luni, 29 iunie 2015

Catedrala Mitropolitană din Chișinău

Nu departe de statuia lui Ștefan cel Mare, se află celălalt simbol al Chișinăului, Catedrala Mitropolitană.
Înconjurată de un frumos parc, este o bijuterie neoclasică, ridicată după planurile arhitectului Avraam Melnikov în anul 1836.

Not far from the statue of Stephen the Great is the other symbol of Chișinău, the Metropolitan Cathedral.
Surrounded by a beautiful park, it is a Neoclassical jewel, built after the plans of architect Avraam Melnikov in 1836.


Aceasta este imaginea catedralei și clopotniței în secolul 19 - relevant pentru că biserica a suferit importante stricăciuni în al Doilea Război Mondial iar clopotnița a fost demolată de comuniști în 1962, fiind reconstruită în 1997.

This is a picture of the cathedral in the 19th century - relevant because the church was partially destroyed in World War II and the bell tower demolished by the communists in 1962. It was rebuilt in 1997. 

Ansamblul Catedralei astăzi. 

The Cathedral and bell tower today.

Stilul arhitectural este foarte sobru, cele patru frontoane fiind susținute de coloane dorice.

Its architecture is very sober, the four pediments held by Doric columns.  

Totuși, catedrala  de la Chișinău m-a trimis întotdeauna cu gândul la sora ei mai mare de la Helsinki, pe care am avut ocazia recent de a o admira pe viu. Aceasta este mult mai mare, decorată în stilul corintic mai bogat și amplasată pe un deal ce domină orașul, dar în orice caz, eu le asociez foarte mult una alteia. Amândouă se pretează foarte bine fotografiilor perfect simetrice din față sau diverselor unghiuri piezișe.

The Chișinău cathedral always made me think of its bigger sister in Helsinki, that I recently had the privilege of visiting. The latter is much bigger, decorated in the richer Corinthian style and placed on a hill; however, I associate the two in my mind. Both have great viewing angles, whether it is symmetrically on one of the facades or using various angles.  

Clopotnița reconstruită - eu nu aș fi remarcat vreo diferență dacă nu aflam, relativ recent, că nu este cea originală.

The rebuilt bell tower - I would not have noticed any difference had I not known about the destruction of the original construction.

Din ansamblul catedralei face parte și Arcul de Triumf. Deși aliniat pe axa catedralei și clopotniței, este construit mai târziu, în 1841, în alt stil canonic neoclasic - stilul corintic.

The Triumfal Arch competes the Cathedral ensemble. It is built later - in 1841 - in a different Neoclassical order, the Corinthian style.

joi, 25 iunie 2015

Statuia lui Ştefan cel Mare de la Chişinău

Indiscutabil, simbolul oraşului Chişinău este statuia lui Ştefan cel Mare din centrul oraşului, aflată lângă grădina publică cu acelaşi nume. Superbă operă de artă, a avut o istorie zbuciumată, la fel ca Basarabia.

Without any doubt, the symbol of Chișinău is the statue of Prince Stephen the Great, found on the main boulevard near the park, both bearing the same name. Just like Bessarabia, it had a troubled history.

Statuia este opera sculptorului Alexandru Plămădeală şi a fost ridicată în anul 1928, pentru a sărbători 10 ani de la Unirea Basarabiei cu România. A fost turnată în bronz la București.

The statue is the work of sculptor Alexandru Plămădeală and it was erected in 1928, for the 10th anniversary of the Union of Bessarabia and Romania. The bronze was cast in Bucharest.

Dintre toate statuile lui Ștefan cel Mare, este preferata mea, deși mai sunt statui frumoase, estetic și compozițional, precum cele de la Piatra Neamț sau din Vaslui. Totuși, aceasta are ceva special. Îmi place cum voievodul ține sus crucea, dar are ferm în mâna dreaptă și sabia - un dublu mesaj de evlavie și forță.

Of all the statues of Stephen the Great, it is my favorite, although there are other remarkable statues in Piatra Neamț or Vaslui, for example. However, this statue is special. I like the way the Prince holds the cross high, while also firmly gripping his sword - a double message of piousness and strength.  

Din orice unghi o privești, este frumoasă, impunătoare, un loc special în Chișinău, locul tuturor ceremoniilor oficiale, sărbătorilor sau comemorărilor, chiar locul unde, tradițional, tinerii căsătoriți vin și pun flori. 

Admired from any angle, is is beautiful, imposing, a special place in Chișinău, the place where all solemn ceremonies are held, even the place where newlyweds traditionally lay flowers.

Statuia a fost plasată pe un impunător soclu realizat în stil neoromânesc, din piatră de Cosăuţi. Se remarcă brâul sculptat cu motivul funiei (trecerea timpului) şi cu bourul medieval. 

The statue was placed on an impressive pedestal sculpted in Neoromanian style. The stone was taken from the Cosăuţi quarry, on the Dniestr river. Its main elements are the sculpted belt with the rope motif (symbolizing the passing of time) and the medieval aurochs, the symbol of Stephen's Moldova.

Prince (of Moldova) from Wallachia to the Dniestr and the Sea. Founder of monasteries, servant of justice, his face in his descendancy.

Defender of Bessarabia: Dniestr, Chilia, Cetatea Albă (the White Fortress)

Victor of peoples, at Lipnic, at Baia, at Vaslui, at the White Valley, at Catlabuga, at Scheia, at the Red Grove, for country, people and cross.

Odată cu venirea sovieticilor, pentru Basarabia, basarabeni şi statuie încep vremurile tulburi: provincia este ciopârţită, populaţia ucisă sau deportată iar statuia, de asemenea, exilată: administraţia română, în retragere, au luat şi statuia, reamplasată temporar la Vaslui. Ajunşi în Chişinău, sovieticii au dinamitat soclul. Readusă la Chișinău în 1942, a fost din nou evacuată la 20 august 1944. Cerută de sovietici, a fost reamplasată la Chișinău cu inscripțiile modificate. O vreme a fost strămutată în parc spre a fi mai puțin vizibilă. În anul 1990 a fost readusă pe locul inițial iar inscripțiile originale au fost refăcute. Soclul a fost durat din aceeași piatră de Cosăuți.

With the coming of the Soviets, for Bessarabia, Bessarabians and the statue, dark times commenced: the province was hacked up, the population massacred or deported and the statue was also exiled: the Romanian administration, in its retreat, took the statue and took it to Vaslui. When reaching Chișinău, the Soviets blew up the pedestal. Brought back in Chișinău in 1942, it was again evacuated on August 20th 1944. After 1945, the Soviets demanded the statue, Romania was forced to hand it over and it was placed in Chișinău again, albeit with modified inscriptions and for a while hidden in the park. In 1990 it was brought back to its initial location, its pedestal rebuilt from original Cosăuți stone.


Un fost amplasament al statuii. / A former location of the statue.

În spatele statuii este intrarea în Grădina Publică Ștefan cel Mare, unde Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" organizează deseori expoziții în aer liber: "Galeria la Rond". 

Behind the statue is the entrance to the Stephen the Great Public Garden, where the Romanian Cultural Institute "Mihai Eminescu" often organizes open air exhibitions: "The Roundabout Gallery". 

poarta grădinii publice  / the entrance to the public garden 

Doar recent am observat că amenajarea peisagistică dimprejurul statuii reprezintă de fapt o coroană. :) / Only recently have I observed that the floral landscape represents a crown. :)

Fie ca într-o bună zi, crucea lui Ștefan cel Mare să se ridice peste o țară reîntregită, grămădită atât cât se poate. 

May one day the cross of Stephen the Great rise over a reunited country, its territories reunited as it may be peacefully done.