miercuri, 28 ianuarie 2015

Orheiul Vechi

După Orhei, Orheiul Vechi, una dintre cele mai faimoase destinații turistice din Basarabia. Multă vreme am văzut doar fotografii, care mai de care mai frumoasă, din diverse unghiuri, la asfințit sau în miez de zi, cu acest loc frumos. Cu ocazia Caravanei "Trai mai bun" nr. 6 spre Rezina, a venit momentul să-l vizitez.

After visiting Orhei, the turn came for Old Orhei (Orheiul Vechi), a natural and archeological reserve, one of the most appreciated tourist destinations in Bessarabia. I have seen it many times in pictures, many of them beautiful, taken at sunset or at odd angles, but I was very happy to see it for real on the "Better living caravan" nr. 6 to Rezina.

În primul rând, locul se află pe malul râului Răut, care mie îmi evocă instant romanul "Neamul Șoimăreștilor" de Mihail Sadoveanu.

The river Răut flows throught this hilly landscape, which is the setting of a famous Romanian novel, "Neamul Şoimăreştilor", which could be translated as "The Şoimaru Kin".

Râul își croiește drum șerpuind printre mai multe faleze, formând mai multe promontorii.

This rivers sculpts the lanscape, its meandres creating several abrupt promontories. 

Falezele la rândul lor adăpostesc mai multe peșteri și mânăstiri rupestre.

There are several monasteries built in the caves of these cliffs, places of shelter and worship. 

Principalul promontoriu este denumit Butuceni, unde a fost clădită biserica Sfânta Maria. Este înconjurat din trei direcţii de apele Răutului.

The main promontory is called Butuceni, on which is built Saint Mary church. It is surrounded from three sides by the waters of the Răut.

De pe promontoriu se vede până departe.

It is also a good vantage point.

Pe faleza dinspre satul Trebujeni, peste Răut, se văd foarte clar niște peșteri.

Here is a clear view of some of the caves in the cliff over the Răut river. On the other side of the cliff is the village of Trebujeni.

Pe promontoriul Butuceni este o potecă ce duce la o cruce de piatră, o clopotniță mică și apoi spre biserică. Crucea de piatră este un punct foarte apreciat pentru fotografii.

On the Butuceni hill there is apath leading to a stone cross, a small belltower and Saint Mary church. The stone cross is a favorite sports for pictures.

Biserica Sfânta Maria nu este deloc mare. După ce se trec zidurile, se intră într-un spațiu micuț, liniștit. Am ajuns la slujbă, biserica era plină ochi, așa că nu am intrat. Este o biserică de o formă neoclasică de felul cum am mai văzut în multe alte locuri (prin sate), dar este printre cele mai frumoase exemplare.

Saint Mary church is not big at all, but it is a quiet place. When I arrived mass was being celebrated so I did not visit the interior, especially since it was completely full. It's a neoclassic church, like many I have seen in Bessarabian churches, but it is one of the most beautiful.

clopot vechi la biserica Sfânta Maria

old bell at Saint Mary church

După biserică, faleza impresionantă continuă, cu Răutul șerpuind la baza ei. 
Am vizitat repejor Orheiul Vechi. Nu am avut timp să văd unele puncte de interes precum mânăstirea rupestră Butuceni, chilia lui Bosie, ruinele băilor tătărești sau urmele fortificațiilor dacice care utilizau optim poziția strategică a falezelor de pe Răut.

The cliff goes on in the distance behind the church, with the river winding under it. 
The visit at the Old Orhei reservation was a quick one. I did not have time to visit other interesting places like the Butuceni cave church, the Bosie monk cell (carved in stone) or the ruins of the Dacian fortress that once stood on this hill.

Fotografiile 1 şi 6: Ion Dranicer
Pictures 1 and 5: Ion Dranicer

miercuri, 21 ianuarie 2015

Muzeul de istorie și etnografie din Orhei

În orașul Orhei, vizitat cu ocazia Caravanei "Trai mai bun" nr. 6 spre Rezina, am vizitat un muzeu foarte bogat și cu o pronunțată identitate românească: Muzeul de istorie și etnografie din Orhei.

I visited the History and Etnography Museum in Orhei when passing through that city with the "Better living" caravan nr. 6 Rezina. The museum has a strong Romanian identity and many interesting exhibits. 

Muzeul este găzduit într-o căsuță în stil neoromânesc, stil rar întâlnit în Basarabia. Cu atât mai mult mă bucur atunci când îl întâlnesc. Am avut un noroc deosebit prin faptul că muzeograful, domnul Vasile Cocarcea ne-a deschis ușile muzeului duminica seara târziu.

The museum is located in a Neoromanian style house, a rare architectural style in Bessarabia, that I appreciate all the more.We were lucky that the museum keeper, Mr. Vasile Cocarcea opened the museum for us on a late Sunday evening.

Vizitând muzeul am aflat că orașul Orhei a fost reședință domnească pe timpul lui Vasile Lupu (1634-1653). Rafinatul domnitor obișnuia să-și petreacă verile la Orhei, acesta devenind capitala de vară a Moldovei. În amintirea binefacerilor pe care voievodul le-a făcut orașului, în centrul său a fost ridicată o statuie de către Oscar Han. Este un monument superb.

Visiting the museum I found out that the town of Orhei was a summer residence of Prince Vasile Lupu (1634-1653). The luxury loving ruler used to spend summers in Orhei, the town becoming the de facto summer capital of Moldova. In remembrance of the good things the prince has done for the town, a statue in his memory was erected in the interwar period, a work by sculptor Oscar Han. 

Tot la muzeu puteți afla mai multe informații despre Orheiul Vechi, aflat în apropiere într-un cadru geografic excepțional.

The museum also has information about the ancient city of Orhei (Orheiul Vechi).

Muzeul este un centru de promovare a românismului, prin exponate, prin prezentare, prin discursul muzeografului. Acest lucru m-a bucurat nespus. Are de asemenea multe colaborări cu muzee de dincoace de Prut. 

The museum promotes the Romanian identity by its exhibits, presentation and also, most importantly, by the work of Mr. Cocarcea. He really made the visit special. The museum cooperates with many museums in Romania.

Exponatele sunt numeroase, panouri de prezentare și obiecte. Istoria locală este prezentată cronologic.

The exhibits are numerous, the are many presentation panels which present local history in regional context.

Sunt prezentate multe lucrări editate dincoace de Prut.

Here are a few books edited in Romania.

Este și o arhivă de ziare vechi, unele chiar din frumosul an 1918, numere în care se anunțau unirea Basarabiei cu România sau reintrarea României în război la 10 noiembrie.

There is also an archive of old newspapers, some from the great year 1918, editions which announced Bessarabia's union with Romania and Romania's re-entry into the war on November 10th.

Acest panou înfățișează unul dintre tezaurele raionului Orhei, casa memorială Alecu Donici, renumitul fabulist.

This panel shows one of the jewels of Orhei county: the Alecu Donici memorial house. He was a famous storyteller.

Sunt multe exponate din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

The museum shows many objects from World War II. 

Orheiul este o străveche vatră românescă, cu simțăminte românești puternice. Mulți orheieni și-au dat viața în al doilea conflict mondial încercând să păstreze granițele României Mari. Lupta lor nu a fost în zadar dacă ne vom strădui și în prezent să reîntregim țara, pe baze democratice, desființând hotarul de la Prut.

Orhei is traditionally a strong Romanian center. Many inhabitants of the town fought and died in World War II, trying to safeguard Romania in its 1918 boundaries. Their sacrifice was not in vain if we continue our struggle to reunite the country, democratically, by abolishing the frontier on the Prut.  

Exponate din muzeu: bombe și fotografii din Al Doilea Război Mondial.

Exhibits: bombs and pictures from World War II.

Arme din Al Doilea Război Mondial.

Weapons from World War II. 

miercuri, 14 ianuarie 2015

Muzeul Vatra Strămoșească

Unul dintre cele mai agreabile popasuri din Caravana "Trai mai bun" 6 Rezina a fost la Muzeul Vatra Strămoșească, din satul Vatici, raionul Orhei.

One of the best breaks during the "Better living" caravan nr. 6 to Rezina was at the Ancestral Home Museum in Vatici, Orhei county.

Nu este vorba doar de un muzeu, ci și de o pesiune unde se poate mânca foarte bine.

It's not just a museum, it is also a country retreat where you can have a very good bite to eat. 

Locul este o adevărată oază a satului și este opera lui Anatol Lașcu și a familiei sale. El a ridicat întregul complex ca un omagiu adus modului de viață simplu și sănătos al înaintașilor săi.

The place is an oasis, the work of Anatol Lașcu and his family. He built the entire place like a tribute the the simple and healthy way of life of his ancestors.

Totul a început cu o casă boierească, pe care domnul Lașcu a restaurat-o și a înzestrat-o cu diferite obiecte tradiționale, transformând-o în muzeu.

It all started with an old boyar house that Mr. Lașcu restored. He then filled it with traditional objects, transforming it into a museum.

În jurul ei a renovat și celelalte căsuțe, înjghebând o adevărată gospodărie boierească, cum era odinioară. În beciul unei case se poate ospeți. E foarte practic vara, când e arșiță.

Around the old house he restored the other, smaller ones, rebuilding the farm like in its glory days.In one of the houses cellar you can serve lunch. It's very practical to get away from the summer heat.

Bucatele gustoase se prepară în bucătăria legată de beci sau, când oaspeții sunt numeroși, în aer liber.

The food is prepared in the kitchen which was linked to the cellar, which is practical for serving, or in the open air, when there are a lot of guests.

Muzeul conține multe obiecte interesante: sculpturi, arme, cărți, obiecte gospodărești.

The museum holds many interesting objects: sculptures, weapons, books, household items.

Muzeul Vatra Strămoșească este totodată o vatră de românism.

The Ancestral Home Museum promotes the Romanian identity of the locals. The title of the book is: "I am Romanian and my language is Romanian."


Popasul la Muzeul Vatra Strămoșească este un bun prilej de a ospeți și de a călători înapoi în timp.

A break at the Ancestral Home Museum is a good occasion to have something good to eat while traveling back in time.

vineri, 9 ianuarie 2015

Mânăstirea Curchi

Vizita Mânăstirii Curchi a fost pentru mine o mare surpriză, pentru că nu mă aşteptam să găsesc ascuns prin dealurile Basarabiei un monument atât de valoros pentru arhitectură, pentru mai multe stiluri şi perioade istorice. Ocazia vizitei a fost Caravana "Trai mai bun" 6 spre Rezina.

The visit at Curchi Monastery was a big surprise for me, because I did not expect to find hidden in the hills of Bessarabia such an architectural gem, relevant for several styles and times. This occasion came on the "Better living" Caravan nr. 6 towards Rezina.

Aşa se prezintă mânăstirea de la distanţă. Sunt vizibile mai ales Biserica "Naşterea Maicii Domnului" şi mai în dreapta biserica "Sfântul Nicolae", însă în complexul monahal sunt nu mai puţin de cinci lăcaşuri de cult. 

This is a view of the monastery from the distance. Are visible the largest church, "Birth of the Virgin" and on the right "Saint Nicholas". The monastery has three other churches.


Era evident de la distanţă că mânăstirea era o bijuterie arhitecturală, însă când m-am apropiat am realizat că mai are un secret: turnul de la intrare, stăreţia şi chiliile sunt construite în perioada interbelică în stil neoromânesc!

When I got closer, I realized many of the monastery's buildings are built in Neoromanian style, in the interwar era.

Impunătoarea intrare în mânăstire.

The entrance of the monastery is imposing.

Troiţă pe platoul principal al mânăstirii, între biserica de vară "Naşterea Maicii Domnului" şi biserica de iarnă "Sfântul Nicolae". Pe aceasta din urmă nu am putut-o fotografia pentru că soarele bătea direct dinspre dânsa.

There is a beautiful stone cross on the main plateau, between the "summer" church "The birth of the Virgin" and the "winter" church "Saint Nicholas". I could not photograph the latter because the sun was shining from the wrong direction.

Clădire ce ar putea fi stăreţia, în stil clar neoromânesc.

Possibly the priory, in Neoromanian style.

Nestemata ansamblului: biserica de vară "Naşterea Maicii Domnului", construită în perioada 1866-1872 după planuri mai vechi ale arhitectului Bartolomeo Rastrelli, în stil neoclasic cu elemente baroc.

The crown jewel, the summer church "Birth of the Virgin", built between 1866 and 1872 from older plans of architect Bartolomeo Rastrelli, in Neoclassic and Baroque.

Biserica pare o copie miniaturală a mânăstirii Smolny din Sankt Petersburg.

The church resembles a miniature copy of Smolny monastery in Saint Petersburg.

De necrezut că în perioada comunistă biserica a fost transformată în spital psihiatric. În ultimii ani mai multe lucrări de restaurare au redat unei părţi din ansamblul monahal strălucirea de odinioară.

It's hard to believe that in the communist period the church was transformed into a psychiatric hospital. In the last years, several restoration works gave the ensemble its former splendour.

Tot ce am văzut în scurta vizită recomandă Curchi ca un obiectiv turistc major în Basarabia.

Everything that I saw in my short visit recommends Curchi as a major touristic landmark in Bessarabia.