Muzeul "Prima Școală Românească"

În incinta bisericii "Sfântul Nicolae" din Șcheii Brașovului a funcționat prima școală românească din Brașov. "Muzeul Prima Școală Românească" îi retrasează istoria.

In the "Saint Nicholas" church in the historic neighborhood of Șchei functioned the first Romanian school of Brașov. This museum retraces its history.

În perioada 1556 - 1583, diaconul Coresi tipărea în Șchei primele cărți în limba română iar la 1583 erau predate cursuri de limba română.
Clădirea ce se păstrează a fost construită în anul 1760.

Between 1556 and 1583, deacon Coresi was printing in Șchei the first books in Romanian and in 1583 the first classes in Romanian were taught.
The building we see now was built later, in 1760.

Spațiul este amenajat ca o școală de pe timpuri, cu bănci vechi, tablițe de lemn, tocuri, abac și alte obiecte din alte timpuri (deși, bănci de lemn și abac am prins și eu la școala primară...).

The museum is set up as a school from the previous centuries, with old school benches, wooden writing tablets, dip pens, abacus and other old items (however, I had benches almost like these ones and an abacus in the early 1990s).

material didactic: omnitorii și voievozii Munteniei și Moldovei, domnii Țării Românilor.

learning material: princes of Wallachia and Moldova (left) and princes of the Romanian lands.

Dacia și triburile dacice. / Map of Dacia and Dacian tribes

replică a presei diaconului Coresi / replica of Coresi's printing press

Diaconul Coresi este un personaj foarte important pentru istoria imprimeriei și a cărții din România. Originar din Târgoviște, unde îi este închinat un muzeu (Muzeul tiparului și al cărții vechi românești), în tinerețe a fost diac (scrib) la curtea lui Radu de la Afumați (1522-1529).
Și-a desfășurat activitatea în Țara Românească. Decăderea politică a Țării Românești după asasinarea lui Radu de la Afumați, pe fondul presiunii otomane accentuate, l-a forțat și pe Coresi la exil peste Carpați. La Brașov se va impune timp de mai multe decenii ca tipograf și editor. S-a stins din viață la 1583.
Sufletul acestui deosebit muzeu este muzeograful filolog Vasile Oltean, specialist în istoria primei școli românești de la Brașov și a cărților vechi, care este de obicei și ghidul muzeului.
Împreună cu Muzeul tiparului și al cărții vechi românești și cu Casa Dosoftei din Iași, acest muzeu completează Sfânta Treime a muzeelor închinate tiparului și cărții vechi românești.

Deacon Coresi is a very important figure in the history of the printing press in Romania. A native of the Wallachian capital of Târgoviște, where a museum is dedicated to the printing press (the Tipography and Old Book Museum), Coresi started by working in the princely chancery of Radu the Brave (1522-1529). Some of the princely documents written by his hand survived.
After this prices's assassination by the Ottomans, Wallachia went into a period of decline and eventually Coresi departed for Transylvania, in Brașov. There, he became a renowned printer and editor. He died in 1583.
This museum is maintained by curator and philologist Vasile Oltean. He wrote a history of the first Romanian school, about its book inventory, about Romania's national anthem and local customs (Junii Brașovului).
Along with the Tipography and Old Book Museum and the Dosoftei House, this museum completes a Holy Trinity of cultural institutions dedicated to the printing press and old books in Romania.

Comentarii