vineri, 30 august 2013

Biserica fortificată Homorod

În 2010 când am făcut marea tură pe la bisericile fortificate săseşti, am sărit partea dreaptă a drumului, pe direcţia Braşov - Sighişoara, în favoarea părţii stângi, cu destinaţii precum Viscri (UNESCO) sau Meşendorf. De data aceasta, revenind din tura din 2012 care ne-a dus pe o buclă la Roşia Montană, Cluj, Sovata şi multe palate boiereşti, am acoperit zona lipsă intrând în Homorod, Caţa şi un sătuc obscur de care vă voi spune mai multe Paloş.
Să începem cu biserica fortificată Homorod: chiar dacă nu e e de talia Viscriului, nu este de ocolit, pentru că are unul dintre cele mai frumoase interioare pe care le-am văzut vreodată. Piesele de rezistenţă sunt panourile din lemn pictat de la balcon şi tavanul de lemn. Pentru mine Homorod va însemna biserica cu piese din lemn pictat. Altarul cu orga deasupra, nu în extremitatea opusă cum se obişnuieşte, este în acelaşi ton.
Din turnul în care se poate urca, sau căţăra, cu oarecare peripeţii, se văd satul şi împrejurimile.

The Homorod fortified church

In 2010 when we toured the Saxon fortified churches we visited the ones on the left side of the Braşov - Sighişoara road, prefering the UNESCO heritage listed Viscri and Meşendorf. This time, returning from our tour which took us to Roşia Montană, Cluj, Sovata and a handful of boyar palaces, we completed the missing link, visiting Homorod, Caţa and an obscure village, Paloş, I will tell you more about.
If the Homorod fortified church cannot equal Viscri, it is certainly not to be neglected because it has one of the most beautiful interiors I have ever seen. The main elements to be admired are the painted wood panels at the balcony and the ceiling. For me Homorod equals the church with the beautifully painted wooden panels. It's choir is lovely as well, in the same tones and boasting an organ on top of it, when normally it should be placed on the opposite side.
You can climb, or scramble, in the tower, from where you have a beautiful view of the village and the surroundings.

joi, 22 august 2013

Biserica fortificată Saschiz

Când am trecut prima dată prin Saschiz în 2010, biserica fortificată săsească era închisă pentru restaurare, așadar nu am putut-o vizita, urcând în schimb să vedem cetatea țărănească de pe deal. În 2012 lucrările erau gata și era obligatoriu să oprim să vizităm acest obiectiv clasat în lista patrimoniului universal UNESCO. 
Este o biserică hală, impresionantă prin mările, dar cu decorații interioare relativ simple. Alte biserici au panouri de lemn pictate sau chiar altare mai mari și mai bogat lucrate. Ca și la Cloașterful vecin, am urcat în mansardă, însă structura din bârne de lemn nu mi-a făcut o impresie la fel de puternică. 
Turnul clopotniță, asemănător turnului cu ceas din Sighișoara, nu poate fi vizitat din păcate și pare a avea nevoie de o consilidare. 
Cel mai mult este de apreciat starea impecabilă de conservare, precum și punctul de informare turistică de lângă.

The Saschiz Fortified Church

When we first passed in Saschiz in 2010 the church was closed for restoration works, so we had to be content with a visit to the peasant fortress on the hill. In 2012 the works were completed so we had to stop and see this UNESCO World Heritage listed landmark. 
It is a hall type church of impressive size but with a comparatively simply decorated interior. Some other churches have painted wooden panels or larger and more elaborate altars. Like in neighboring Cloașterf, we went in the attic to admire the wooden structure, which I also found to be simpler. 
The bell tower, similar to the clock tower in Sighișoara, cannot be visited, unfortunately, and it seems to need some major restoration. 
We really appreciated the excellent condition the church is in, as well as the information center next to it. 

duminică, 18 august 2013

Sighișoara luminată

Nu se poate pleca din Sighișoara fără o plimbare pe înserat, pentru a o admira luminată. Într-adevăr, Sighișoara se poate lăuda cu unele dintre cele mai frumoase priveliști sub clar de lună, clădirile sale cele mai frumoase fiind puse în valoare de lumini și proiectoare. 
Am părăsit cu părere de rău orașul, dar nu înainte de a face o ultimă plimbare cu trepiedul, și astfel Mirela a surprins imaginile de mai jos, pe care le împărtășim cu voi cu bucurie.

Fotografii: Mirela Bena

Sighișoara by night

One cannot leave Sighișoara without a stroll under the moonlight, to admire its most important buildings. The medieval town boasts some of the most beautiful night vistas in Romania. We were sad to leave Sighișoara to continue our journey, but we made sure to take our camera and tripod so that Mirela could take these shots we are happy to share with you. 

Photographs: Mirela Benamarți, 13 august 2013

Catedrala ortodoxă de la Sighișoara

Biserica "Sfânta Treime" din Sighișoara poate fi ușor denumită catedrală, datorită mărimii ei. A fost construită în perioada interbelică, în stil neoromânesc, fiind astfel surioara altor catedrale similare de același stil și din aceeași epocă precum cele de la Cluj, Târgu Mureș sau Turda
Țin să precizez că dintre toate, catedrala de la Sighișoara este preferata mea, impunându-se pe primul loc prin puritatea, delicatețea și sveltețea siluetei și amplasamentul ales, pe malul Târnavei Mari, care permite admirarea sa din toate unghiurile. Asta am și făcut, din nou: am admirat-o de pe mal nemaistăturându-mă să o privesc și să o fotografiez, pentru a împărtăși această bucurie cu voi. 
Aritectul acestei bijuterii a fost Dumitru Popescu Gopeș, despre care din păcate nu am putut afla nimic. Nu cunosc alte edificii construite de el, însă catedrala de la Sighișoara este suficientă pentru a-i asigura amintirea posterității. 
Pictorul biserii este mai cunoscut. Anastase Demian a zugrăvit și catedralele mitropolitane de la Timișoara și Sibiu, precum și capela Stella Maris de la Balcic
La intrarea în catedrală o placă memorială înșiră numele celor care au contribuit la construcția catedralei, de la meșteri la miniștri. 
Pe cheiului râului se păstrează de mulți ani o interesantă inscripție: "Viața este o condiție necesară pentru a exista dar insuficientă pentru a fi". 

The Sighișoara Orthodox Cathedral

The "Holy Trinity" church in Sighișoara can be easily called a cathedral because of its size. It was built between the two world wars in Neoromanian style and is thus the little sister of other cathedrals in the same style and from the same period like the ones in Cluj, Târgu Mureș or Turda
I would like everyone to know that this is my favorite from them all. Its first place is owed to the purity, refinement and slenderness of its silhouette and also to the emplacement on the banks of the Târnava Mare River, allowing us to admire it from all angles. This is just what I have done, photographing it to share this visual pleasure with you.   
This jewel's architect is Dumitru Popescu Gopeș. Unfortunately, I don't know much about him. I don't know other buildings that he may have designed but the Sighișoara Cathedral is enough to ensure his fame in posterity. 
The cathedral's painter is better known. Anastase Demian also painted the cathedrals in Timișoara and Sibiu, as well as the Stella Maris chapel in Balcic.
Near the entrance you can find a plaque listing those who ave contributed to the construction of the holy place, craftsmen and ministers. 
On the bank of the river there is an interesting inscription which reads "Life is a necessary condition to exist, but insufficient to be". 


vineri, 9 august 2013

Cimitirul săsesc, sau cimitirul din deal, de la Sighișoara

Unul dintre cele mai frumoase locuri din Sighișoara este un cimitir: cimitirul săsesc din deal. Împingeți porțița de fier forjat și pătrundeți în altă lume, lumea gotică a sașilor de altădată. 
Nu știu multe lucruri despre acest cimitir. Pietrele tombale sunt vechi de mai multe secole, arborii la fel, literele sunt gotice, limba este germană. Simboluri de bresle sau simboluri masonice întâlnesc privirile celor care le caută. Un colț este păstrat pentru cei căzuți în război, mormintele fiind așezate disciplinat în rând, ca la armată. Este cu siguranță printre cele mai frumoase cimitire din România

The Saxon cemetery or the cemetery on the hill in Sighișoara

One of the most beautiful places in Sighișoara is a cemetery: the Saxon cemetery on the hill. Push the wrought iron door and step into another world, the Gothic world of the Saxons of old. 
I don't know much about this cemetery. The tombstones are centuries old, so are the trees above, the letters are Gothic and the language German. There are guild symbols and masonic signs for those whose keen eyes know how to identify them. A corner is kept for the soldiers fallen in battle, in neat rows, just like in the army. It is certainly one of the most beautiful cemeteries in Romania.    
 Pro Patria: căzut în 1916. / Pro Patria: fallen in 1916. 

 
Breasla croitorilor? / The taylor's guild? 
Eroilor căzuți. Fiecare mormânt de erou este pământ sfânt. Ei au murit ca noi să avem pace. / To te fallen heroes. Each hero's grave is holy ground. They died so that we may have peace.