joi, 23 decembrie 2010

Saschiz

Saschiz este un sat turistic cum nu sunt multe. Lângă biserica fortificată se află un oficiu turistic unde găsiţi hărţi, pliante, vederi, postere, calendare sau alte obiecte promoţionale. Este bine că turistul român dezorientat poate găsi şi astfel de locuri unde să îşi facă provizii de suveniruri şi de unde să îşi planifice drumeţii pe jos sau călare pe drumurile din jur care duc la alte sate pitoreşti cu cetăţi săseşti. Şi Saschizul este frumos, iar în sat sunt pensiuni şi locuri unde se poate lua masa din belşug. Nu rataţi cele două obiective importante: biserica fortificată care este monument înscris pe Lista Patrimoniului UNESCO, recent restaurată și redeschisă şi cetatea ţărănească de pe deal.

Saschiz

Saschiz is one of the most touristic villages in Transylvania. That's not a bad thing, it just means that you shall find information, lodging and places to eat, unlike in most rural Romania. Next to the fortified church is a small info point with maps, brochures, postcards, calendars or other promotional materials. It is a good thing that the tourist can find such places where he can stock up on souvenirs and plan treks on foot or on horseback in the countryside roads leading to other beautiful villages. Saschiz is picturesque too, even if found on the main road from Brașov to Sighișoara. The main objectives are the fortified church which is listed UNESCO and the peasant fortress on the hill.miercuri, 22 decembrie 2010

Biserica fortificată Cloaşterf

Biserica fortificată săsească de la Cloaşterf mi-a atras prima dată atenţia într-o carte despre cetăţi săseşti. Mi se părea un nume foarte frumos, germanic, iar biserica mi se părea austeră, masivă. De fapt nu este o biserică foarte mare, dar este înaltă. Însă ce m-a impresionat cel mai mult este interiorul ei: panourile de lemn pictat, candelabrele şi bineînţeles altarul sau amvonul. Pe zid se află, ca în toate bisericile săseşti, o placă scrisă în germană pentru cinstirea eroilor căzuţi în războaiele mondiale. Aceasta are litere caligrafiate gotic şi o cruce teutonică albastră. Nu uitaţi să vizitaţi şi "podul": o scară duce deasupra bolţii bisericii, unde poate fi admirată şarpanta de susţinere a acoperişului, o adevărată dantelă de bârne groase. De jur împrejur se află gurile de tragere de la care puteau fi ţinuţi la respect duşmanii.

The Cloașterf Saxon Fortified Church

This fortified church first caught my eye in a book about Saxon fortified churches. I liked its name, harsh, germanic. The church looked austere and massive. In reality, it is not a very large church, but it has a high profile. What most impressed me is its interior decoration. There are painted wooden boards, candelabra, the altar and the pulpit. On the wall is found, like in all Saxon churches, a plaque mentioning the members of the community fallen in the World Wars. This one here has gothic caligraphic letters and a blue teutonic cross. Don't forget to climb into the roof: a ladder leads above the church vault, where the wooden roof structure can be admired, something like lattice work. All around there are embrasures from where the defenders of the church could shoot at their enemies.luni, 20 decembrie 2010

Biserica fortificată Criţ

Când ieşiţi din drumul principal pentru a vizita Meşendorf, între Rupea şi Saschiz, nu ocoliţi satul Criţ, aflat imediat pe dreapta. Are particularitatea că în mijlocul cetăţii vechi se ridică o biserică mult mai nouă (secol 19), în stil baroc. Chiar lângă pod, aproape de biserică, am observat o casă săsească frumos restaurată, Pensiunea Casa cu Zorele, un posibil loc de popas în sat.

Criț Saxon Fortified Church

When you exit from the main road to visit Meșendorf, between Rupea and Saschiz, don't avoid Criț village, found on your right. It has an interesting feature, a 19th century neoclassic church built inside the medieval fortifications. Right next to the bridge, near the church, I saw a beautifully restored guesthouse, "Casa cu Zorele" (The Morning Glory House), a place you can stay the night.vineri, 17 decembrie 2010

Biserica fortificată Meşendorf

Când am vizitat biserica fortificată de la Meşendorf, imediat după cea din Viscri, am perceput-o ca pe o surioară mai mică a celei din urmă, care are şi ea nevoie de dragoste şi de apreciere. Mai mică, mai puţin cunoscută, eu o mai confundam şi cu multele biserici a căror nume pitoresc începe cu M: Mănărade, Marpod, Merghindeal, Mălâncrav... Doar vizitarea fiecăreia în parte poate disipa confuzia, pentru că fiecare biserică săsească are particularităţile ei.
Meşendorf se află în satul cu acelaşi nume, un sat frumos şi retras unde găsiţi şi cazare. Se află pe un deluşor şi peste primul zid de piatră se văd, printre crengile arborilor bătrâni, clopotniţa şi turnurile cetăţii. Intrarea în a doua incintă mi se pare foarte simpatică, având acele coloane şi fronton zugrăvite într-un alb luminos. Interiorul este curat şi îngrijit şi puteţi admira, printre altele, panourile de lemn pictat ale balconului.

Meșendorf Saxon Fortified Church

When we visited the Meșendorf fortified church, right after the one in Viscri, I perceived it like a smaller sister of the latter, who also needs love and appreciation. Smaller, less known, I used to mistake it with other Saxon fortified churches starting with M: Mănărade, Marpod, Merghindeal, Mălâncrav... Only by visiting each one can clear the confusion, because each one is different.
Meșendorf is in the village with the same name, a beautiful one, away from the main road. You can find guesthouses there. The church is on a small hill. Over the first, smaller, stone wall, one can glimpse the belltower and the precinct towers. The entrance to the second fortification belt looks very charming, with its white columns and pediment. The interior is clean and well taken care of, with decorated wooden panels and other works of art to admire.    miercuri, 15 decembrie 2010

Viscri

Satele săseşti din sudul Transilvania sau satele cu case de tip săsesc, pentru satele ale cărei populaţie istoric nu era săsească, sunt foarte pitoreşti, cu condiţia ca patrimoniul construit să fie în bune condiţii sau restaurat. Multe sate din Transilvania sunt sluţite de intervenţii drastice: case noi cu arhitectură nepotrivită, culori ţipătoare, polistiren, termopane în PVC... Nu este cazul la Viscri, unde fundaţia Mihai Eminescu Trust şi comunitatea locală se implică de peste 10 ani în restaurarea caselor şi respectarea arhitecturii tradiţionale, cu tot cu materiale. Viscri este un model de conservare şi de cultivare a frumosului, motiv pentru care este printre cele mai vizitate sate din România. Acolo puteţi admira, pe lângă biserica fortificată, casele colorate în culori calde, plăcute şi pastelate, parcă identice dar totuşi atât de originale.


vineri, 10 decembrie 2010

Biserica fortificată Viscri

Biserica Fortificată Viscri se numără printre cele mai frumoase din România. Nu întâmplător a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO şi a atras atenţia Prinţului Charles, moştenitor al coroanei britanice. Altfel spus, în câte sate de pe la noi a mai venit personal însuşi viitorul rege al Angliei? Probabil că la Viscri se găseşte ceva deosebit. Şi chiar aşa este!
Biserica fortificată se află la marginea satului, pe un deal mai înalt. Prima imagine pe care o descoperim este cea clasică, cu turnul de intrare şi zidurile de un alb imaculat, care stau cuminţi la fotografiat. Totuşi, din turn, sau de pe dealurile dimprejur, se pot surprinde şi alte unghiuri pitoreşti ale cetăţii.
Vizita înăuntru se poate face pe îndelete, cu ghid. Nu trebuie ratat muzeul civilizaţiei săseşti, care explică de exemplu ce au fost "vecinătăţile" şi în ce mod saşii, fiind atât de bine organizaţi, au creat o civilizaţie înfloritoare.


miercuri, 8 decembrie 2010

Piatra Secuiului - Cheile Vălişoarei

De la Aiud pe drumul spre Rimetea, se desfăşoară în faţa privirii priveliştea unor dealuri înalte şi stâncoase. Sunt Cheile Vălişoarei, urmate de Piatra Secuilor. Un deal cu fruntea de granit, apărut parcă din nimic. Regiunea ascunde multe comori pentru cel care se aventurează nu cu maşina, ci la pas sau cu bicicleta. Singura problemă este de fapt drumul, foarte prost, care abia acum a început să fie asfaltat (vara asta era de pietriş). Dacă doriţi să ajungeţi la Rimetea şi Piatra Secuiului, mai bine veniţi cu maşina dinspre Turda (Buru).


vineri, 3 decembrie 2010

Cetatea Aiud

Cetatea Aiud pare a fi o biserică fortificată săsească mai mare ce se află nu într-un sat, ci într-un orăşel. Simetria e perfectă. De fapt, este o cetate în toată regula, cu mai multe turnuri, ridicate şi întreţinute istoric de breslaşii ale căror nume le poartă şi azi: "Turnul Dogarilor, Turnul Cizmarilor". Zidurile şi turnurile se păstrează şi astăzi foarte bine, chiar în centrul oraşului. În mijlocul cetăţii se află biserica Reformată-Calvină iar lângă ea o biserică mai mică, Evqnghelică (sau Luterană, aşa cum sunt majoritatea bisericilor fortificate săseşti). Tot la cetate, în clădirea fostului Palat voievodal al Principelui Transilvaniei Gabriel Bethlen, se află muzeul de istorie al oraşului. Construită şi extinsă timp de mai multe secole, cetatea era depăşită şi nu a mai servit locuitorilor când, în 1848, oraşul a fost cucerit de legiunile lui Avram Iancu.