above) were not preserved. Brașov had two other entrances from the north side: the Monastery Gate and the main gate.
The Citadel of the guard (below) survives to this day.

Nu putem decât să ne bucurăm că, fiind mai ferit, Bastionul Țesătorilor s-a păstrat până azi ca o prețioasă mărturie a istoriei.

We can only be flad that being more isolated, the Weaver's Bastion was preserved as an important historical landmark.

Comentarii