vineri, 24 septembrie 2010

Biserica Fortificată Avrig

Orăşelul Avrig este un punct de interes din mai multe puncte de vedere. Bineînţeles, Reşedinţa de vară - Palatul Brukenthal este principalul. Totodată, nu trebuie trecută cu vederea biserica evanghelică din apropiere, construită la sfârşitul secolului 13. Este mică dar foarte frumoasă şi are un portic de intrare romanic, element rar la noi în ţară.

Avrig Fortified Church

The small town of Avrig is a place of interest from several points of view. Of course, Brukenthal Palace is the main one. However, the fortified church nearby must not be overlooked. It was built at the end of the 13th century. It is small but very beautiful and has a rare Romanesque portico, a rare element in Romania.miercuri, 22 septembrie 2010

Palatul şi Grădinile Brukenthal de la Avrig

Ludovic al 14-lea a construit Vesailles, Frederic cel Mare Palatul Sans Souci. Datorită Baronului Samuel von Brukenthal, Guvernatorul Transilvaniei în vremea împărătesei Maria Tereza a Austriei, avem astăzi Palatul Brukenthal de la Avrig. Poate nu se compară cu exemplele de mai sus, dar face parte din aceeaşi categorie selectă: reşedinţe de vară în stil baroc de secol 18, înconjurată cu grădini şi fântâni.
Din păcate în ultimele decenii soarta ansamblului de patrimoniu a fost potrivnică. Grădinile baroce şi-au pierdut forma, în prezent fiind planificat un proiect de readucere a lor în forma iniţială (cf. lucrarea "Grădinile lui Brukenthal" de Cornelia Feyer). Palatul are şi el nevoie de restaurare. De la principele luminat care a fost Baronul Samuel von Brukenthal am moştenit această bijuterie, pe care suntem datori să o îngrijim şi să o punem în valoare, pentru că ea este mărturia vremurilor când suflul atmosferei vieneze atingea poalele munţilor Carpaţi.

Brukenthal Palace and Gardens in Avrig

Louis the 14th built Versailles, Frederick the Great built Sans Souci Palace. Thanks to Baron Samuel von Brukenthal, Governor of Transylvania in the times of empress Maria Theresa of Austria, we now have Brukenthal Palace in Avrig. It may not compare to the examples listed above but it belongs to the same select category: 18th century baroque summer residences, surrounded by gardens and fountains.
Unfortunately, in the last years the fate of the heritage ensemble has been harsh. The baroque gardens have lost their shape and there is a project that plans to restore their initial form (cf. "Brukenthal Gardens" by Cornelia Feyer). The palace also needs restoring. From the enlightened Baron Samuel von Brukenthal we have enherited this jewel with the duty to take care of it and promote it as testimony of the times when Viennese atmosphere reached the foot of the Carpathian Mountains.vineri, 17 septembrie 2010

Casa memorială Badea Cârţan de la Cârţişoara

Cârţişoara e situată strategic, la intrarea în trecătorile ascunse ale Carpaţilor, cunoscute doar de haiduci şi de ciobani. Acolo s-a născut Badea Cârţan (1849-1911), marele patriot român. Fiind atât de aproape de românii ce trăiau liberi în ţara lor dar totuşi despărţit de ei de cei mai înalţi munţi, a căutat toată viaţa să stabilească o punte între fraţi.
S-a numărat printre voluntarii ardeleni care au luptat în Războiul de independență.
Este faimos pentru drumul făcut, pe jos, până la Roma, unde s-a aşezat sub Columna lui Traian, fiind confundat de localnici cu "un dac ce s-a coborât de pe columnă".
Cârţan a făcut însă mult mai multe drumuri în România, de unde aducea cărţi în Transilvania cu desaga. Puteţi vedea o parte din aceste cărţi, opincile sale călătoare şi alte obiecte interesante la muzeul din cadrul casei memoriale de la Cârţişoara.

Badea Cârţan Memorial House in Cârţişoara

Cârţişoara is strategically placed at the entrance of the hidden mountain passes, known only by highwaymen, hajduks and shepherds. It is the birthplace of Badea Cârţan (1849-1911), a great Romanian patriot. He lived so close to his brothers living free in Romania, south of the Carpathians, but still separated from them, that he sought all his life to bridge the gap.
He was one of the many Romanian volunteers from Transylvania who fought in the War of Independence. 
He is famous for the voyage he made to Rome, on foot, where he rested at the foot of Trajan's Column and when finding him, inhabitants of Rome thought "a Dacian descended from the column.
Cârţan made many more voyages in Romania, over the mountains, from where he brought back on his back packs of books to Transylvania, then part of Austro-Hungary. You can see some of them in the memorial house, along with other personal belongings, including his worn sandals (opinci).

panoul de la intrare / the entrance panel

căsuța lui Badea Cârțan / the small house of Badea Cârțan

interior / living quarters

Badea Cârțan la Columna lui Traian / Badea Cârțan at Trajan's Column

interior cu vedere spre atelier / interior with view to the workshop

clădirea muzeului / the Museum 

toiagul de drum / the walking staff

necrologul lui Badea Cârțan / Badea Cârțan's obituary

războaie de țesut în muzeu / looms in the museum

țesătură în război / weaving in the loom

șura / barn

joi, 16 septembrie 2010

Abaţia Cisterciană Cârţa

A fost odată o vreme când cavaleri Teutoni clădeau cetăţi în Ţara Bârsei şi tot atunci Ordinul Cistercian, ai cărui prime mânăstiri se află în Burgundia, construia o abaţie în Ţara Făgăraşului, pe malul Oltului. Invaziile tătare şi vremurile au năruit mânăstirea, dar ea a supravieţuit totuşi în partea altarului. Zidurile ruinate ale mânăstirii înconjoară altarul devenit capelă. Acolo se află pietre funerare vechi şi un monument al eroilor cu statuia unui cavaler medieval. Pe el este inscripţionat în germană "Memoria voastră este sacră în speranţă." şi "Iarba se usucă, florile se ofilesc, dar cuvântul rămâne pentru totdeauna".
Înăuntrul capelei se pot admira altarul, două orgi, nervurile şi cheia boltei gotice. Vizita trebuie făcută în linişte, în număr mic, pentru a resimţi măreţia şi tihna acestui loc unic în România.

Cârța Cistercian Abbey

Once upon a time Teutonic Knights built fortresses in Burzenland, Brașov area, and at the same time the Cistercian Order, originating from Burgundy, France, built an abbey in Făgăraș County, on the Olt river bank. Tatar invasions and the passing time ruined the abbey but part of it, namely the altar, survived. The ruined walls of the abbey surround it now, the altar transformed in a chapel. Old tombstones can be found as well as a heroes' monument with the statue of a medieval knight. The german inscription reads: "Your memory is sacred in hope" and "The grass dries, flowers wane but the word remains forever".
Inside the chapel one can admire the altar, two organs and the beautiful gothic architecture. It is best to visit in silence and small numbers to feel the greatness and peacefulness of this unique place in Romania.vineri, 10 septembrie 2010

Mânăstirea Sâmbăta de Sus

Mânăstirea Sâmbăta de Sus are o aură specială între mânăstirile româneşti, fiind ctitorită de Constantin Brâncoveanu (1688-1714), voievodul martir, pentru sprijinirea românilor de peste munţi. Sâmbăta de Sus a fost într-adevăr un focar cultural şi de cult pentru românii din Transilvania. Este unul din motivele pentru care a fost dărâmată cu tunul de armata austriacă la sfârşitul secolului 18 după are a stat în paragină mai bine de 100 de ani, fiind refăcută doar după Marea Unire. Istoria neobişnuită a mânăstirii a continuat în anii 1980 printr-un act de mare curaj şi credinţă: construcţia chiliilor, a paraclisului nou şi a incintei mânăstirii, pe vremea când alte lăcaşuri de cult precum Mânăstirea Văcăreşti sau Mânăstirea Mihai Vodă erau demolate cu brutalitate de regimul comunist. Ansamblul înconjoară armonios biserica veche şi fântâna Izvorul Tămăduirii iar sculpturile în piatră de la noile foişoare rivalizează cu meşterii lui Brâncoveanu de la Mogoşoaia.

Sâmbăta de Sus Monastery

Sâmbăta de Sus Monastery has a special aura, being built by Prince Constantin Brâncoveanu (1688-1714) in Transylvania, a cultural cradle for Romanians there. The prince was executed, along with his two sons, in Istanbul on orders of the Ottoman Sultan. The Romanian church declared them saints for not renouncing their religion and converting to Islam.
The monastery was destroyed during the time Transylvania was part of the Habsbourg Empire and only rebuilt after the Union of Transylvania to Romania. In the 1980's, while the communist authorities were destroying churches and monasteries in Bucharest during a totalitarian city planning frenzy, the monks at Sâmbăta de Sus built new convent cells and chapels, all in architecture inspired from the times of Prince Brâncoveanu, inspired from Hurezi Monastery or Mogoşoaia Palace.miercuri, 8 septembrie 2010

Făgăraş

Dacă traversaţi Făgăraşul prin bulevardul principal, n-aţi văzut nimic, aţi ratat totul. Abia dacă prindeţi cu colţul privirii câteva clădiri care nu sunt blocuri comuniste (iar în rondul de lângă cetate veţi fi speriaţi de o arătare de clădire în construcţie care probabil vrea să rivalizeze, fără succes, cu Sfânta Sofia). E ca şi cum mergi prin Bucureşti doar pe Ştefan cel Mare - Mihai Bravu. Dar micuţul oraş îşi dezvăluie secretele celor care zăbovesc puţin în el. Sunt străduţe lăturalnice de descoperit, care duc la vechea piaţă centrală. Piaţa e una clasică, medievală, adică pătrată, împrejmuită de clădiri de epocă, unele renovate, altele în aşteptare. La umbra lor se poate lua liniştit un suc la terasă. Ar avea de câştigat piaţa dacă ar fi pietonală, măcar în weekend.
O altă clădire emblematică a oraşului este cea a Colegiului Naţional Radu Negru, fondat la mijlocul secolului 19.
De asemenea, lângă cetatea medievală, puteţi admira vilele în stil neoclasic, neoromânesc sau baroc a protipendadei de altădată.

Ponturi utile cazare/masă:
Am stat o zi în Făgăraş. Am stat în campingul de lângă oraş, numit Laguna Albastră şi am mâncat în rondul principal (cel cu biserica) la The Corner. Le recomand.

Făgăraş

Crossing the main boulevard of the city you shall not see much of it, because of large communist appartment buildings. A bizzare sight is the future cathedral of the city, in construction, rather an eyesore.
However, Făgăraş is a very old city, with small streets lined with beautiful houses and villas and a central square with charming cafes. Buildings are resored or waiting to be. A park lies in it and it would help if it would become 100% pedestrian, at least in the weekend.
Another beautiful sight is Radu Negru Highschool (named after the legendary founder of Wallachia - Negru Vodă).
Around the medieval castle there is a row of beautiful villas in varous architectural styles, surely homes of the wealthy in the not so distant past.

Tips for staying and eating:
We stayed at the Blue Lagoon (Laguna Albastră) camping near the town and at at The Corner. The restaurant is on the corner of the main roundabout (the one with the big church).marți, 7 septembrie 2010

Cetatea Făgăraşului

Făgăraş este un nume care ne trimite înapoi în timp, în vremurile legendare ale voievozilor descălecători de ţară. Nimic nu personifică mai mult acest ţinut decât Cetatea Făgăraşului. Totul a început cu o cetate de pământ în secolul 12 şi a sfârşit cu o sângeroasă temniţă în secolul 20. Cetatea a fost pe rând fortăreaţă - mica cetate a fost extinsă în vremurile când Ungaria a fost cucerită de Turci iar Transilvania suferea expediţiile de preadă ale Tătarilor. A fost întărită cu bastioane împotriva tunurilor şi cu şanţuri cu apă împotriva asalturilor infanteriei. Pe urmă fortăreaţa s-a transformat în reşedinţă princiară a Voievozilor Transivaniei şi centru al puterii - în sălile palatului s-a întrunit Dieta Transilvaniei. După cucerirea austriacă, importanţa strategică şi politică a cetăţii a decăzut. După Al doilea război mondial, cetăţii i s-a adăugat un episod sumbru, ea devenind temniţă de exterminare a opozanţilor regimului comunist. Toată istoria acestei cetăţi şi a Ţinutului Făgăraşului o puteţi afla dacă vizitaţi cetatea şi muzeul. Depinde de noi, de interesul pe care îl putăm uneia dintre cele mai frumoase şi accesibile cetăţi din ţară, ca ea să intre într-o nouă perioadă înfloritoare.

Am stat o zi în Făgăraş. Am stat în campingul de lângă oraş, numit Laguna Albastră şi am mâncat în rondul principal (cel cu biserica) la The Corner. Le recomand.
Făgăraş Fortress

Făgăraş is a name that sends us back in the times of the princes who have founded the country south of the Carpathians, Wallachia, for it is said that they came from over the mountains. The Făgăraş Castle, now surrounded by the city, is the core of this wonderful land. A humble earth and wooded fortification in the 12th century, it was a communist prison after World War II. In between, it became a powerful fortress, including bastions. Later on it was transformed into an elegant, Renaissance style princely residence for the Princes of Transylvania, also playing a central political role: the Transylvania Diet (the legislative body) convened several times at Făgăraş. Its role lessened after the Austrian conquest of Transylvania (1699). Unfortunately, is played the sombre role of communist prison. Its whole history is unfolded in the museum, which still does not occupy the whole fortress. One can only hope that in the future the whole fortress, including its bastions and towers shall be open to the public and become a major cultural center.

Tips for staying and eating:


We stayed at the Blue Lagoon (Laguna Albastră) camping near the town and at at The Corner. The restaurant is on the corner of the main roundabout (the one with the big church).


vineri, 3 septembrie 2010

Biserica fortificată Dealu Frumos

Şi în germană (Schönberg) sau săsească (Schinebärch), numele satului înseamnă tot Dealu Frumos. Satul se află peste deal faţă de orăşelul Agnita, pe drumul ce duce spre Făgăraş. Pe hartă, observăm că zona se află chiar în centrul României. Pe o zi călduroasă de vară, curtea bisericii plină de copaci bătrâni şi umbroşi este o adevărată oază de răcoare. Pe poarta de intrare, ghintuită cu fier, este cioplit anul 1661. Biserica este mult mai veche, din secolul XIII. Este întunecoasă şi solemnă. Acoperişul turnurilor bisericii este făcut din olane înguste. Meşteri pricepuţi au ştiut să le fixeze acolo, fără să fie zburate de vânt sau să lase apa să intre. Enoriaşii merg mai mult la biserica vecină de la Merghindeal, dar se ţin slujbe şi la Dealu Frumos. Numărându-se printre cele mai frumoase biserici fortificate săseşti, Dealu Frumos seamănă mai degrabă cu o mânăstire, în interiorul cărei ziduri timpul curge altfel.

Dealu Frumos Fortified Church

In German (Schönberg) or Saxon (Schinebärch), like in Romanian, the name of the village means "beautiful village". The village is over the hill from Agnita, on the road to Făgăraş. On the map we can see the area is right in the center of Romania. In the summertime, the courtyard of church, full old trees, is an oasis of shade. On the iron studded door is carved the year 1661. The church is much older, dating back to the 13th century. Inside is a sombre and solemn atmosphere. The roof of the towers is made of half-cylindrical tiles which were mounted by expert craftsmen and builder from long ago: the wind or the rain can do nothing to them. The parishioners go more often to Merghindeal church but mass is celebrated in Dealu Frumos too.
One of the most beautiful Saxon fortified churches of Transylvania, Dealu Frumos resembles more to a monastery - inside its walls time flows more peacefully.miercuri, 1 septembrie 2010

Biserica fortificată Merghindeal

Merghindeal este un sat cu nume pitoresc, ce mă face tot timpul să mă gândesc la fraza "Merg în deal" sau "Merg la deal". Nu este chiar greşit, dat fiind că, pentru a vedea biserica, trebuie să urcaţi un deal, iar pentru a o prinde cel mai bine în cadru trebuie să mai urcaţi şi mai mult până pe un dâmb deasupra ei. Numele său provine din germană: Mergenthal.
Biserica conţine mai multe rarităţi. Are o orgă funcţională la care se cântă la fiecare slujbă (multe orgi din bisericile săseşti necesită reparaţii şi deci nu funcţionează). În mijlocul bisericii este un puţ de apă: multe biserici au un puţ chiar sub biserică, folosit în caz de asediu, dar cele mai multe sunt înfundate. Cel de la Merghindeal are apă bună la un metru sub podea! De asemenea, în turn puteţi admira unul din rarele ceasuri cu mecanismul, pendula şi contragreutăţile funcţionale. Pendula e cât un stâlp de telegraf iar contragreutăţile sunt nişte pietroaie! Din turn se poate admira tot satul, iar după o colină se vede sătucul Dealu Frumos.

Merghindeal Fortified Church

Merghindeal is a village with a pleasant and funny name which resembles the Romanian phrase "going up the hill". The truth is that, to see the church, one does gave to climb a hill, and to get a better view one has to climb a little further to see it from above. The German name is "Mergenthal".
The church has unique elements. The organ is in working state and used regularly at the mass, unlike the case of many organs needing repairs. There is a well in the middle of the church, with water right under the floor planks. Such a well, in a good state, is rare today. It was the vital source of water in case of a Tatar siege, for example. In the tower we saw a working clock, with its giant mechanism visible.
The view from the tower is beautiful. Dealu Frumos village is visible in the distance.