miercuri, 28 septembrie 2011

Casa-atelier "Gheorghe Petraşcu"

Muzeul Gheorghe Petraşcu este găzduit în propria casă a pictorului (1872-1949), unde trăia cu familia sa şi îşi avea atelierul.
Încurajat încă din tinereţe şi influenţat în arta sa de Nicolae Grigorescu, Petraşcu se afirmă ca un pictor de frunte în generaţia sa. Se stabileşte la Târgovişte, pictând atmosfera oraşului patriarhal, ruinele Curţii Domneşti sau propria casă, modestă dar pitorească, aflată lângă Biserica Catolică "Sfântul Francisc din Assisi".
Din 1870 în această casă funcţionează muzeul ce perpetuează memoria pictorului şi a operei sale.

Gheorghe Petraşcu Memorial House and Workshop

The museum is hosted in the painter's house in which he lived and worked. Born in 1872, he moved to Târgovişte at age 50, built the house and lived in this town till 1949 when he passed away.
In 1970 the house became a museum celebrating his life and works.
He was a confirmed talent from his youth, appreciated and encouraged by Nicolae Grigorescu, one of the greatest Romanian painters. His style was influenced by the great master.
He painted his adoptive town in many aspects, including the ruins of the Princely Court or his own small but picturesque house, situated next to "Saint Francis of Assisi" Catholic Church.

luni, 26 septembrie 2011

Casa-atelier "Vasile Blendea"

Nu auzisem de sculptorul Vasile Blendea până să ajung la Târgovişte. M-a atras prima dată casa în care găzduit muzeul, o casă foarte veche, datând din secolul 18 şi restaurată recent.
Odată intrat în muzeu, am fost cucerit pe loc. Îmi place foarte mult sculptura lui, una clasică, ce transmită multă forţă şi emoţie. Sculptorul a creat multe grupuri statuare având ca temă monumente ale eroilor. Pot fi văzute scene în care soldatul îşi ia rămas bun de la familie, pleacând la război, sau soldatul căzut în braţele Patriei sau Victoriei. Muzeul conţine multe statui de dimensiuni variabile, unele fiind de fapt mici statuete, ca nişte bibelouri, dar cuprinzând mult detaliu.
Chiar la intrare te întâmpină un uriaş cap al voievodului Matei Basarab. Mai sunt bustul lui Tudor Vladimirescu, Nicolae Iorga, sau statuia ecvestră a Regelui Ferdinand. Este vorba de machete ale unor statui realizate sau nu. Operele sunt răspândite în toată ţara.
Vasile Blendea a fost de asemenea pictor şi gravor. Creaţiile sale sunt impresioniste, delicate. A pictat foarte mult oraşul său de adopţie, Târgovişte.
Nu ocoliţi acest muzeu, veţi descopri un sculptor genial prea puţin cunoscut.

"Vasile Blendea" Memorial House and Workshop

I haven't heard about sculptor Vasile Blendea before coming to Târgovişte. The first thing that drew my attention is the house it is hosted in, an old 18th century house, recently restored.
I became an instant fan of its works once inside. I like clasic sculpture, one that transmits strength and emotion, like his. He has sculpted many commemorative monuments for the soldiers fallen in the wars of the 20th century. One depicts the soldier kissing his family goodbye, another one shows him falling in the arms of the Motherland, or maybe Victory. Statues are of different shapes and sizes, some are small statuettes but even those have incredible detail.
At the entry there is a large head of Voivode Matei Basarab. You can also admire the bust of Tudor Vladimirescu, a 19th century freedom fighter (pictured), Nicolae Iorga or the equestrian statue of King Ferdinand. These are plaster models, the artworks that were actually cast in bronze are scattered throughout the country.
Vasile Blendea also painted and engraved. His works are small in size, delicate and with an impressionist feel. He painted many landscapes of his adoptive town, Târgovişte.
If you visit this museum, then you shall discovers a lesser known but very gifted Romanian sculptor.joi, 22 septembrie 2011

Mânăstirea Stelea, Târgovişte

Mânăstirea Stelea din Târgovişte este în primul rând un monument închinat păcii şi acest lucru îi conferă o importanţă şi un simbolism aparte.
Voievozii Munteniei şi Moldovei Matei Basarab (1632-1654) şi Vasile Lupu (1634-1653) au luptat 3 războaie. Vasile Lupu râvnea tronul muntean şi a atacat Ţara Românescă în 1637 şi 1639, fără succes. În 1644 cei doi voievozi s-au împăcat şi ca semn de prietenie au ctitorit o mânăstire fiecare în ţara celuilalt. Din păcate pacea nu avea să dureze: în 1553 a treia încercare a lui Vasile Lupu de a-l detrona pe Matei Basarab se va solda cu pierderea propriului scaun după spectaculoasa victorie de la Finta a domnului muntean împotriva potrivnicului său.
Vasile Lupu iubea luxul şi fastul, iar acest lucru se regăsea şi în ctitoriile sale, printre care cea mai cunoscută este Biserica Trei Ierarhi de la Iaşi. Nici în capitala Ţării Româneşti nu a vrut să se lase mai prejos, iar Mânăstirea Stelea a impresiont în epocă prin dimensiunile şi ornamentele sale. Numele şi-l trage de la o biserică mai veche, ctitorită de negustorul Stelea.
Atrage atenţia decoraţia turlelor cu discuri ceramice, specifice atât arhitecturii moldoveneşti cât şi celei munteneşti (Mânăstirea Cotmeana). Decoraţia interioară este atipică, în culori deschise şi calde.
Ansamblul arhitectural este impresionant, fiind păstrată (într-o formă refăcută şi restaurată) vechea casă egumenească, numită Casa Nifon, în care a fost amenajat muzeu.
În curtea mânăstirii se află, unul lângă celălalt, busturile de piatră a celor doi voievozi, cu un copăcel plantat lângă fiecare. Deşi s-au duşmănit mult, cei doi au ajuns până la urmă, în mod ironic, inseparabili, marcând epoca lor în ambele principate române. Mânăstirea Stelea este mărturia lăsată peste veacuri a vremelnicei lor împăcări.

Stelea Monastery, Târgovişte

Stelea Monastery is first of all a monument dedicated to peace, giving it a special symbolism and importance.
Princes of Wallachia and Moldova Matei Basarab (1632-1654) and Vasile Lupu (1634-1653) fought 3 wars. The Moldovan wanted the Wallachian throne for himself and invaded the country twice in 1637 and 1639, without any success. A few years later, in 1644, the two made peace and sealed it by erecting a monastery in each other's countries. The peace was not to last: Vasile Lupu's third attempt to conquer Wallachia would lead to his own demise after Matei Basarab´s victory at Finta in 1653.
The Moldovan Prince loved luxury and pomp. This also reflected in the works he patroned, the most famous being Three Hierarchs Church in Iaşi. He did not want the monastery erected in Târgovişte to be anything less than grand, and thus Stelea Monastery impressed the men of the age in size and style. She kept her old name, an older monastery on the site being built by a merchand, Stelea.
Her towers are decorated with ceramic discs, a common element to Moldovan and Wallachian church architecture (Cotemana Monastery). Interior decoration is also different, in light warm shades. White is used a lot and it has a tremendous effect.
The architectural ensemble includes the old abbot's house which was restored, called the Nifon House. It now hosts a small museum.

In the courtyard you can see the statues of the two princes. Ironically, although they were foes, they are inseparable, having reigned simultaneously and thus marking an epoch in the history of Wallachia and Moldova. Stelea Monastery is the enduring testimony of their ephemeral peace.


luni, 19 septembrie 2011

Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni

Foarte aproape de Muzeul de Istorie, lângă stadionul oraşului, se află Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni. Casa a aparţinut scriitorului Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, (1868-1946), cunoscut pentru nuvelele "Puiul" şi "Niculăiţă Minciună" (ultima m-a impresionat chiar mai mult decât binecunoscuta poveste a puiului de prepeliţă).
Interesant e faptul că şi casa în care s-a născut scriitorul se păstrează, este fix vizavi de Muzeul de Istorie şi are o plăcuţă comemorativă. Casa în care a locuit, actualul muzeu, este situată într-o curte frumoasă şi are un aspect mai rustic, datorat mai ales pridvorului cu stâlpi de lemn şi cadrului natural. Interiorul păstrează mobilier de epocă ce a aparţinut scriitorului.
Se reaminteşte despre scrierile medievale, în primul rând "Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie", se trece apoi la literatura modernă.
În primul rând, cei doi titani, Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872) şi Grigore Alexandrescu (1810-1885), născuţi la Târgovişte. Ambii au un bust în oraş, primul în faţa primăriei, al doilea în dreapta ei, lângă modesta casă natală ce se păstrează. Heliade-Rădulescu a fost un scriitor şi om politic (paşoptist) foarte respectat în vremea sa; Grigore Alexandrescu este considerat fondatorul fabulei româneşti ("Câinele şi căţelul").
Ienăchiţă Văcărescu, mare boier şi literat, părintele poeziei moderne. Al său testament literar este foarte cunoscut şi merită reamintit: "Urmaşilor mei Văcăreşti / Las vouă moştenire / Creşterea limbii româneşti / Şi-a patriei cinstire."
Vasile Cârlova, (1809-1831) care a scris poemul evocator "Ruinurile Târgoviştei". Ofiţer de armată, a murit foarte tânăr. "O, ziduri întristate! O, monument slăvit! / În ce mărime naltă şi voi aţi strălucit / Pe când un soare dulce şi mult mai fericit /
Îşi revărsa lumina p-acest pământ robit!" De atunci, Târgoviştea şi Curtea Domnească au renăscut.
Să ne amintim de pozie în acest frumos muzeu.

Museum of writers from Dâmboviţa County

The museum is found very close to the History Museum, just around the corner, next to the city stadium. The house belonged to Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti,(1868-1946), author of novels "The Fledgeling" and "Niculăiţă the Liar" among others. The first story is about how children should listen to their parents, the second is the tragic story of a bright but shy peasant boy. The authors' birthplace survives to this day, it is a luxurious house opposite the History Museum. The house he lived in, the museum, is found in a natural setting and has a rustic character. Part of the interior decoration was preserved. The museum presents major figures of national literature, born in Târgovişte region or linked to it.
The first to be mentioned are literary titans Ion-Heliade Rădulescu (1802-1872) and Grigore Alexandrescu (1810-1885). The first was an influential 19th century politician and writer. The second is the founder of the Romanian fable genre ("The dog and the whelp"). Both are honoured in the city with bronze busts, the first in front of the City Hall, the second to its right, where his birthplace can still be found (a very small house by today's standards).
Ienăchiţă Văcărescu (1740-1797), nobleman and writer, he is considered to be the first modern Romanian poet. His literary testament forebodes the romantic and nationalist movement of the 19th century: "To my Văcăreşti successors / I entrust you with this legacy / Grow the Romanian language / Honor your motherland."
Vasile Cârlova (1809-1831) was an army officer and he died young of illness. He dedicated a beautiful poem to the city: "Târgovişte's ruins" "Oh, sad walls! Oh praised monument! / In what great glory you have once shone / When a sweet and much happier sun / Poured its light on this enslaved land...". Since the times he wrote the poem, luckily, Târgovişte and the Pincely Court have found a new splendour.
Let us remember poetry in this beautiful museum.vineri, 16 septembrie 2011

Muzeul de Istorie Dâmboviţa

Muzeul de Istorie Dâmboviţa este găzduit de fosta clădire a tribunalului. Se remarcă arhitectura clasică pentru o curte de justiţie iar în interior aveţi ampla sală a paşilor pierduţi.
La muzeu se începe întotdeauna cu ulcele vechi, monezi şi vârfuri de săgeţi. Se ajunge, pe firul istoriei, la Daci şi la întemeierea Principatelor Române. Perioada medievală este cea mai relevantă pentru zonă, aşadar este bine prezentată. Din păcate, observ că la nivel local nu prea sunt disponibile explicaţii în limba engleză şi ar fi nevoie să se treacă şi la această etapă în toată ţara.
Cele două imagini sunt vechea Pisanie a Mânăstirii Dealu şi o fracţiune din replica piatrei funerare a Voievodului Matei Basarab, înmormântat la Mânăstirea Arnota.

Dâmboviţa History Museum

The museum is hosted in a former justice court building. The architecture is typical and inside you can clearly see the lobby (called in Romanian and French "room of the lost footsteps").
This museum, like all history museums in Romania, starts off with old pots, coins and arrow heads. Moving on and following history's thread, we arrive in the Medieval Age, where local history is well presented since Târgovişte was capital of Wallachia, precursor of Romania.
I was very much annoyed abroad when no explanations were available in English in museums. I am very sorry to see that in local and regional museums there are also seldom explanations in English, but I hope this will be corrected soon (in the next very few years). In the meantime, foreign visitors could get information from the museum keeper.
Not to make the same mistake, I would like to specify that se second image is an old
inscription from Dealu Monastery, the third is a fragment from the reproduction of Prince Matei Basarab's tombstone. He is burried at Arnota Monastery, Vâlcea County.luni, 12 septembrie 2011

Muzeul de artă Târgovişte

Ce m-a impresionat cel mai mult la Muzeul de artă de la Târgovişte nu sunt exponatele. Este până la urmă un muzeu judeţean şi nu mă aşteptam să găsesc înăuntru capodopere universale. E adevărat că puteţi admira şi unele piese deosebit de valoroase de autori renumiţi: Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Ion Andreescu sau Sava Henţia - ultimul un favorit al meu pentru că îmi place pictura lui şi pe deasupra e din regiunea tatălui meu, de lângă Sebeş.
Totuşi, mie mi-a plăcut în primul rând clădirea. Proiectată ca prefectură de judeţ, a fost ridicată de arhitectul italian Giovanni Baldassare Vignossa şi decorată de compatriotul său Giovanni Battista del Basso. Probabil de aceea au fost atât de atenţi la decoraţia interioară, care de la prima impresie la finalul vizitei copleşete vizitatorul. În orice caz mie mi-a făcut o puternică impresie pentru că nu mă aşteptam la asemenea opulenţă şi detaliu. Acum mă gândesc oare câte astfel de mici palate aşteaptă în România să fie puse în valoare aşa cum se cuvine?
Muzeul a fost recent restaurat şi îşi aşteaptă vizitatorii în imediata proximitate a Muzeului Naţional al Poliţiei Române şi al Muzeului de Istorie.

Târgovişte Art Museum

It's not the art exhibit but the museum building itself that impressed me. It is true that one can admire prominent national painters like Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Ion Andreescu or Sava Henţia. The latter is a favorite of mine: I like his style and also he is from my father's birthplace region, Sebeş.
The building was intended to be a county seat so that would explain its opulent interior decoration. It was built by architect Giovanni Baldassare Vignossa and decorated by Giovanni Battista del Basso. It really blew me away and I cannot but wonder if there are many more such jewels in Romania awaiting restoration.
The Târgovişte Art Museum was recently restored and awaits its visitors next to the National Police Museum and the History Museum.joi, 8 septembrie 2011

Muzeul Naţional al Poliţiei Române

La Târgovişte, nu la Bucureşti, se află Muzeul Naţional al Poliţiei Române. Nu este atât de ciudat dacă ne gândim că Târgovişte a fost şi ea capitală. De asemenea, explicaţie stă în faptul că autorităţile judeţului s-au implicat decisiv în crearea acestui muzeu acum 10 ani, lucru foarte bun având în vedere că eu am ajuns la el pur întâmplător dar am fost convins după terminarea vizitei de interesul şi utilitatea lui, fiind şi unicul muzeu din ţară pe acest profil .
Muzeul se află în imediata apropiere a Muzeului de Istorie şi a Muzeului de Artă, într-o casă construită în formă iniţială pe vremea lui constantin Brâncoveanu pentru fii săi. Aceasta era numită "casa coconilor". Aspectul său a fost modificat în secolul 19 pentru a arăta mai modern, după moda vremii şi nu am bănui astăzi cât este ea de veche şi de importantă pentru istoria noastră.
În interior exponatele parcurg istoria Poliţiei Române. Sunt elemente deosebit de interesante, de exemplu poze vechi cu primele sedii ale poliţiei din Bucureşti (inclusiv fosta Agie din secolul 19), imagini cu trupele de menţinere a ordinii din secolele trecute - precursorii poliţiei de azi, arme vechi şi noi, chiar şi motociclete şi uniforme contemporane precum şi o colecţie impresionantă de uniforme internaţionale ale poliţiilor din alte ţări.

The National Police Museum

The museum is found in Târgovişte, not Bucharest, because it was founded in 2000 thanks to the active involvement of the local authorities. Well, Târgovişte used to be a capital city so it still makes sense. The museum is based in an important house for national heritage, called "The princes's house" because it was built during the reign of Prince Constantin Brâncoveanu (1688-1714) for his 4 children. It was modified in the 19th century for a more modern look for those times so we wouldn't suspect the house is much older and has a lot of historic importance.
The museum is found next to the History Museum and the Art Museum in a courtyard.
Inside exhibits retrace the history of the Romanian Police, which 200 years ago was a lot different. You can see old costumes and weapons as well as recent ones. There are also uniforms from many European countries donated to the museum.
I have stumbled upon this museum by accident. By the end of the visit I was convinced of it's usefulness and I consider it very interesting at local and even at national level, being the only one on this subject.luni, 5 septembrie 2011

Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti

Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti a fost recent reamenajat într-o casă reconstruită din incinta Curţii Domneşti de la Târgovişte. Casa Dionisie Lupu, după numele egumenului Mânăstirii Dealu şi mitropolit al Ţării Româneşti care a construit şi locuit-o, datează din 1803 şi a avut o istorie destul de interesantă. Înainte de a se ruina a servit drept local al poliţiei oraşului şi sediu al comandamentului german în timpul ocupaţiei din Primul Război Mondial.
În faţa clădirii a fost amplasată statuia Diaconului Coresi, tipograf originar din Târgovişte care la mijlocul secolului 16 a tipărit la Braşov, Transilvania, primele cărţi în limba română. Paradoxal, în Valahia, Biserica se împotrivea tipăririi cărţilor în altă limbă decât slavona, limba culturii şi bisericii pe atunci, precum era latina în Europa occidentală. Coresi, în spirit renascentist, era de părere că "mai bine a grăi cinci cuvinte într-o limbă inţeleasă, decât zece mii de cuvinte într-o limbă străină".
Muzeul conţine documente originale şi copii care trasează istoria tiparului în România, precum şi obiecte originale sau reconstruite din industria tipografiei.

Tipography and Old Book Museum

The museum is found in an old house which was rebuilt from ruin within the Târgovişte Princely Court. Dionisie Lupu, bishop of Dealu Monastery and later head of the Wallachian Church, had it built in 1803. It served as police headquarters and housed the German chief of staff during the First World War occupation of Romania.
In front of the recently reconstructed house is the statue of Deacon Coresi, a Romanian typographer and native of the city. He moved to Braşov in the mid-16th century where he was allowed to print religious books in Romanian, something the Wallachian Church forbade. In those times, all books were printed in Slavonic, which played in religion and culture the same role Latin played in western Europe, to the detriment of the native languages. Transylvania was however an autonomous state under the suzerainty of the Ottoman Empire and had a strong Rennaissance movement which favoured the use of native languages in culture and public life. Coresi had a true Rennaissance view that the Mass and books should be understood by the people and thus preached and printed in the native language.
The museum contains original documents and copies as well as different objects retracing the printing history in Romania.joi, 1 septembrie 2011

Curtea domnească de la Târgovişte

Curtea Domnească de la Târgoviște este unul dintre acele locuri în care istoria vorbește prin fiecare fir de iarbă, prin fiecare piatră sau cărămidă. Este cea mai bine păstrată curte domnească a Basarabilor.
Începuturile sale sunt legate de marele voievod Mircea cel Bătrân, el a construit o primă casă dommească, o biserică și fortificații.
Fiul său, Vlad Dracul, mărește curtea domnească, construind un nou palat. Fiul său, Vlad Țepeș, construiește clădirea emblematică a Târgoviștei: Turnul Chindiei. Acesta a fost parțial reconstruit în secolul 19, atunci fiind o ruină. În interior este o expoziție interesantă centrată mai ales pe figurile lui Vlad Dracul și Vlad Țepeș.
Anii aceștia și curtea domnească a fost parțial acoperită, astfel putând fi folosită ca spațiu expozițional.
Următorul voievod care își lasă amprenta asupra ansamblului este Petru Cercel, fratele lui Mihai Viteazul: el construiește un palat mai mare și minunata biserică ce se păsteză și astăzi. Statuia sa se află la intrarea în curtea domnească.
Mai există o Biserica mică domnească Sf. Vineri, mai veche cu peste un secol, unica din acea vreme păstrată în formă originală. Lângă ea se află casa Bălașa, contruită pentru drumeți și săraci. Veche de 300 de ani este păstrată nealterată. În apropiere a fost reconstruită o casă de pe vremea lui Brâncoveanu ce găzduiește Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești.
Matei Basarab, domnitor războinic, se îngrijește de refacerea și dezvoltarea fortificațiilor curții domnești. El a preferat să conducă Țara Românească de la Târgoviște, fiind mai departe de turci.
După domnia lui Constantin Brâncoveanu curtea domnească va cădea în ruină până în secolul 19 când importanța sa pentru istoria și identitatea națională este recunoscută de generația pașoptistă.
Curtea domnească de la Târgoviște este un loc ce trebuie vizitat pe îndelete. Trebuie să simțim cum acest loc este încărcat de fapte istorice, cum pe acel loc au pășit voievozi, boieri și curteni. Țara era cârmuită din acest loc, oștile plecau la război de aici. Era inima Țării Românești și rămâne printre comorile sale neprețuite.

The Târgoviște Princely Court

The Târgoviște Princely Court is one of those places where history lies in every blade of grass, every brick, every stone. It is the best preserved princely court of the Basarab dinasty which ruled Wallachia, southern Romania today. Târgoviște is the third capital of this medieval state, after Câmpulung Muscel and Curtea de Argeș and before Bucharest.
The beginning of the Court dates back to Mircea the Old, participant to the Nicopolis Crusade in 1396.
His son, Vlad Dracul (Vlad the Dragon) built a bigger palace and stronger fortifications. He was nicknamed thus because he wore the emblem of the Order of the Dragon, a medieval order he was a member of. His son, Vlad the Impaler, sometimes named Dracula as in son of Vlad Dracul, built the emblem of the city: Chindiei Tower. Restored in the 19th century, it now houses a permanent exhibition about the prince who inspired the legend of Dracula and his father.
Another prince who left his mark was Petru Cercel (Peter Earring - he wore such a jewel, fashionable in the late 16th century). He built an even bigger palace that he connected to the old and the present main church.
Both palace ruins were recently partially covered for protection and to serve as exhibition space.
There is also an older church on the site dating back to the mid 15th century, unique in its style. Near it is Bălașa house, built for travellers 300 years ago. Recently, another house dating back 300 years ago to Prince Brâncoveanu's time was rebuilt and houses The Romanian Typography and Old Book Museum.
Matei Basarab who reigned in the mid 17th century was a warrior prince who maintained a large army for such a small state. He expanded and improved the fortifications of the Princely Court.
The last moment of glory came with the last native prince: Constantin Brâncoveanu. After the end of his reign in 1714 the Court started to fall in ruins.
Its importance was aknowledged during the national revival of the 19th century and it was again preserved to the present day.
The Târgoviște Princely Court deserves a lengthy visit in order to feel how history runs through such a place that has seen so many of Wallachia's old ruling elite. Councils were held here, armies marched, it was the medieval heart of Wallachia and is today priceless historical heritage.