miercuri, 25 iulie 2012

Bisericuţa cu potecaşi din Vioreşti, Slătioara

Vorbind despre bisericile din Vâlcea, am tot insistat asupra superbelor fresce de la ștreașină pe care multe dintre ele le au. Poate cea mai frumoasă și cu cea mai mare încărcătură istorică este a bisericii "Intrarea Maicii Domnului în biserică" (hram destul de rar întâlnit, aș putea spune) sau "biserica cu potecași", denumită astfel pentru că are o amplă friză cu aceste personaje călări. Am căutat special această bisericuță după ce am citit despre ea și despre semnificația frescelor pe blogul lui Radu Oltean, Art-Historia.
Între timp am descoperit aici mai multe informații despre recenta restaurare a bisericii, motiv pentru care aceasta arată excepțional. Voi menționa aici că lucrarea este opera arhitectului Aurel Botez, inginer Tudor Diaconu și restaurator Elena Murariu. Mi-aș dori să văd mai multe monumente de valoare atât de atent restaurate în România, să văd că se acordă prioritate patrimoniului și se alocă resurse financiare în consecință. Astfel istoria noastră nu ar muri ci ar fi cu noi ca o lumină, ca un far călăuzitor.
Așadar, potecașii erau în vremuri cei care păzeau drumurile și trecătorile împotriva hoților și tâlharilor, erau conduși de vătafi de plai, cum a fost și Tudor Vladimirescu. Pictura migăloasă a straielor lor și a celorlalte personaje este valoroasă inclusiv din punct de vedere etnografic. Astfel de personaje, oameni mândri și liberi, au contribuit la emanciparea națională acum aproape 200 de ani. Unul din ctitorii de frunte ai bisericii, Vătaful Ioan Urșanu, este arătat conducând ceata de potecași (nu apare în aceste imagini)
Bisericuța se află la margine de sat, pe un loc înalt, nu departe de căsuța fotografiată a cărei soartă pare să fie pecetluită. Este o căsuță atât de tipică pentru regiune, deci valoroasă pentru arhitectura națională, amplasată într-un cadru de vis, și totuși este în ruină. Ar putea fi casă de vacață sau o un mic muzeu etnografic al satului. E păcat să se piardă...
Tot de la biserică se poate zări monumentul naturii numit "Piramidele Slătioarei" despre care vom vorbi.
Bisericuța este deschisă doar la slujbe.

Fotografii (mai puțin 6): Mirela Bena 


The church with rangers from Viorești, Slătioara

Speaking about churches in Vâlcea County, I have several times mentioned the exterior paintings or frieses,  found under the roof eaves. Perhaps the most beautiful of them all is that of the church dedicated to "The Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple" or "The Presentaton of the Blessed Virgin Mary". It is much better known as "The church with the rangers".
Small explanation here. I used the term "ranger" to translate the Romanian word "potecaș". It comes from the word "potecă" which means "path": the "potecași" were armed men (irregular troops) guarding the roads and paths from robbers and evil men. I think "ranger" is the best translation of the term.
I have first read about this marvel and also about the meaning of the frescoes, on Radu Olteanu's blog, Art-Historia. Later, I also read about the very successful restoration of the church here. It is the work of architect Aurel Botez, engineer Tudor Diaconu and restorer Elena Murariu. I wish more monuments were thus restored all over Romania. I wish that heritage would really become a priority and receive adequate funding, so that it may play its role as a beackon for the present and future generations!
One of the more important founders of the church, Captain Ioan Urșanu, is shown leading the rangers (not appearing in the pictures though). Tudor Vladimirescu was also a leader of a ranger troop. Such men, living free, masters of their destiny, are the ones who ignited the spark of national revival some 200 years ago. The painting is also precious for showing details about the clothes and decorations these figures wore in those times. 
 The church is at the edge of the village, on high ground. Close to it is a ruined old house. It is a pity it is in such a state for it is typical for the region and thus very precious. Secluded, at the edge of both the village and the forrest, it could become a leisure home, but also an etnographical museum. Repairs could still be made...
From the church you can see the nature monument "The Slătioara Pyramids", soon to follow.

Pictures (except nr. 6): Mirela Bena
joi, 19 iulie 2012

Biserica Sfinţii Voievozi, Sfântul Vasile din Olari - Horezu


Horezu este un oraş renumită pentru olărit. La drumul mare sau în gospodăriile oamenilor găsiţi nenumărate obiecte de lut de vânzare, superb decorate. Nu întâmplător unul din cartierele mărginaşe ale oraşului, probabil fost sat distinct, poartă numele Olari.
Acolo se află o frumoasă biserică cu acelaşi nume şi două hramuri. Ca mai toate bisericile din zonă, are partea de sub streaşină bogat pictată cu sfinţi şi scene foarte interesante, biblice dar şi din viaţa de zi cu zi. Din păcate biserica nu este deschisă în mod obişnuit, doar la slujbe.
Am aflat despre această bisericuţă tot de pe blogul lui Radu Oltean, Art-Historia, care mi-a atras atenţia, de exemplu, asupra unei scene de mari dimensiuni cu ţigani ursari, ţigani care se plimbau cu ursul prin târguri şi îl puneau să "joace". Asta presupunea de obicei ca ursul să fie îmboldit cu băţul sau tratat în alte moduri destul de crude.

Fotografii: Mirela Bena

Holy Princes and Saint Basil Church in Olari - Horezu

Horezu is renowned for pottery. Olari in Romanian means "potters" and a fringe of the town is named thus, probably a former village which was absorbed. On the main road you can find numerous beautifully decorated items made of clay.
At Olari you find this beautiful church, with exterior paintings characteristic for the region. Unfortunatelly it is not open for visitors so I could only admire it from outside. The scenes are biblical or from everyday life. For example, we have a large scene of gypsyes with a bear. In older times, they would take the bear, usually captured as a cub, in town fairs and make him "dance". Unfortunaltey that mostly meant prodding the bear and otherwise tormenting him into moving erratically raised on its rear paws.
In found out about this beautiful church from the blog Art-Historia, of artist Radu Oltean.

Pictures: Mirela Bena

miercuri, 11 iulie 2012

Mormântul lui I. G. Duca şi biserica din Urşani

Am mers până în satul Urșani de lângă Horezu special pentru a vedea mormântul lui Ion Gheorghe Duca (1879-1933). Nu am putut vizita biserica, dar am păstrat un moment de reculegere în cimitir.
Troița de lemn, deosebit de frumoasă și de o noblețe aparte, poartă următoarea înscripție:
"În veci neuitatului şi iubitului nostru şef Ion G. Duca, fost Preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi al Consiliului de Miniştrii, din partea organizaţiei naţional liberale din judeţul Mehedinţi în semn de omagiu şi recunoştinţă - 1935)"

Fotografii (1, 3, 4): Mirela Bena


The tomb of I. G. Duca and Urşani church

I looked for Urșani village near Horezu to pay my respects to Ion Gheorghe Duca (1879-1933). His final resting place is marked with a wooden cross. Its simplicity has a certain distinction, mirroring the life of the great statesman. It bears the following inscription:
"Eternally, for our unforgotten and loved leader Ion G. Duca, former President of the National Liberal Party and of the Council of Ministers, from the Mehedinţi County National Liberal Organization, an hommage and mark of gratitude".

Pictures (1, 3, 4): Mirela Bena

joi, 5 iulie 2012

Biserica "Sfinţii Voievozi" din Măldăreşti

Radu Oltean este cel care mi-a atras atenţia asupra bisericuţelor de sat din zona Horezu, prin fabulosul său blog Art-Historia. Astfel, odată ajuns în zonă, am avut grijă să nu ocolesc aceste obiective, mici comori fundamentale pentru arhitectura veche românească, ce au contribuit şi ele, pe lângă mari mânăstiri precum Hurezi, la cristalizarea stilului neoromâneasc de către arhitectul Ion Mincu.
Bisericuţa din Măldăreşti este chiar lângă culele Duca-Măldăreşti şi Greceanu şi nu trebuie sărită. Are picturi exterioare superbe, sub streaşină, proporţii armonioase şi probabil pictură interioară minunată, dar pe care nu am putut-o admira. Pridvorul însă oferă o mică idee a ce se poate găsi înăuntru. Poate că dacă am fi căutat pe la vecini, am fi găsit pe cineva să ne deschidă.

Fotografii: Mirela Bena

"Sfinţii Voievozi" Church in Măldăreşti

I was made aware of the beautiful small churches in Horezu area by Radu Oltean's wonderful blog Art-Historia. Thus, visiting the area, I made sure not to pass by this important part of Romanian heritage. Small churches like this one were just as important in defining the Neoromanian architectural style as, for example, Hurezi Monastery. Ion Mincu inspired himself a lot from the architecture of Vâlcea County, major or minor, when creating this style in the 1880's.
Măldăreşti Church is found right next to the Duca-Măldăreşti and Greceanu kule. It has beautiful exterior paintings and a classic and proportionate silhouette. The church was locked so we could not admire the interior paintings as well, but the ones in the front porch are visible. Maybe with a little luck a neighbour could have found us a key.

Pictures: Mirela Bena