joi, 29 mai 2014

Biserica catolică din Ditrău

Am fost atraşi la nord de Lăzarea şi Gheorgheni de imaginea unei biserici imense, pe care am văzut-o în oraş. Nu ne venea să credem că e o imagine reală aşa că trebuia să mergem să vedem cu ochii noştri.
Se vede de departe de pe drum, uriaşă, ca un punct de reper geografic. La scurt timp eram chiar lângă ea, sucind gâtul să o privim până sus (până la turnuruile de 75 de metri) şi eu chinuindu-mă să o bag în cadru. Din fericire, biserica are o curte foarte mare ce oferă o perspectivă ideală pentru fotografii.
Biserica a fost construită între anii 1908-1913, chiar înainte de izbucnirea Primului Război Mondial. Presupun că erau vremuri prospere pe atunci (pe care războiul le-a curmat) şi sunt convins că mai târziu biserica nu ar mai fi fost construită. Meritul este al preotului paroh Takó János. I s-a ridicat şi statuie, chiar lângă biserică. La intrare se poate consulta un scurt istoric al bisericii, cu numele meşterilor şi artiştilor care au ridicat şi decorat biserica. 
Desigur, biserica era şi pare şi astăzi mult prea mare faţă de sătucul în care se află (încap în ea 5000 de oameni). Este o adevărată catedrală, inclusiv cu vitralii înalte. Altarul este pictat şi înăuntru se află multe prapore şi steaguri, inclusiv steagul Ungariei sau steaguri secuieşti. 
Vizavi de biserică se află monumentul eroilor şi o poartă secuiască sculptată în lemn. Tot în preajma bisericii se află un monument multilingv închinat păcii. "Pace pe pământ!". 
Dacă sunteţi în zonă merită ocolul pentru a vedea catedrala din Ditrău, nu e greu de găsit.

The catholic church in Ditrău

We were curious to visit this church after seeing its picture in Gheorgheni. It is just north of Lăzarea and it's worth the detour.
Already from the road we could see it towering like a feature of the land. In a few minutes we were next to it, craning our necks to look at its 75 meter towers and having trouble fitting it in the camera frame. Fortunately there is a large courtyard from where you have an ideal vista.
The church was built between 1908 and 1913, just before World War I. Prosperous times cut short. Makes us wonder. I'm sure the church would never have been built afterwards. The merrits belong to Father Takó János, whose statue is right next to the church. At the entrance there is a short history of the building, in several languages and the names of all those who contributed by craft is listed.  
The church is much too large for such a small village, 5000 people would fit in it. It is actually a cathedral, with stained glass windows, frescoes and many liturgical flags but also the flag of Hungary and others with Szekler motifs. 
On the other side of the road there is the heroes monument and a traditional Szekler gate sculpted in wood. Right near the church there is also a multilingual monument dedicated to peace. "May peace prevail on earth!"
If you're around Ditrău, look for this church. It's hard not to spot it! 

 biserica se vede de la mare depărtare / the church can be seen from afar

 multe panouri în regiune, ca acesta, o promovează / there are many panels like this one in the area, promoting it

 greu de privit până sus / hard to see up to the spires

 faţadă masivă / massive facade

 unghiul ideal de fotografiat / the ideal angle to photograph

 ctitorul, părintele Takó János / the builder, Father Takó János

interiorul / the nave

  unul dintre superbele vitralii / one of the superb stained glass windows

 prapor în maghiară / liturgical flag in Hungarian

 informaţii despre biserică în română, maghiară şi germană / information about the church in Romanian, Hungarian and German


 poartă secuiască cu monumentul eroilor / Szekler gate with the Heroes monument

monument închinat păcii / monument to peace

miercuri, 21 mai 2014

Castelul Lázár din Lăzarea

În satul Lăzarea, la câţiva kilometri la nord de Gheorgheni, se află un castel ca-n poveşti, înconjurat de ziduri cu creneluri dantelate. Aflat la margine de sat, castelul, care seamnănă a cetate împrejmuită, urcă domol pe un deluşor, la marginea pădurii. Mi se părea că e foarte departe de Bucureşti şi credeam că va trece mult timp până voi avea ocazia să-l vizitez, dar prilejul s-a ivit mai repede decât credeam, când am fost anul trecut la Universitatea de Vară de la Izvoru Mureşului.
Castelul are o curte vastă, fortificată, şi câteva turnuri şi clădiri. Cea mai importantă este reşedinţa principală din spate, unde se află Sala Cavalerilor şi unde se poate admira priveliştea din turn.
Familia Lázár a fost una puternică în Transilvania în secolele 16 şi 17 şi a construit timp de mai multe generaţii reşedinţa nobiliară din Lăzarea. Forma actuală a castelului a fost dată de Ştefan Lázár IV, jude al scaunelor (diviziunilor administrative) Ciuc, Gheorgheni şi Caşin. Era un personaj important, văr cu Principele Transilvaniei Gabriel Bethlen (1613-1629).
Într-adevăr, principele se trăgea din familia Lázár prin mama lui, Drusiana, iar copilăria şi-a petrecut-o la acest castel. Tuturor ne sunt dragi amintirile şi locurile copilăriei şi cu siguranţă era la fel şi pentru Principele Bethlen.
Castelul nu a ajuns până în vremurile noastre fără să traverseze nişte episoade mai tulburi. A fost de mai multe ori incendiat şi a necesitat şi mai necesită încă lucrări de restaurare. În prezent nu mai poate fi vizitat, fiind retrocedat, însă sperăm să revină cât mai repede în circuit şi în condiţii cât mai bune.
În localitate mai sunt câteva clădiri care atrag privirea, precum palatul culturii de pe strada principală sau mai multe reședințe nobiliare vechi (curii).

The Lázár Castle in Lăzarea

In Lăzarea, a few kilometers north of the town of Gheorgheni, there is a fairytale castle, surrounded by walls with laced battlements. It is found at the edge of the village, creeping up a hill under the forest. It always seemed to me far from Bucharest and I thought I wouldn't see it in a long time, but the occasion came quicker than I imagined last year when I participated at the Izvoru Mureşului Summer University.
The castle has a vast fortified courtyard, a few towers and buildings. The main residence is in the back, and it includes the Knights' Hall and the main watchtower. You can climb in it and have a view of the surroundings.
The Lázár family was powerful in Transylvania in the 16th and 17th centuries and several generations built and maintained their family residence. The present form of the castle dates from the first half of the 17th century, in the times of Ştefan Lázár IV, judge in the seats (administrative divisions) of Ciuc, Gheorgheni and Caşin. His cousin was none other than the Prince of Transylvania, Gabriel Bethlen (1613-1629). His mother, Drusina, was a Lázár, and he spent his childhood in this very castle. We all know how important childhood places and memories are, and I'm sure the prince was very fond of his childhood castle too.
The castle had some trials and tribulations in the following centuries, including looting and arson. It was restored several times (it still needs some work) and for the moment it is closed as the State returned it to its former owners who we hope shall re-open it soon and in good condition.
In the village there are several other buildings that attract the attention, like the culture palace or some old mansions, named curias. 

poarta principală / the main gate

zidurile din creneluri dantelate de inspiraţie renascentistă/ the Rennaissance type laced battlements of the walls

clădirea principală a castelului cu Sala Cavalerilor şi turnul de observaţie / the main building of the castle with the Knights' Hall and the watchtower

turn de apărare / defense tower

foişor în curte / pavilion in the courtyard

clădire nerestaurată a castelului / unrestored castle building

clădirea principală a castelui cu sculpturi / the main castle building with sculptures

sculptură din cadrul taberelor de creaţie organizate la castel / sculpture from the art camp organized at the castle

verso-ul aceleiaşi sculpturi / the other side of the same sculpture

vederea castelului din clădirea principală / view from the main castle building

Sala Cavalerilor / the Knights' Hall 

sobă de faianţă / faience stove

Gabriel Bethlen, Principe al Transilvaniei (1613 - 1629) / Gabriel Bethlen, Prince of Transylvania (1613 - 1629)
Sigiliul lui Gabriel Bethlen / Gabriel Bethlen's seal

ladă de zestre pictată / painted drawer chest 

interior de epocă / old furniture

mind your head! 

platforma turnului de veghe / the watchtower platform

privelişte din turnul de veghe / view from the watchtower

 palatul culturii / the culture palace

 fostă reședință nobiliară / former mansion

 fostă reședință nobiliară / former mansion

miercuri, 14 mai 2014

Mânăstirea Izvoru Mureșului

Mânăstirea Izvoru Mureșului este un obiectiv major al județului Harghita, atât religios cât și turistic. 
Fondată relativ recent, la sfârșitul anilor 1990, de către Înalt Prea Sfințitul Ioan Selejan, arhiepiscopul Covasnei și Harghitei, este o construcție armonioasă în stil arhitectural românesc. Aș putea ușor să-i spun neoromânesc dacă nu ar fi construită în afara perioadei istorice a respectivului stil. 
Am vizitat mânăstirea cu ocazia Universității de Vară Izvoru Mureșului din 2013. Am avut onoarea de a fi primiți și ghidați de însuși părintele arhiepiscop. 
După mărturisirea domniei sale, pe locul acela era demult sortit să fie clădită mânăstire și niciodată nu a mai fost altceva pe acel loc. Împrejur se află o pădure cu brazi bătrâni, ocrotiți de mânăstire.   
După ce am vizitat biserica, am mers în clădirea unde se află paraclisul, sala de primire și chiliile. Nu mică ne-a fost mirarea să descoperim acolo pictat, pe lângă soborul de îngeri și sfinți, o bună parte a panteonului național. Sfinții Brâncoveni, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, eroii români din Transilvania precum Horea, Cloșca și Crișan sau Avram Iancu, erau cu toții reprezentați. Icoane de mari dimensiuni prezentau momentele importante din scurta istorie a mânăstirii, precum construcția și sfințirea. 
M-a bucurat mult descoperirea acestei mânăstiri, pe cât de nouă, pe atât de frumos clădită, cu bun gust, armonie în proporții și icoane frumos pictate. 

The Izvoru Mureșului Monastery

The Izvoru Mureșului Monastery is a major religious and touristic landmark in Harghita county.
It is relatively recent, built at the end of the 1990s, by Archbishop Ioan Selejan of Covasna and Harghita. It has some clear Romanian elements, I would say even a Neoromanian style if it were not built outside the time frame of that historic style.  
We visited the monastery while at the Izvoru Mureșului Summer University in 2013. We had the honor of being welcomed and given a tour by the Archbishop himself. 
He told us the story of the foundation of the Monastery and that the place was long destined to be sanctified and a monastery built. No other construction was ever on that spot. Nearby is a pine tree forest under the monastery's protection. 
After visiting the monastery church, we went to see the winter chapel, the reception hall and the living quarters. We were very surprised to find there, in addition to paintings of angels and saints, many figures of the national pantheon. The Brancovan Saints, Michael the Brave, Stephen the Great, Romanian heroes from Transylvania like HoreaCloșca and Crișan or Avram Iancu, they were all there. Large icons presented important moments from the short history of the monastery, like its construction and sanctification. 
I was very happy to discover this monastery, new but built with taste.

 turnul clopotniță / the bell tower

 biserica mânăstirii / the church monastery

 stăreția / the priory

 mânăstirea, construită în anii 1990, are o arhitectură de tip vechi / the monastery's architecture, built in the 1990s, looks older than it actually is


 elementele arhitecturii brâncovenești sunt prezente, precum arcada trilobată și brâul funie / elements of the Brancovenesque achitecture are present, like the tri-lobed arch and the rope belt


 pisania mânăstirii din anul 2000 / the dedication inscription in the year 2000

 Sfânta Ecaterina / Saint Catherine

 Adormirea Maicii Domnului, hramul mânăstirii / The Dormition of the Virgin, the monastery's patron saint

 curtea mânăstirii / the monastery grounds

 curtea mânăstirii / the monastery grounds

 paraclisul și chiliile / the winter chapel and the cells

 Nicolae Bălcescu, fruntaș al Revoluției din 1848 / Nicolae Bălcescu, leader of the 1848 Romanian Revolution

  Avram Iancu, fruntaș al Revoluției din 1848 / Avram Iancu, leader of the 1848 Romanian Revolution


  Horea, fruntaș al Răscoalei din 1784 / Horea, leader of the 1784 peasant revolt


 Mircea cel Bătrân, domn al Țării Românești (1386-1418) / Mircea the Old, Prince of Wallachia (1386-1418)

 Ștefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-1504) și Daniil Sihastrul / Stephen the Great, Prince of Moldova (1457-1504) and Daniil the Hermit

 Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Isus ocrotește România Mare / the Icon of the Virgin Mary and baby Jesus protecting Great Romania

 soborul îngerilor / the synod of the angels

 construcția Mânăstirii Izvoru Mureșului, inclusiv prin mijloace moderne / the construction of the Izvoru Mureșului Monastery, including modern technology

 sfințirea Mânăstirii Izvoru Mureșului / the sanctification of the Izvoru Mureșului Monastery

 mânăstirea văzută dinspre pădure la asfințit / the monastery seen from the edge of the forest at sunset