vineri, 24 aprilie 2015

Biserica Sfântul Pantelimon din Vidin

Am găsit din întâmplare Biserica Sfântul Pantelimon, una dintre bisericile ctitorite de Domnitorul Matei Basarab la Vidin. Este bine știut că voievodul Țării Românești, în îndelungata, glorioasa și bogata domnie a ctitorit și dincolo de fruntariile țării, în Transilvania, Moldova, Bulgaria sau Muntele Atos.

I found the Saint Pantelimon Church by chance. It is one of the churches built by Prince Matei Basarab in Vidin. In his long, glorious and wealthy rule, the Romanian prince built churches also outside Wallachia: in Transylvania, Moldova, Bulgaria or Mount Athos.

Biserica Sfântul Pantelimon se află în curtea unei biserici mai mari, lângă mormântul Exarhului Antim I.

The Saint Pantelimon Church is found in the courtyard of a much larger church and next to the tomb of Antim I, Exarch of Bulgaria.

Vizitam respectiva biserică, mai mare, mă pregăteam să plec, când un bătrân, pe care-l întrebam de bisericile românești mi-a spus că frumoasa bisericuță din curte este chiar una dintre ele: Sfântul Pantelimon. A deschis-o și i-am putut admira și picturile străvechi.

Just as I was leaving, I asked an old man about the Romanian churches in Vidin, and he told me that I was looking right at one of them: the smaller church I was visiting. I was in luck, because he opened it so I could also admire the old frescoes.

vineri, 17 aprilie 2015

Biserica Sfânta Paraschiva din Vidin

Vizitând Vidinul, una dintre preocupările mele a fost să găsesc două biserici românești, de care auzisem, ctitorite de Matei Basarab: Sfânta Paraschiva și Sfântul Pantelimon.
Cu ceva noroc, le-am găsit pe amândouă destul de ușor.

Visiting Vidin, one of my preoccupations was to find two Romanian churches, built by Prince Matei Basarab: Saint Paraschiva and Saint Pantelimon. 
With a bit of luck, I found both of them rather easily.


Bisericuța Sfânta Paraschiva este foarte aproape de Cazarma Crenelată. Ca toate bisericile clădite în vremea ocupației otomane în Bulgaria, are înfățișare modestă: ele trebuiau să fie joase, chiar îngropate deseori și în niciun caz nu aveau voie să aibă turn.


Am găsit o măicuță care avea grijă de biserică și care  deschis-o. Povestea că este dintr-un sat din apropierea Vidinului, unde sunt mulți români, așa cum sunt în mai toată regiunea învecinată, dar nu în oraș. A fost o uimire să mă înțeleg perfect în limba română. Visul ei cel mare este să ajungă la Iași de hramul Sfintei Paraschiva, pe care o venerează. Sper să i se îndeplinească, poate românii de la nord de Dunăre, de la Calafat, de pildă, se vor milostivi de ea și de alți enoriași și o vor lua odată în pelerinaj.

A nun, taking care of the church, opened it so the interior could also be visited. She was from a village close to Vidin where many Romanians live. There are a lot of Romanian villages in this region, although I didn't hear my language in the city. It was surprising, anyhow, to talk to her in Romanian. Her greatest dream is visiting Iași on the feast day of Saint Paraschiva, her patron saint. I hope it will come true, perhaps with the aid of the church in Calafat.

vineri, 10 aprilie 2015

Baba Vida - Cetatea Vidin

Miezul orașului Vidin este cetatea, principalul obiectiv turistic și totodată sufletul lui: Baba Vida.
Construită în Evul Mediu, perioada de glorie a Bulgariei, a supraviețuit, cu noroc, până în vremurile noastre.

The core of the city of Vidin is the fortress, its main touristic attraction, in fact its very soul: Baba Vida. Built in the Late Middle Ages, Bulgaria's Golden Age, it survived, with luck, until present times.

Legenda spune că cetatea a fost contruită de o preafumoasă prințesă, Vida, demult de tot. De aceea, cetatea a primit numele de Baba Vida - bunicuța Vida sau bătrâna Vida. "Babă", la fel ca în română, înseamnă bătrână.

A legend says that the fortress was built by a beautiful princess, Vida. That was a long time ago, hence its name: Baba Vida "grandmother Vida".

Realitatea istorică este însă alta. Cetatea a fost construită între secolele X și XIV, servind succesiv ca fortăreață de frontieră sau reședință princiară. Perioada de glorie a cetății a fost domnia lui Ivan Strațimir, Țar în Vidin (1356-1396). Când a căzut pradă otomanilor iar stăpânul cetății luat prizonier și ucis, a fost ultima palmă de pâmânt bulgăresc cucerit.

In reality, the fortress was built between the Xth and XIVth centuries, seving as a border fortress and princely court. Its most glorious period was the reign on Tsar Ivan Stratsimir (1356-1396) who made Vidin the capital of a small Bulgarian principality. When it finally fell to the Ottomans and he was murdered in captivity, it represented the last Bulgarian fortress conquered.

Sub otomani, Vidinul a servit multă breme ca garnizoană sau închisoare. Pe finalul acetei domninații, o nouă căpetenie s-a făcut remarcată la Vidin: Osman Pasvantoglu. La finalul secolului 18 și până la moartea lui în 1807, a condus cvasi-independent un principat pe Dunăre, reședința pașei fiind chiar cetatea. La noi, personajul e cunoscut sub numele Pasvante Chioru. "Pe vremea lui Pasvante Chioru" înseamnă "vremuri de demult", de regulă proaste, amintind de expedițiile de jaf pe care pașa le făcea în Oltenia. 

Under the Ottomans, the Vidin fortress served as barracks or prison. At the end of that period, another charismatic ruler rose in Vidin: Osman Pasvantoglu, or Osman the One-Eyed. At the end of the 18th century he ruled quasi-independently in Vidin, launching raids accross the Danube into Wallachia, where "the times of Pasvante" still refer to a times long ago, bad times usually.

Poziția izolată a cetății în Imperiul Otoman i-a asigurat supraviețuirea, nefiind demolată precum multe alte fortărețe bulgare. Astfel, restaurată, a ajuns în prezent principala atracție turistică din nord-vestul Bulgariei.

Its isolated position in the Ottoman Empire meant that it was never dismantled, like other Bulgarian fortresses. Restored, it became the main touristic attraction in north-western Bulgaria.


intrarea în cetate / the entrance

planul cetății: două rânduri de ziduri și turnuri puternice / the plan of the fortress: two rows of walls and strong towers

curtea interioară / the inner courtyard

tunelul principal de acces terasele de pe ziduri / the main access tunnel leading to the ramparts

Zidurile și meterezele sunt tot atâtea terase înierbate de pe care se pot admira orașul și Dunărea. 

The walls and the remparts are grassy terraces from where one can admire the city and the Danube.

Îmi place atmosfera ușor sălbatică de pe ziduri, fără prea multe amenajări și chiar fără parapeți protectori spre scările și tunelurile de acces. 

I like the wild aspect of the walls, without much improvements and even without many fences closing off the access tunnels and stairs.


În centrul perimetrului, curtea interioară a cetății. / In the middle there is the inner courtyard.

Curtea interioară văzută de pe metereze. / The inner courtyard as seen from the remparts.

Una dintre multele scărițe ce duc pe metereze. / One of the many small stairs leading to the remparts.

Turnurile cetății, frumos restaurate. / The fortress' towers, beautifully restored.

Unul dintre turnurile cetății. / Close-up to a tower.

Priveliște spre puntea de intrare. / The view towards the entrance bridge.

Parcul cetății. / The park surrounding the fortress.

Vedere spre Dunăre. / View on the Danube.

Din când în când o barjă sau o bărcuță de agrement alunecă pe Dunăre. 

Once in a while a barge or a small boat floats on the Danube before the fortress.

Intrarea cetății Vidin. / The entrance to the fortress.

Impresionantele ziduri din piatră cioplită ale cetății Vidin. / The massive stone walls of the Vidin fortress.

Cetatea Vidin văzută de pe faleza Dunării, o priveliște pe care nu trebuie să o ratați. 

The Vidin fortress seen from the Danube river bank, a view you shouldn't miss.

vineri, 3 aprilie 2015

Vidin

Cântecul de lebădă al Bulgariei medievale, Vidinul este un oraș din nord-vestul Bulgariei, pe Dunăre, în fața orașului românesc Calafat. Din 2013 cele două sunt legate de un pod, ceea ce a dat un mare impuls vecinilor de pe ambele maluri să se viziteze.

Medieval Bulgaria's swan song, Vidin is a city in north-western Bulgaria, on the Danube, on the opposite bank of the Romanian town of Calafat. Since 2013, the two are linked by a bridge, giving great impetus to traffic between both sides.


Încă de la fondarea Bulgariei (Primul Imperiu Bulgar), în 681, Vidinul era populat, pe ruinele mai vechi ale cetății antice Bononia.

Even since the foundation of Bulgaria (The First Bulgarian Empire), in 681, Vidin was populated, since it was a continuation of the ancient city of Bononia.

Dunărea este binecuvântarea acestui oraș, pentru că îi aduce comerț, pescuit și micuțul sector turistic ce are șanse a se dezvolta împrejurul cetății și parcului de pe mal.

The Danube is this city's blessing, affording it commerce, fishing and the little tourism is starting to develop around its riverside fortress and park.

O hartă a orașului Vidin, ca mai toate orașele danubiene, un semicerc lipit de Dunăre.

A map of Vidin. Like all Danubian cities or towns, it's a half-disk attached to the Danube.

Hotel Rovno, unde am stat. Preț decent, condiții ok. Se poate și scump în Vidin, dar nu e cazul. Hotelul e la 5 minute de centru.

Hotel Rovno: decent price, correct conditions. There are better (more expensive) hotels in Vidin, but it there was no need for that. It's a five minute walk from the center.

Exemplu de clădire Art Deco, între hotel și centrul vechi.

Art Deco appartment building, between hotel and the city center.

Exemplu tipic de arhitectură de secol 19, în centru.

Typical 19th century architecture, in the center.

Impresionant monument, înfățișând un soldat căzut, ce comemorează Războiul sârbo-bulgar din 1885. În acel an, când Bulgaria a recuperat Rumelia Orientală, provincie autonomă otomană, creată artificial la Congresul de la Berlin și populată de bulgari, Serbia a crezut de cuvință să intervină, alarmată de o posibilă hegemonie bulgară în Balcani (un act foarte meschin). Invazia a fost oprită, Serbia bătută, inclusiv la asediul Vidinului, iar reunificarea Bulgariei recunoscută de marile puteri.

Impressive monument, showing a fallen soldier. It commemorates the Serbo-Bulgarian War of 1885. That year, Bulgaria recovered Eastern Rumelia, an autonomous Ottoman province, an artificial creation of the Berlin Congress, but populated by Bulgarians. At the moment of the unification, Serbia considered it in it's interest to attack Bulgaria, fearing its future hegemony in the Balkans (a petty action). The invasion was stopped, beaten back, including at the siege of Vidin, and finally, after peace was made, the Bulgarian unification was recognized by the Great Powers.

zona pietonală

the pedestrian zone

teatrul

the theatre

În piața centrală se află cel mai frumos monument al orașului, dedical Războaielor Balcanice și Primului Război Mondial.

In the central square is the city's most beautiful monument, dedicated to the Balkan Wars and the First World War.

Desigur, prin compoziția lui îndrăzneață, acest atac al infanteriștilor, monumentul îmi place foarte mult. În prima seară petrecută în oraș era concert în piață, iar copiii se jucau, cățărați, pe statuile soldaților. Era o priveliște destul de înduioșătoare, un fel de moment în care trecutul glorios se intersectează cu viitorul, sperăm, pacificat.

I like the monument a lot, of course, because of its bold composition, showing an infantry attack. In the first evening spent in town, there was a concert in the square. Children were playing around the monument and on it, climbing on the soldiers's statues. It was an endearing moment, a sort of glorious past meets peaceful present.

Stambol Kapiya - Poarta Istambulului, închide piața spre est și duce spre cele mai importante obiective turistice: cetatea și ruinele sinagogii.

Stambol Kapiya - The Istanbul Gate, closes off the square to the east, leading to the city's most important monuments: the fortress and the ruins of the synagogue.

străduțe patriarhale din Vidin

old streets of Vidin

străduțe patriarhale din Vidin

old streets of Vidin

Mormântul lui Antim I, Exarh al bisericii Bulgariei (1872-1877) și căpetenie a luptei pentru independență.

Tomb of Antim I, Exarch of the Bulgarian Church (1872-1877) and leader of the independence movement.

biserică în Vidin

church in Vidin

Moscheea și biblioteca Osman Pazvantoglu. De acest personaj vom vorbi mai pe larg în postarea viitoare, despre Cetatea Vidin.

The Osman Pazvantoglu mosque and library. I shall speak more of this historic figure in the next post, on the Vidin fortress.  

o clădire ecleziastică în Vidin

a building probably belonging to the church

Oficiul de turism din Vidin, într-o clădire cu arhitectură tipic bulgară.

The Vidin touristic office, in an old, typically Bulgarian house.

Monument închinat celui de-Al Doilea Război Mondial, pe faleza Dunării. Stilul arhitectural este realismul socialist, rece dar eficient.

The monuement to the Second World War is on the Danube bank. Its arhitectural style is the cold but efficient socialist realism.

Grupurile statuare sunt iubite, ca locuri de joacă pentru copii, la fel ca monumentul din piața centrală.

The statue groups is a beloved playground, just like the monument in the central square.

Cetatea Vidin și Cazarma Crenelată, principalele obiective turistice ale Vidinului.

The Vidin Fortress and the Embattled Barracks, the most important sights in Vidin.

Sinagoga din Vidin completează treimea celor mai importante obiective din Vidin.

The Vidin Sinagogue completes the trio of most important monuments.

Povestea acestei ruine este una tristă. Construită în 1894 în stil neogotic, era mărturia unei comunități evreiești dinamice. Naționalizată după 1945, căderea regimului comunist a prins-o în plin șantier de restaurare, fără acoperiș. Rezultatul: clădirea s-a distrus. În prezent există planuri să fie salvat ce se mai poate din ea, dar nimic nu a fost întreprins încă, după cum se vede.

This ruin's story is a sad one. Built in 1894 in Neogothic style, it was proof of a dynamic Jewish community. Nationalized in 1945, the fall of the Communist regime in 1989 caught it in restoration works, its roof removed. The result: the building slowly collapsed. There are plans now to save what still may be, but nothing has been done yet, as it can be plainly seen.

Cetatea Vidin, numită și "Baba Vida", este principala atracție turistică a orașului, inima istorică a Vidinului, practic motivul pentru care ți-ai abate pașii pentru a vizita acest oraș. Mai multe, în postarea următoare.

The Vidin Fortress, also called "Baba Vida", is the city's main attraction, it's historic heart and the fundamental reason for even coming to this city. More on the subject in the next post.

Cazarma Crenelată, "Krastata Kazarma", este o cazarmă de pe timpul Imperiului Otoman, foarte bine conservată, care în prezent găzduiește secția etnografică a Muzeului "Konaka".

The Embattled Barracks, "Krastata Kazarma", is a very well preserved Ottoman barracks, which presently hosts the ethnographic section of the "Konaka" Museum.

monument al eroilor în Vidin

heroes monument in Vidin

Catedrala orașului, Sfântul Dumitru.

The city cathedral, Saint Dimitrius.

Catedrala orașului, Sfântul Dumitru.

The city cathedral, Saint Dimitrius.

Catapeteasma este interesantă: ca în multe biserici din Bulgaria, este foarte foarte lată. Poate nu este o coincidență că și catapeteasma catedralei din Giurgiu este la fel.

The iconostasis is interesting: like in many Bulgarian churches, it is very wide. Maybe it's not a coincidence that the Giurgiu cathedral, on the Danube, is designed the same way.

Muzeul "Conac" - cândva casa lui Osman Pazvantoglu (1758 - 1807), acest conac otoman a căpătat elemente bulgărești, devenind în prezent muzeul orașului.

The "Konaka" Museum. Once the house of Osman Pazvantoglu (1758 - 1807, this Ottoman boyar house was modified with Bulgarian traditional elements and later became the city museum.

Orașul Vidin este în renaștere. Îl ajută mult noul pod, care îl scoate din izolare, în oraș sunt multe șantiere stradale și de infrastructură, cu fonduri europene. Monumentele sale istorice, concentrate în centrul vechi și pe faleza Dunării, în mare parte parc, sunt un argument suficient pentru o vizită în ultima capitală a țaratului bulgar medieval.

Vidin is being reborn. The new bridge helps a lot, taking out of its isolation. There are many works done right now on the road and piping infrastructure, with EU funds. Its historic monuments, concentrated in the city center and on the Danube bank, which is mostly a park, are a sufficient argument for a visit in Medieval Bulgaria's last capital.