Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Râmnicu Vâlcea

Așteptam cu nerăbdare să văd muzeul de istorie din Râmnicu Vâlcea: voiam să cunosc mai bine regiunea. Poartă numele istoricului Aurelian Sacerdoțeanu, cel care a găsit și publicat Pomelnicul mânăstirii Argeșului care înșiră numele boierilor lui Radu de la Afumați, morți în luptele cu turcii sau importanți în sfat.

I was eager to visit the Râmnicu Vâlcea history museum: I wanted to know more about the region. 

o hartă arată bogata istorie arheologică a județului Vâlcea

archeological sites in Vâlcea county

colibă neolitică / a Neolithic hutcopia pietrei tombale a lui Matei Basarab, ce se află la Mânăstirea Arnota, se găsește pe scările ce duc la primul etaj - secțiunea medievală

the copy of the gravestone of prince Matei Basarab at the entrance of the medieval section; the original is at Arnota monastery 

la intrare se află o altă piatră tombală, a unui căpitan, mort în 1718 

another tombstone, that of a captain who died in 1718

tipograful în evul mediu românesc / the medieval printing press


O anomalie: personajul din vârf, prezentat ca fiind Radu de la Afumați, este de fapt tatăl lui, domnitorul Radu cel Mare. Am semnalat acest aspect muzeografilor prezenți - nu știu dacă vor corecta eroarea, care din păcate este una frecventă. Fresca originală a lui Radu de la Afumați de la Mânăstirea Curtea de Argeș s-a pierdut iar de aceea este reprezentat deseori, din greșeală, sub trăsăturile tatălui său.

An error: prince Radu the Great (top) mistaken for his son, Radu the Brave. I mentioned it to the curators and I hope they do something about it. The original fresco of Radu the Brave was lost during the repainting of Curtea de Argeș monastery at the end of the 19th century.

Secțiunea medievală este din păcate destul de redusă și se trece direct la pașoptiști

The medieval section is quite brief, here we are in the 1848 Revolution.

apoi la Primul Război Mondial cu o reconstituire de tranșee / WWI

harta Românii Mari până la Tisa, cum era prezentată uneori în epocă

Greater Romania, before the 1919-1920 treaties, with the provisional border on the Tisza river.

Urmează exponate din perioada interbelică, ce mi s-au părut interesante de citit. Texte și îndemnuri frumoase, despre educație.

Next are exhibits from the interwar period, and some on education attracted my attention: "School's first duty is to form good citizens and the latter should unconditionally love their country, confident in its future."

A citation by Erasmus of Rotterdam: "A teacher is a king and only foold disregard such a sublime office."

Secțiunea celui de-al doilea război mondial.

WWII. Operation Barbarossa and the operations in 1942-1944 until the occupation of Romania by the USSR. The portrait of Marshal Ion Antonescu who led Romania between September 1940 and August 1944.

bancnote, inclusiv cu valoare nominală foarte mare, după al doilea război mondial

devaluated money from after the war

cabinete cu numismatică / coins

Muzeul este unul reprezentativ printre muzeele de istorie județene, dar pentru un județ precum Vâlcea, mă așteptam la mai mult. Mi-aș fi dorit un muzeu mai cuprinzător pe perioada medievală, care har Domnului e foarte bogată și importantă în regiune și un personal mai comunicativ. În speranța unui viitor mai bun...

The musem is representative as a county museum but for an important county like Vâlcea I expected more. I would have liked more content on the medieval period and more communicative curators. Hoping for a better future.


Comentarii