luni, 5 august 2019

Mânăstirea Govora

Datând de la mijlocul secolului XV (domniile lui Vlad Dracul sau Vlad Țepeș), mânăstirea Govora este printre cele mai vechi și mai importante din Țara Românească.
Numele îi vine din slavă, de la "a vorbi". De exemplu, arhaismul "voroavă" înseamnă "vorbă" și poate fi întâlnit în texte istorice (sau în reconstituiri).

Dating back to the XVth century (reigns of Vlad Dracul and his son, Vlad the Impaler - aka Dracula), Govora monastery is one of the oldest and most important in Romania. Its name derives from the slavic "word".

Reclădită de Radu cel Mare spre anul 1500, ea nu este atât de vizitată precum Hurezi sau Dintr-un lemn, aflate în apropiere, deși este ușor de acces, în apropiere de Râmnicu Vâlcea, pe drumul spre Târgu Jiu.

Rebuilt by prince Radu de Great around the year 1500, it is not as visited as Hurezi , even though it is close to Râmnicu Vâlcea, on the road to Târgu Jiu.

Mânăstirea Govora a intrat în istorie mai ales datorită lui Matei Basarab, care la 1637 a instituit la această mânăstire a doua tipografie din Țara Românească (după prima, de la sfârșitul domniei aceluiași Radu cel Mare - 1508 - ce a funcționat scurt timp la Târgoviște). 
Aici s-a tipărit prima carte în limba română și totodată prima culegere de legi: Pravila de la Govora.

Govora Monastery was the site of a printing press setup by prince Matei Basarab in 1637, only the second one in Wallachia after the one that functioned briefly under Radu the Great in Târgoviște. The first code of law in Wallachia was printed in Govora.

Aspectul actual al bisericii i se datorează lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), care a reparat-o și i-a adăugat pridvor, precum la Cozia.

The present aspect is due to Constantin Brâncoveanu (1688-1714), who ensured repairs were made and a columned porch was added, just like in Cozia.

este  un loc liniștit / it is a quiet place

înconjurat de ziduri vechi și tari / surrounded by strong walls

fresca brâncovenească, a meșterilor de la Hurezi

 painted by the masters of Hurezi monastery during the times of prince Brâncoveanu

și pisania cioplită în piatră sunt mărturia acestei vechi ctitorii voievodale

 the princely inscription detailing the history of the church and its builders

sâmbătă, 3 august 2019

Băile Govora

Mi-am dorit să vizitez Băile Govora ca bază de plecare pentru a vedea regiunea, dar și pentru că stațiunea în sine este una veche cu monumente ce merită văzute.
Înființată la sfârșitul secolului XIX, după ce la 1876 au fost descoperite în zonă izvoare de apă minerală, stațiunea a fost dezvoltată în primele decenii ale secolului XX.

I wanted to visit the Băile Govora resort as a starting base to see the region, but also for the resort itself. Built at the end of the XIXth century, after mineral water springs were discovered in 1876, the resort was developed in the first years of the XXth century. 

Între anii 1911-1914 era construit, în stil neoromânesc, cel mai impunător edificiu al stațiunii, Hotel Palace, arhitect Ernest Doneaud. A fost restaurat recent, cu fonduri europene, cu gust, fiind păstrate majoritatea elementelor originale.

Palace Hotel was built between 1911 and 1914 in Neoromanian style. It is the most impressive building in the resort. The architect is Ernest Doneaud. It was recently restored with European Union Funds and most of its original elements were preserved. 


Este și locul pe care l-am ales, însă acest hotel de 4 stele are o trăsătură de "afară vopsit gardul, înăuntru leopardul", în sensul că unele servicii lasă de dorit. L-aș putea recomanda doar cu unele precauții... dar este într-adevăr impresionant. Nu am apucat să încerc centrul spa, pentru că obiectivul meu principal a fost vizitarea regiunii.

It is also the place I chose for the stay. It is a 4 star hotel, unfortunately its services are not. I can recommend it only with caution. However, as a venue, it is truly impressive. It has a spa center but I did not try it as I was too busy exploring the region. 

Băile Govora este bine situată pentru a ajunge la multe obiective turistice precum Mânăstirea Govora sau Mânăstirea dintr-un lemn, iar Râmnicu Vâlcea este la 15 minute cu mașina.
Un plan al stațiunii este afișat în centrul acesteia. Se remarcă implicarea programului "Regio" al Uniunii Europene.

Băile Govora is well placed to reach spots like Govora Monastery, One wood monastery and Râmnicu Vâlcea county seat. Here is a plan of the resort, also financed by the "Regio" programme of the European Union.

Stațiunea este îngrijită, centrul este cochet. / The resort is clean and well maintained.

Acvila cruciată este amplasată ca monument la principala răscruce. Este așezată peste 3 flamuri, reprezentând Marea Unire.

An eagle is posted at the main crossroad. Sitting on 3 flags, it symbolizes the Great Union of Romania (Wallachia, Moldova and Transylvania).


În apropiere se află stabilimente de băi istorice / 100 year old baths

vile / villas

parcul balnear / the main park

primăria / the town hall

Monumentul eroilor se află și el în apropiere și ne îndeamnă "Trecător în această cale / De te vei opri / Varsă o lacrimă de jale / Peste noi aci"

"Passer-by / If you shall stop / Shed a tear / For us buried here" Monument to the fallen of both World Wars.


unele vile istorice au fost abandonate și necesită intervenție de urgență

some vilas were abandoned during or after the fall of communism and need urgent restoration

sper să fie salvate, ele nici nu sunt așa multe

there are not that many in all and I hope they shall be saved.