sâmbătă, 28 aprilie 2018

Cetatea Albă - muzeul orașului

Situat la nr. 17, strada Pușkin, Muzeul orașului Cetatea Albă trebuie vizitat, ca un plus de informație despre acestă fascinantă și îndepărtată regiune ce poartă multe nume: sudul Basarabiei, Basarabia istorică sau Bugeacul. Preferabil știind rusa ori având pe cineva care știe rusa: nu e nimic tradus în muzeu.

În fața clădirii este așezat un tun ce poate cândva a servit la paza cetății, fiind un tun de calibru mare.

Muzeul este unul complet, cu istoria regiunii de la paleolitic până la al Doilea Război Mondial, etnografie și istorie naturală.

- paleolitic -

- medieval -


Deosebit de interesantă este această machetă a cetății. Se observă donjonul cu spațiul de locuit, curtea exterioară și curtea interioară, de asemenea cu construcții civile și militare, inclusiv moscheea a cărui turn încă este în picioare.

Însemne românești, lespezi originale de la cetate.

obiecte de zi cu zi și obiecte de cult, poze vechi cu orașul

Este și o vitrină dedicată lui Pușkin, care a făcut un itinerariu în centrul și sudul Basarabiei. Nu i-a plăcut. Nici mie de el și bine i-a dat replica Vasile Alecsandri. Un turn din cetate îi poartă, pe nedrept, numele.

Nimic despre perioada interbelică, a României Mari, direct... operațiunea Iași - Chișinău... și reocuparea sovietică.

... și ce a urmat. 
Dar poate va redeveni acest loc -  pentru a-l parafraza pe Petru Rareș - ceea ce a fost și încă mai mult decât atât!

luni, 9 aprilie 2018

Cetatea Albă - orașul

Cetatea Albă, oraș multimilenar la limanul Nistrului, frământat de invazii și cuceriri. Prima dată atestat în componența Moldovei la 1386, sub domnia lui Ștefan I, pierdut la 5 august 1484 de pârcălabii Gherman și Oană, sub domnia lui Ștefan cel Mare. Încă 15 ani parte a României în prima parte a secolului XX.
(aș fi vrut să găsesc un asemenea semn de tip Hollywood în română, dar l-am găsit doar turcesc)

Cetatea Albă (the White Fortress), multi-millennial city on the banks of the Dniestr river. Troubled by invasions and conquests. For the first time mentioned within the realms of medieval Moldova in 1386 (Stephen I), lost on August the 5th 1484 by lords Gherman and Oană on behalf of Stephen the Great, after a week-long siege, it was again part of Romania for 15 years at the beginning of the 20th century.
(I wish I found a Hollywood type sign in Romanian; however, I only found the name in Turkish)

Cetatea Albă, reședința raionului cu același nume din Ucraina. Un scurt drum duce de la vama de pe drumul Căușeniului până în oraș, trecând prin sate precum Seimeni sau Sadova. Drum simplu, nemarcat și găurit. Alt drum nu am încercat, dar pot menționa că drumul spre est, spre Sărata, e nepracticabil cu mașina mică la mai mult de 20 km/h. Asfaltul e smuls pe porțiuni largi și sunt diferențe de nivel de peste 20cm.

Cetatea Albă, residence of the Ukrainian district of the same name. A short road leads from the Moldovan customs, taking the Căușeni road. A simple, unmarked and potholed road. I did not try another road, but I can mention that the road to the east, toward Sărata, cannot be used by a small car, at least not with speeds greater than 20km/h. The asphalt is stripped on large portions, creating 20cm deep holes.  

Cetatea Albă. Bilhorod-Dnistrovskyi. Acum că studiez paleografie chirilică, pot citi acest semn de intrare în oraș. Vara trecută nu puteam.

Cetatea Albă. Bilhorod-Dnistrovskyi. With practice, the Cyrillic alphabet can be learnt. 

Cetatea Albă, oraș de 50.000 de locuitori și la prima vedere un haos urbanistic. Prioritatea mi-a fost cetatea, dar odată aceasta vizitată, m-am pierdut un pic pe străduțele orașului în semicerc, căruia i-a crescut o aripă stângă. În imagine, o clădire administrativă a orașului.

Cetatea Albă, with 50.000 inhabitants and an urban planning chaos. My first priority was visiting the fortress, but afterwards I lost myself on the small streets of the half-circle shaped town. It grew a left wing since the times of the tsars. Pictured, a big administrative building.

Acesta se mândrește cu o istorie veche de 2500 de ani!

The city is proud of its 2500 year history.

Cum spuneam, urbanismul țarist a debordat, dar întreg orașul a stagnat, strivit de forța gravitațională a Odesei imperiale, aflată la doar 85 de kilometri depărtare peste podul cu ridicare verticală de la Zatoka. La umbra marilor copaci nu crește nimic, spunea Constantin Brâncuși.

As I said, the urban planning of the tsars overflew, but the town nonetheless stagnated, crushed by the proximity of imperial Odessa, provincial capital. It is only 85 kilometers away, crossing the Dniestr mouth on a steel truss vertical-lit bridge. 

drum pavat din Cetatea Albă / paved road

intersecție, în apropiere de cetate / crossroads, not far from the fortress

Numele străzilor principale (Ismail, Lenin, Gretska) sunt afișate și în engleză. Foarte util pentru orientare.

The names of the main streets are also labeled in English (Ismail, Lenin, Gretska), which is very helpful.

Însă perioada sovietică este în continuare reprezentată prin multe mărturii:
"În această casă, între 19 iunie 1940 și 22 iunie 1941 a trăit eroul Uniunii Sovietice Anisimov Victor Vasilevici - pilot ce a luat parte la apărarea Transnistriei de fasciști în 1941".

However, Soviet traces are still present:
"In this house, between June 19th 1940 and June 22th 1941, lived Soviet hero Anisimov Victor Vasilevici - pilot who participated in the defense of Transnistria against the Fascists in 1941". 

Un punct ușor de găsit este memorialul slavei, pentru cel de-al Doilea Război Mondial.

An easy place to find is the Slava (glory) memorial, dedicated to World War II.

În apropiere se află alt monument. / Another monument close-by.

De asemenea, orașul are un parc al victoriei (din 1945) cu un monument dedicat evenimentului.

The city also has a 1945 victory park.

panou la intrarea în parcul victoriei / panel at the park entrance

Lângă cetate, pe strada Nezalezhnosti am găsit această instuție de învățământ, dar clădiri de mari dimensiuni nu prea sunt în oraș.

Close to the fortress, on Nezalezhnosti street, I found this learning institution; however, there are few large buildings in the city.

Un alt exemplu, acest liceu de pe strada Pușkin (Pedahohichne Uchylyshche). Chiar lângă se află Muzeul Orașului.

Another example, this highschool on Pushkin street (Pedahohichne Uchylyshche). Nearby is the City Museum.

De altfel strada Pușkin este una dintre puținele cu trotuare, însă pavajul e foarte neprietenos pentru tocuri sau cărucioare.

Pushkin street, one of the main streets, is one of the few with good sidewalks, but the choice of pavement is hard on high heels and baby carriages. 

Atmosferă tipică în Cetatea Albă, cu străduțe umbroase și ce necesită reasfaltare.

Typical street in Cetatea Albă. Small shady pot-holed streets.

Lada

Orașul are mai multe biserici, cea mai mare fiind Catedrala Înălțarea Domnului (scările de acces sunt dinspre str. Ismail nr. 72). E construită la începutul secolului XX.

The city has several churches, the largest being the Ascension Cathedral. One access is on 72 Ismail street. It is relatively recent, beginning of the 20th century.Biserica Sfântul Nicolae / Saint Nicholas church

Biserica armenească Adormirea Maicii Domnului, construită în secolul 14, în curs de restaurare. Absența vreunui turn și dimensiunile modeste se datorează, poate, supraviețuirii timp de secole pe teritoriu otoman.

Dormition of the Virgin Armenian church, 14th century. It is being restored. Perhaps the absence of bell tower and its low profile are because of its century-long existence in Ottoman-occupied territory.

În curtea bisericii a fost adus și amplasat un mormânt sarmat, parțial depozit de materiale.

An ancient Sarmatian tomb was brought and placed in the church yard. Also useful as building material shed.

Nu sunt multe hoteluri în Cetatea Albă; eu am stat la hotelul Fiesta, pe strada Shevchenko, și îl recomand.

There are not many hotels in Cetatea Albă. I stayed at Fiesta, on Shevchenko street. I recommend it.

joi, 5 aprilie 2018

Cetatea Albă

Demult îmi doream să ajung la Cetatea Albă. Era "pe listă" de ani de zile. Nu era tocmai ușor, fiind departe și drumurile proaste, dar într-un weekend prelungit din vara trecută, am reușit.

It's been a long time since I wanted to go to Cetatea Albă (the White Fortress, presently known as Bilhorod-Dnistrovskyi). It wasn't easy, being far and with roads in bad condition, but I made it last summer.

Tura ar fi fost mult mai grea de făcut dacă nu beneficiam de traducerea Irinei pe tot parcursul vizitei, pentru că la Cetatea Albă se vorbește doar în rusă și ucraineană. Așadar peste tot - la vamă, la muzee, la masă - toată comunicarea era în rusă; de altfel nici engleza nu e prea răspândită.

The trip would have been harder to manage without Irina's help translating from Russian the whole time, as only Russian and Ukrainian are spoken there. English is scarce too.

La intrarea în cetate se pot admira și ruinele vechii colonii grecești Tyras, ce purta numele antic al râului Nistru.

At the entrance of the fortress, one can see the ruins of the old Greek colony of Tyras, the ancient name of the river Dniestr.

Tyras

Zidurile Cetății Albe cu Turnul Fecioarelor. Desigur, și aici există acea legendă răspândită: la un asediu, mai multe fete tinere s-au aruncat din turn în loc să cadă prizoniere dușmanilor. Legenda există și la Cetatea Caliacra.

The fortress walls with the Maiden'd Tower. Here too exists a widespread legend saying that during a siege, in order to avoid capture, young maidens flung themselves from the tower. This legend exists also for Kaliakra Fortress.

turnul fecioarelor / Maiden's Tower

Zidurile cetății spre limanul Nistrului, un pic mai sălbatice.

The walls towards the Dniestr Liman, overgrown with vegetation.

Poarta mare a cetății, accesul principal, ridicată de Ștefan cel Mare în anul 1476. Sunt afișate stema modernă a orașului, cu vița de vie, iar în dreapta o piatră de pe vremea Moldovei, reconstituită.

The Great Gate of the fortress, built by Stephen the Great in 1476. On it hang the modern armories of the town and on the right a restored armory of medieval Moldova.

Cetatea Albă este realizată din două curți interioare succesive, ce înconjoară un donjon aflat pe marginea Limanului Nistrului. Prima curte (curtea dinafară) este vastă, să încapă toată populația așezării în caz de asediu, cu bunuri și materiale cu tot. Este parțial acoperită cu arbori umbroși, care nu știu dacă sunt anume un parc, sau au crescut așa. Curtea s-a format când al treilea zid de incintă a fost terminat de Ștefan cel Mare la finalul anilor 1470.

Cetatea Albă is made of two successive courtyards, which surround a powerful dungeon. The outer courtyard is vast, aimed at housing the population and the goods in case of a siege. It is partly covered with trees, providing welcome shade. I don't know if it is a planned park or if they grew like that. This courtyard was formed when the third precinct wall was completed by Stephen the Great in the late 1470's.

În prima curte se mai păstrează urmele moscheii Baiazid al II-lea, cu minaretul încă în picioare. Fiu al lui Mehmed al II-lea Cuceritorul, Baiazid al II-lea a reușit să smulgă Cetatea Albă de la moldoveni, în vara anului 1484, după un asediu de o săpătămână.

The ruins of the old Bayezid II Mosque can be found, its minaret still standing. Son of Mehmed the Conqueror, Bayezid II succeeded in capturing Cetatea Albă in the summer of 1484 after a week long siege.

minaretul moscheii / the minaret

Când am vizitat cetatea, era un mic bâlci cu suveniruri, tir cu arcul, de asemenea erau expuse piese de artilerie din diverse epoci.

In the outer courtyard could also be found a souvenir market and also games such as archery, and a few old artillery pieces for decorum.

În curtea dinăuntru se intră prin două porți, care arată deosebita grosime a zidurilor.

Two gates lead to the inner courtyard, showing the impressive thickness of the walls. 

Este goală și pare părăsită, dar am văzut în imagini că uneori se organizează concerte aici, cu donjonul în fundal.

The courtyard is empty and it looks a bit abandoned, but I saw in pictures that the space is sometimes used for concerts, with the dungeon as a backdrop.

a doua incintă / the second precinct walls

pe zidurile cetății / on the castle walls

Donjonul - partea cea mai veche a cetății - care s-a numit succesiv Asprocastron sau Maurocastron (bizantini), Aspron (pecenegi), Moncastro (genovezi), Cetatea Albă - sub stăpânirea Moldovei și Akkerman, după cucerirea otomană. În prezent se numește Bielgorod Dnistrovski, de către ucrainieni, fiind înrudită, prin numele purtat prin secole, de alte cetăți cu deosebită însemnătate istorică, precum Alba Iulia sau Belgrad.

The dungeon - the oldest part of the fortress - which was named Asprocastron or Maurocastron by the Byzantines, Aspron by the Pechenegs, Moncastro by the Genoese, Cetatea Albă in medieval Moldova and Akkerman after the Ottoman conquest. Presently, it is named Bilhorod-Dnistrovskyi. It is interesting to observe that it is one of the "white citadels", along with Alba Iulia or Belgrade.Foarte încântat de a fi ajuns la Cetatea Albă!

Happy to be in Cetatea Albă!

Donjonul văzut de pe ziduri. Curtea interioară arată mai bine decât în unele poze mai vechi văzute de mine. Nu mai este pârlog, este iarbă cosită. De asemenea, se fac lucrări de consolidare la zidurile dinspre limanul Nistrului, se construiesc și câțiva noi contraforți.

The dungeon, seen from the walls. The inner courtyard looks better now than in some old pictures I saw. The grass is mowed, and there are consolidation works on the walls bordering the Dniestr liman, with new buttresses. 

donjonul și limanul Nistrului / the dungeon and the Dniestr liman


Limanul Nistrului, văzut de pe ziduri. / The Dniestr liman, seen from the walls.

Am coborât să ating Nistrul la vărsare.

I had to go down and touch the waves!

interiorul donjonului cu semnele trecerii timpului...

the inside of the dungeon with weathering signs...


Turnurile demult și-au pierdut acoperișurile și ar fi utilă o restaurare, pentru a se conserva.

The towers no longer have roofs. It would be useful to restore them, in order to protect the stone.

Pe lângă cetate era ridicat un decor de film.

There was filming in the fortress.

Perioada pare să fie Primul Război Mondial... / Probably World War I...

Prin toate cetatea era zumzet de gâze și zbor de păsări. Se pare că unele își peticesc cuibul.

There were clouds of insects in the courtyard and birds feeding or preparing their nests.

Un pic mai amenințători, acești corbi.

Also, a row of menacing crows.

A venit... / It came...

... să-i zică ceva. / ... to say something.

Urmele românești prin cetate lipsesc aproape complet, dacă nu ar fi de exemplu această stemă reconstituită și prinsă într-una din nișele curții.

There are almost no Romanian traces left, if now for this restored stone slab in a wall niche.

În alt loc, am putut admira o stemă originală, mâncată de vreme, pentru că mult timp a trecut de pe vremea lui Ștefan cel Mare...

Also, this original, weathered, stone slab. 


Vedere de pe ziduri, spre Poarta Mare.
Cetatea Albă se simte cam singură și așteaptă să o vizitați. Eu cu siguranță voi reveni!

View from the walls, towards the Great Gate.
Cetatea Albă feels a little bit lonely and would appreciate your visit. I, for one, shall return!