Vidin

Cântecul de lebădă al Bulgariei medievale, Vidinul este un oraș din nord-vestul Bulgariei, pe Dunăre, în fața orașului românesc Calafat. Din 2013 cele două sunt legate de un pod, ceea ce a dat un mare impuls vecinilor de pe ambele maluri să se viziteze.

Medieval Bulgaria's swan song, Vidin is a city in north-western Bulgaria, on the Danube, on the opposite bank of the Romanian town of Calafat. Since 2013, the two are linked by a bridge, giving great impetus to traffic between both sides.


Încă de la fondarea Bulgariei (Primul Imperiu Bulgar), în 681, Vidinul era populat, pe ruinele mai vechi ale cetății antice Bononia.

Even since the foundation of Bulgaria (The First Bulgarian Empire), in 681, Vidin was populated, since it was a continuation of the ancient city of Bononia.

Dunărea este binecuvântarea acestui oraș, pentru că îi aduce comerț, pescuit și micuțul sector turistic ce are șanse a se dezvolta împrejurul cetății și parcului de pe mal.

The Danube is this city's blessing, affording it commerce, fishing and the little tourism is starting to develop around its riverside fortress and park.

O hartă a orașului Vidin, ca mai toate orașele danubiene, un semicerc lipit de Dunăre.

A map of Vidin. Like all Danubian cities or towns, it's a half-disk attached to the Danube.

Hotel Rovno, unde am stat. Preț decent, condiții ok. Se poate și scump în Vidin, dar nu e cazul. Hotelul e la 5 minute de centru.

Hotel Rovno: decent price, correct conditions. There are better (more expensive) hotels in Vidin, but it there was no need for that. It's a five minute walk from the center.

Exemplu de clădire Art Deco, între hotel și centrul vechi.

Art Deco appartment building, between hotel and the city center.

Exemplu tipic de arhitectură de secol 19, în centru.

Typical 19th century architecture, in the center.

Impresionant monument, înfățișând un soldat căzut, ce comemorează Războiul sârbo-bulgar din 1885. În acel an, când Bulgaria a recuperat Rumelia Orientală, provincie autonomă otomană, creată artificial la Congresul de la Berlin și populată de bulgari, Serbia a crezut de cuvință să intervină, alarmată de o posibilă hegemonie bulgară în Balcani (un act foarte meschin). Invazia a fost oprită, Serbia bătută, inclusiv la asediul Vidinului, iar reunificarea Bulgariei recunoscută de marile puteri.

Impressive monument, showing a fallen soldier. It commemorates the Serbo-Bulgarian War of 1885. That year, Bulgaria recovered Eastern Rumelia, an autonomous Ottoman province, an artificial creation of the Berlin Congress, but populated by Bulgarians. At the moment of the unification, Serbia considered it in it's interest to attack Bulgaria, fearing its future hegemony in the Balkans (a petty action). The invasion was stopped, beaten back, including at the siege of Vidin, and finally, after peace was made, the Bulgarian unification was recognized by the Great Powers.

zona pietonală

the pedestrian zone

teatrul

the theatre

În piața centrală se află cel mai frumos monument al orașului, dedical Războaielor Balcanice și Primului Război Mondial.

In the central square is the city's most beautiful monument, dedicated to the Balkan Wars and the First World War.

Desigur, prin compoziția lui îndrăzneață, acest atac al infanteriștilor, monumentul îmi place foarte mult. În prima seară petrecută în oraș era concert în piață, iar copiii se jucau, cățărați, pe statuile soldaților. Era o priveliște destul de înduioșătoare, un fel de moment în care trecutul glorios se intersectează cu viitorul, sperăm, pacificat.

I like the monument a lot, of course, because of its bold composition, showing an infantry attack. In the first evening spent in town, there was a concert in the square. Children were playing around the monument and on it, climbing on the soldiers's statues. It was an endearing moment, a sort of glorious past meets peaceful present.

Stambol Kapiya - Poarta Istambulului, închide piața spre est și duce spre cele mai importante obiective turistice: cetatea și ruinele sinagogii.

Stambol Kapiya - The Istanbul Gate, closes off the square to the east, leading to the city's most important monuments: the fortress and the ruins of the synagogue.

străduțe patriarhale din Vidin

old streets of Vidin

străduțe patriarhale din Vidin

old streets of Vidin

Mormântul lui Antim I, Exarh al bisericii Bulgariei (1872-1877) și căpetenie a luptei pentru independență.

Tomb of Antim I, Exarch of the Bulgarian Church (1872-1877) and leader of the independence movement.

biserică în Vidin

church in Vidin

Moscheea și biblioteca Osman Pazvantoglu. De acest personaj vom vorbi mai pe larg în postarea viitoare, despre Cetatea Vidin.

The Osman Pazvantoglu mosque and library. I shall speak more of this historic figure in the next post, on the Vidin fortress.  

o clădire ecleziastică în Vidin

a building probably belonging to the church

Oficiul de turism din Vidin, într-o clădire cu arhitectură tipic bulgară.

The Vidin touristic office, in an old, typically Bulgarian house.

Monument închinat celui de-Al Doilea Război Mondial, pe faleza Dunării. Stilul arhitectural este realismul socialist, rece dar eficient.

The monuement to the Second World War is on the Danube bank. Its arhitectural style is the cold but efficient socialist realism.

Grupurile statuare sunt iubite, ca locuri de joacă pentru copii, la fel ca monumentul din piața centrală.

The statue groups is a beloved playground, just like the monument in the central square.

Cetatea Vidin și Cazarma Crenelată, principalele obiective turistice ale Vidinului.

The Vidin Fortress and the Embattled Barracks, the most important sights in Vidin.

Sinagoga din Vidin completează treimea celor mai importante obiective din Vidin.

The Vidin Sinagogue completes the trio of most important monuments.

Povestea acestei ruine este una tristă. Construită în 1894 în stil neogotic, era mărturia unei comunități evreiești dinamice. Naționalizată după 1945, căderea regimului comunist a prins-o în plin șantier de restaurare, fără acoperiș. Rezultatul: clădirea s-a distrus. În prezent există planuri să fie salvat ce se mai poate din ea, dar nimic nu a fost întreprins încă, după cum se vede.

This ruin's story is a sad one. Built in 1894 in Neogothic style, it was proof of a dynamic Jewish community. Nationalized in 1945, the fall of the Communist regime in 1989 caught it in restoration works, its roof removed. The result: the building slowly collapsed. There are plans now to save what still may be, but nothing has been done yet, as it can be plainly seen.

Cetatea Vidin, numită și "Baba Vida", este principala atracție turistică a orașului, inima istorică a Vidinului, practic motivul pentru care ți-ai abate pașii pentru a vizita acest oraș. Mai multe, în postarea următoare.

The Vidin Fortress, also called "Baba Vida", is the city's main attraction, it's historic heart and the fundamental reason for even coming to this city. More on the subject in the next post.

Cazarma Crenelată, "Krastata Kazarma", este o cazarmă de pe timpul Imperiului Otoman, foarte bine conservată, care în prezent găzduiește secția etnografică a Muzeului "Konaka".

The Embattled Barracks, "Krastata Kazarma", is a very well preserved Ottoman barracks, which presently hosts the ethnographic section of the "Konaka" Museum.

monument al eroilor în Vidin

heroes monument in Vidin

Catedrala orașului, Sfântul Dumitru.

The city cathedral, Saint Dimitrius.

Catedrala orașului, Sfântul Dumitru.

The city cathedral, Saint Dimitrius.

Catapeteasma este interesantă: ca în multe biserici din Bulgaria, este foarte foarte lată. Poate nu este o coincidență că și catapeteasma catedralei din Giurgiu este la fel.

The iconostasis is interesting: like in many Bulgarian churches, it is very wide. Maybe it's not a coincidence that the Giurgiu cathedral, on the Danube, is designed the same way.

Muzeul "Conac" - cândva casa lui Osman Pazvantoglu (1758 - 1807), acest conac otoman a căpătat elemente bulgărești, devenind în prezent muzeul orașului.

The "Konaka" Museum. Once the house of Osman Pazvantoglu (1758 - 1807, this Ottoman boyar house was modified with Bulgarian traditional elements and later became the city museum.

Orașul Vidin este în renaștere. Îl ajută mult noul pod, care îl scoate din izolare, în oraș sunt multe șantiere stradale și de infrastructură, cu fonduri europene. Monumentele sale istorice, concentrate în centrul vechi și pe faleza Dunării, în mare parte parc, sunt un argument suficient pentru o vizită în ultima capitală a țaratului bulgar medieval.

Vidin is being reborn. The new bridge helps a lot, taking out of its isolation. There are many works done right now on the road and piping infrastructure, with EU funds. Its historic monuments, concentrated in the city center and on the Danube bank, which is mostly a park, are a sufficient argument for a visit in Medieval Bulgaria's last capital.

Comentarii