miercuri, 26 februarie 2014

Vârful Ciucaș - 1954 metri

În 2002 am urcat la vârful Ciucaș folosind drumul de pe valea Berii, pe care eu mi-o aminteam destul de abruptă. De data asta însă, de la cabana Muntele Roșu am urmat traseul spre vârful Ciucaș prin culmea "La Răscruce" și prin șaua Chirușca. Ni s-a spus că drumul este mult mai pitoresc și așa a fost, mai ales că valea Berii a fost grav sluțită de modernizarea drumușui spre noua cabană Ciucaș.
Marcajele urmărite de noi sunt triunghi roșu până "La Răscruce", apoi bandă roșie până la vârf. La întoarcere am coborât de la cabana Ciucaș la cabana Muntele Roșu pe valea Berii, urmând banda galbenă.

Ciucaș peak - 1954 meters

In 2002 I climbed Ciucaș peak using the road on Berii valley (literally Beer valley) . I remembered that it was quite steep. This time, from Muntele Roșu chalet (Red Mountain chalet), we followed the path to the summit by the "La Răscruce" ridge and the Chirușca saddle. We were told the road was more beautiful and it was, especially since the Berii valley has been spoiled by the modernization of the road to the new Ciucaș chalet.
The markings we followed were a red triangle to "La Răscruce", then the red band to the summit. On the way back we used the Berii valley from the Ciucaș chalet to the Muntele Roșu chalet, marked by a blue band. 

Urcușul începe abrupt. Pe drum întâlnim un brad solitar la liziera pădurii de la cabana Muntele Roșu. Aveam să-l revăd cu plăcere un an mai târziu când am urcat pe Zăganu, drumul fiind comun până "La Răscruce".

The climb is steep. On the road we see this solitary tree at the edge of the forest near the Muntele Roșu chalet. I would easily recognize it the next year when we climbed the Zăganu ridge, as the road is the same till "La Răscruce". 

ne punem pe urcat / we start climbing 

 și urcăm! / and we climb!

 Și tot urcăm! Se vede acum toată valea cu cabana Muntele Roșu în stânga.
And we keep on climbing! We can now see the whole valley and the Muntele Roșu chalet on the left.

 La jumătatea drumului spre "la Răscruce" vedem foarte bine vârful Ciucaș și vârful Tigăile Mari din fața lui. Un pic mai jos se vede noua cabană Ciucaș.

Halfway to "Răscruce" (crossroad) we can see the Ciucaș peak and the Tigăile Mari peak in front of it. Under them is the new Ciucaș chalet.   

 aceeași priveliște dintr-un unghi ușor diferit / same perspective from a slightly different angle 

 Ajungem la punctul "La Răscruce", o întretăiere a mai multor poteci, la altitudinea de 1805 metri.
 We reach the point named "La Răscruce", where several paths cross at 1805 meters. 

 De pe creastă putem admira priveliștea până spre Vama Buzăului, județul Brașov. Privind în această direcție, traseul spre creasta Zăganu e în dreapta, dar noi o luăm în stânga, spre șaua Chirușca.

From that ridge we can see all the way to Vama Buzăului, in Brașov county. Looking in this direction, the Zăganu ridge is on the right, but today our road is left, towards the Chirușca saddle.

  Pornim spre șaua Chirușca, zona împădurită. Ciucaș și Tigăile Mari se văd în depărtare. 
We start walking towards the Chirușca saddle. The Ciucaș and Tigăile Mari peaks are seen in the distance. 

 Coborâm în pădurea de la șaua Chirușca și vedem din ce în ce mai aproape vârful Tigăile Mari și vârful Ciucaș.

We descend in the forest at Chirușca saddle and we see the Tigăile Mari and Ciucaș peaks. 

Vârful Tigăile Mari se ițește dintre copaci. / The Tigăile Mari peak peeks from the trees.

 Ieșim din pădure lângă cabana Ciucaș și vedem vârfurile Tigăile Mari și Ciucaș. Cabana e în stânga, am ignorat-o și nu am fotografiat-o: este o construcție imensă ce ocupă cam mult spațiu și desfigurează parțial peisajul. Am citit că au condiții bune și pe de-o parte e bine că Ciucașul a devenit mai accesibil turiștilor. Pe de altă parte nu e așa bine și în orice caz, drumul de acces prin valea Berii este un dezastru. Puteți vedea pe internet poze cu cabana veche ce a existat până prin 2009, mult mai mică și mai discretă. La această cabană am întâlnit în 2002 grupul de 3 băieți cu care am urcat până pe vârf.

We emerge from the forest near Ciucaș chalet and see the Tigăile Mari and Ciucaș peaks. The chalet is on the left, but I ignored it and took no photographs. It is a quite big construction which has a visual impact on the site. I read that it offers good lodging conditions and makes the Ciucaș peak more accessible to tourists. This is a good thing for tourism but maybe not such a good thing from other points of view, and in any case the modernization of the road on Berii valley is a disaster. You can see pictures of the old chalet which existed up to 2009. It was much smaller and more discreet and it is there that I met in 2002 the three boys from Bacău with who I reached the Ciucaș peak.

 pe jos erau foarte multe căcăreze de oaie / there was lots of sheep poop on the ground

 Priveliștea spre vârful Tigăile Mari este din ce în ce mai spectaculoasă. Acest monument al naturii este foarte prizat de fotografi și nici eu nu mă mai săturam să-l fotografiez. La momentul potrivit al zilei, cu pricepere și scule bune, Adrian Petrișor ne arată ce se poate obține.

 The view towards the Tigăile Mari peak is becoming more and more spectacular. This natural monument is very appreciated by photographers and I was also in an irresistible mood to take pictures of it. Adrian Petrișor shows us the kind of pictures you can have at the right time of day, with skill and good tools. 

 Acum ne aflăm chiar la baza Tigăilor, dar din păcate soarele este foarte puternic și cam arde forografiile.

We are right under the peak now, unfortunately the sun is very strong and burns the pictures. 

 Marcajul de lângă vârful Tigăile Mari. Marcajele de pe Ciucaș erau bine întreținute în 2012 și 2013 și vă puteți baza pe ele.

The marker near the Tigăile Mari peak. The markers on the Ciucaș mountains were well kept in 2012 and 2013 and you can rely on them. 

 În spate încă se vede cabana Ciucaș iar la orizont creasta Zăganu.

The Ciucaș chalet can still be seen in the back and the Zăganu ridge in the distance.

Scrisul acesta era deja în 2002. Într-adevăr, muntele relaxează, înveselește și ne învață să avem încredere în noi. Românii ar trebui să profite din plin de munții Carpați situați ideal în mijlocul țării.

"Make friends with God and you shall have peace and happiness". I remember this writing was here in 2002. Indeed, the mountain relaxes, cheers up and builds self-confidence. Romanians should take advantage of the Carpathians, found ideally in the middle of our country. 

 priveliște spre nord / the view to the north

 În apropierea vârfului, spectacolul pietrelor devine încântător. Formațiunile stâncoase din Ciucaș sunt poate cele mai frumoase din țară.

Near the peak, the spectacle of the odd shaped rocks is mesmerizing. The rock formations in the Ciucaș mountains are perhaps the most beautiful in the country. 


În drum dăm peste o turmă de oi. / On our road we run into a flock of sheep.  

 Ultima bucată de drum până la vârf. / The last stretch to the peak. 

Cu 5 minute înainte de vârf, spre stânga ni se deschide o priveliște spre Cheia, încadrată de formațiuni stâncoase tipice pentru Ciucaș.

5 minutes before reaching the peak there is an opening towards Cheia, surrounded by rock formations typical for the Ciucaș Mountains. 

  Spectacolul pietrelor continuă. / And the show continues. 

 De jur împrejur nu este niciun obstacol privirii noastre. / There is no obstacle in sight. 

În spatele nostru putem vedea până departe creasta Zăganu și drumul pe care am venit.

Behind us we can see in the distance the Zăganu ridge and the road we came on. 

 La 1954 de metri, Ciucașul este cel mai înalt vârf din Carpații de Curbură.

At 1954 meters, Ciucaș is the highest peak in the Curvature Carpathians. 

Pe drumul de întoarcere ne bucurăm din nou de spectacolul oferit de Tigăile Mari. De pe vârf se poate coborâ spre Cheia și pe pasul Bratocea care oferă alte priveliști similare, dar noi trebuia să ne întoarcem la Muntele Roșu.

On our way back we feast our eyes again on the Tigăile Mari peak. From the Ciucaș peak one can rally Cheia by the Bratocea pass and view similar sights, but we needed to get back to Muntele Roșu chalet. 

Descrierile sunt de prisos. / Words are poor to express. 

În stânga noastră soarele aprinde niște creste spectaculoase. / Behind us the sun sets alight a spectacular ridge.  

Coborâm hornul pietros, singura parte mai complicată din traseu.
We climb back down this stony horn, the only section of the road which is a little bit complicated.  

Am ajuns iar la cabana Ciucaș, unde iar nu am făcut poze. Pe drum urca pickup încărcat cu niște băieți gălăgioși. Se pare că leneșii pot plăti să fie aduși la cabană cu jeepul. A ridicat un nor de praf de mi-a stricat tot cheful. Nu asta îmi doream să văd atât de sus pe munte. Mai departe, constat că poteca de pe valea Berii, pe care în 2002 mi se spunea că se poate urca doar cu pasul sau cu măgarul, a fost transformată într-un hidos drum cimentat. Versanții nu erau consolidați și pământul neproptit se revărsa pe drum. Mă lipsesc de asemenea "confort" și "progres" în mijlocul naturii. 

We reached the Ciucaș chalet again, without taking pictures. On the road we crossed a pickup truck loaded with a few screaming lads. It raised a huge cloud of dust. That was not what I wished to see so high up on the mountain. Then, I saw that the path on Berii valley, that in 2002 could be climbed only on foot or with mules, had been widened and cemented. The sides of the mountain were not consolidated and earth was trickling on the road. I can do without this "comfort" and "progress" in the middle of nature. 

Fântâna profesor Nicoae Ioan, președintele de onoare al Asociației de turism România Pitorească, construită în 1940, reconstruită în 1982 și 2008. Știam fântâna din 2002, pe atunci mai micuță. Pârâul Berii este efectiv sufocat de șantierul drumului până la acest punct, o barbarie la adresa naturii. Toată această porțiune m-a întristat mult și pe viitor o voi ocoli. 

The Nicolae Ioan fountain. President of the "Picturesque Romania tourism association", he built the fountain in 1940 and it was rebuilt in 1982 and 2008. I knew the fountain from 2002, it was smaller then. The Berii stream is effectively smothered up to this point by the new road works, a barbaric act against nature. All this section of the trip depressed me and I shall avoid it in the future. 

Din fericire restul drumului l-am făcut prin pădure, părăsind drumul pavat ce duce în șoseaua națională, și ne-am recăpătat buna dispoziție. Noua problemă era oboseala și începeau să ne doară și picioarele, mai ales pe zonele de coborâș, după o zi întreagă de mers. Am ajuns la cabana Muntele Roșu unde am mâncat o ciorbă delicioasă și binemeritată, încheind o zi foarte frumoasă pe munții Ciucaș. Nu avea să fie ultima: un an mai târziu eram pe creasta Zăganu

Fortunately, the remainder of the trip to the Muntele Roșu chalet left the paved road for a path in the forest, so we got our spirits up again. We had to cope with fatigue and our legs hurt a lot, especially when climbing down, after a whole day of exercise. We rewarded ourselves with some delicious soup at the chalet when we arrived, and thus we concluded a wonderful day on the Ciucaș mountains. It was not the last, for one year later we were on Zăganu ridge

Folosiți cu încredere planul munților Ciucaș pentru a vă orienta. Este panoul fotografiat lângă cabana Muntele Roșu. 

Use the Ciucaș Mountains plan posted near the Muntele Roșu chalet. 


miercuri, 19 februarie 2014

Munții Ciucaș: de la Cheia la Cabana Muntele Roșu

Foarte apropiați de București și la îndemână pentru drumeții, Ciucaș se numără printre munții mei preferați și printre puținii munți pe care am urcat. Alte ture mai făcusem doar prin Bucegi, în liceu: obișnuitele Gura Diham, Stâna Regală, Poiana Izvoarele, Jepii și vârful Caraiman. Pe ultimii aș vrea să mă mai întorc, pentru că am o amintire minunată cu urcușul Jepilor Mici și vreau să revăd Crucea Caraiman de aproape.
Revenind la munții Ciucaș, aceștia au pentru mine o semnificație aparte, datorită unei minunate excursii făcute prin 2002. Plecat din București cu microbuzul de Cheia, am pornit imediat pe traseu pe valea Berii și am urcat pe vârful Ciucaș, coborând înapoi prin pasul Bratocea și cheile Cheiței într-o singură zi. M-au cucerit peisajele Ciucașului, mai ales pietrele cu forme deosebite (Tigăile) pe care soarele proiectează deseori o lumină superbă în diversele momente ale zilei. În excursia aceea am cunoscut pe drum 3 băieți din Bacău cu care m-am împrietenit și cu care am petrecut următoarele 3 zile. Cu unul dintre ei am fost pe jos din Cheia până la mânăstirea Suzana și am făcut o tentativă eșuată de Zăganu, din cauza ploii. Poate se întâmplă să îmi citescă blogul și reluăm legătura.
Am dorit de mai multe ori de atunci să refac drumul până pe vârful Ciucaș și nu am reușit.
Am încercat cu pornire din Slănic Prahova de la căsuța de vacanță, dar nu am reușit. Asta m-a învățat că pentru a urca pe munte trebuie să fii dimineața la poalele lui, sau să te trezești devreme croit să porneşti la drum.
Am ajuns de multe ori la Cheia cu prieteni, dar nu am fost pe vârf, cel mult la plimbare prin stațiune sau pe potecile din jur. Asta m-a învățat că pe munte poți urca doar cu cei care-și doresc și ei să urce.
Odată am urcat cu un prieten până la cabana Ciucaș, dar vremea proastă, ploaie cu ceață deasă, ne-au obligat să ne întoarcem. Asta m-a învățat că poate fi neplăcut și chiar periculos să pleci pe munte pe vreme proastă.
În vara lui 2012, după o pauză de 10 ani fără munte serios, am planificat temeinic asaltul vârfului Ciucaș, împreună cu Mirela, care nu era nici ea obișnuită cu drumețiile montane. Ca să fim siguri că nu ne lenevim, am stabilit cartierul general la mânăstirea Cheia (oferă cazare cu 20 de lei de persoană) și am pus ceasul devreme.
Prima parte a drumului spre vârful Ciucaș, sau spre creasta Zăganu, este traseul până la cabana Muntele Roșu, care durează cam o oră.
Foarte multă lume urcă la cabana Muntele Roșu, pe jos sau cu mașina, deși asfaltul este extrem de prost, pe alocuri inexistent. Traseul nu este dificil, este relativ banal, pe o potecă prin pădure sau pe şosea, și din păcate nu lipsesc nici gunoaiele, fiind foarte circulat. L-am urcat de mai multe ori cu maşina sau pe jos, dar de fiecare dată m-a fascinat pădurea de pe traseu. După cum puteți observa și în poze, sunt foarte mulți copaci bătrâni, cu forme ciudate. O dimineață însorită mi-a permis să fac multe fotografii prin pădure, peisaje pe care îmi doresc să le împărtășesc cu voi. Sfatul meu este să urcați până la cabana Muntele Roșu pe jos, dacă aveți timp, iar cu mașina doar dacă e musai și încetișor, să menajați suspensiile. Acolo puteți savura o ciorbă bună, sau pregăti următoarea fază: urcarea vârfului Ciucaș sau a culmii Zăganu. Va urma...

The Ciucaș Mountains: from Cheia to Muntele Roșu Chalet (Red Mountain Chalet) 

Very close to Bucharest and handy for excursions, Ciucaș are some of my favorite mountains and some of the few I have climbed. I made some excursions in the Bucegi mountains, the most touristic mountains in Romania, especially on school trips and in college vacations. Some places, like the Caraiman Cross I would like to see again, for I have fond memories of that climb.
The Ciucaș mountains have a special meaning for me, starting with a wonderful trip in 2002. I left Bucharest with a bus that took me straight to Cheia and I started climbing right away. I went on Berii valley all the way to the summit and on Bratocea pass and the Cheiței gorge, all in one day. I was mesmerized by the vistas of the Ciucaș Mountains, with its odd shaped rocks (Tigăile). Depending on the time of the day the sun projects a fine light on them, enhancing the effect. On this trip I met three guys from Bacău and we spent the 3 days together, roaming around. With one of them I visited the Suzana monastery and we tried to climb the Zăganu. ridge but the bad weather prevented us. Maybe they will read this blog and get back in touch.
Since then I wanted many times to climb back on the Ciucaș peak but didn't manage to, for several reasons.
I tried starting from my vacation home in Slănic Prahova but never made it. That taught me that in order to climb a mountain, one must be at its base early in the morning, or get a really early motivated start.
I came several times in Cheia with friends, but could never start a trip to the summit, instead taking at most a little walk around the resort. That taught me that you can only climb with people who want to climb.
Once I climbed with a friend up to the Ciucaș chalet, but the bad weather, rain and fog, forced us to turn back. That taught me that it can be tedious and even dangerous to go on the mountain  in bad weather.
In the summer of 2012, after a 10 year break from any serious mountain climbing, I planned thoroughly an assault on the Ciucaș peak, with Mirela, who was also unaccustomed with mountain excursions. To make sure that we don't linger around, we slept at Cheia monastery (20 lei per person) and set our clock early.
The first part of the road to Ciucaș peak, or to the Zăganu ridge, follows the trail to the Muntele Roșu chalet. It takes about an hour.
Many people go to Muntele Roșu Chalet, on foot or by car, even though the asphalt is very bad and in some places completely missing. The road is not difficult, it is relatively plain, part on a forest trail and part on the main road. There is some littering with all the people using it. I went to the chalet many times on foot or with the car, and each time I was fascinated by the forest. As you can see from the pictures, there are a lot of old trees with odd shapes. A sunny morning gave me the opportunity to take many pictures in the forest and share them with you. My advice is to walk to the Muntele Roșu Chalet, if you have time. If you are in a hurry, take the car, but mind the bumpy road. At the chalet you can enjoy a good stew or you can plan the next phase of the trip: Ciucaș peak or Zăganu ridge. To be continued...

copacul sub care am lăsat mașina, la umbră, în Cheia / we left our car under the shade of this tree in Cheia

drept în sus / straight up

unii brazi par chinuiți / some pines don't look too good

curând intrăm în pădurea deasă / soon we enter the thick woods

copacii au dimensiuni impresionante, dar mulți sunt scrijeliți de trecători

în câteva locuri rădăcinile copacilor oferă un spectacol deosebit 
in a few places the roots of the trees draw interesting patterns 

din păcate pe drum sunt multe gunoaie, unele cu nume predestinat
unfortunately there is a lot of litter on the road, like this Ciucaş beer on the Ciucaş mountain


poteca noastră intersectează șoseaua națională / our path crosses the main road

e mai fain drumul pe lângă șosea iar copacii au forme frumoase și ciudate
it's better to walk on the path along the asphalt road, the trees are beautiful and some have weird shapes


mulți copaci sunt scrijeliți / a lot of trees are carved

pe acesta nu l-am scrijelit eu / I didn't carve this one


dimineața însorită ușurează fotografiatul / the sunny morning makes photography easy


starea drumului descurajează urcatul cu mașina / the state of the road discourages drivers


o parte din traseu se face pe şosea / part of the trip is on the main asphalt road

pe versant sunt câteva stângi de mari dimensiuni / on the hillside there are some very large rocks
ne apropiem de cabana Muntele Roșu / we are getting nearer the Red Mountain chalet

uite-o! / here it is!

construcțiile s-au înmulțit an de an / the buildings have multiplied every year

o hartă turistică a munților Ciucaș este afișată lângă cabană 
a tourist map of the Ciucaș Mountains is displayed near the chalet