miercuri, 26 martie 2014

Muzeul de antropologie "Francisc I. Rainer" de la Cheia

"Urmează stația - Profesor Doctor Rainer." 
Ce bucureștean nu a auzit măcar odată această frază mergând cu autobuzul în Drumul Taberei? Într-adevăr, la Academia Militară este o stație cu numele "Profesor Doctor Rainer", dar ca mai toată lumea, nu am avut niciodată curiozitatea de a căuta cine este profesorul Rainer. Ei bine, am aflat pur întâmplător la Cheia, când am dat direct peste muzeul dedicat ilustrului savant. 
De fapt remarcasem construcția ciudată cu turn de mai demult, dar niciodată nu am mers să o vizitez și înțeleg chiar că o vreme a fost închisă pentru renovări. Clădirea e destul de urâtă, în felul ei, fiind disproporționată și parcă îi lipsește ceva. A fost din păcate renovată agresiv și se resimte lipsa vechilor ferestre cu partiții. Acum fațada e parcă prea albă, goală. În interior este de asemenea totul modern, păstrându-se doar scara de lemn originală. Asta nu înseamnă însă că muzeul este lipsit de interes: dimpotrivă! 
În interior puteți vedea biroul profesorului Rainer reconstituit și aflați câteva informații de bază despre istoria antropologiei în România. Vă ajută în acest sens prezentările video, panourile expoziționale și obiecte de studiu (câteva exemple din colecția de cranii a profesorului) sau instrumente științifice (ecorșeuri, instrumente medicale).  
Francisc I. Rainer (1874-1944) este părintele antropologiei românești, reușind să înființeze, ca o încununare a carierei academice, Institutul de Antropologie din București în anul 1940. 
Francisc Iosif Rainer s-a născut în 1874 în Rohozna, Bucovina, pe atunci în componența Imperiului Austro-Ungar. Pe panoul muzeal este greșit indicat Republica Moldova, pentru că aceasta din urmă nu cuprinde teritorii ale vechii Bucovine. De fapt Rohozna este acum în Ucraina, imediat la nord de Cernăuți. Tatăl său, Gustav Adolf Ignațiu Rainer a venit în România ca specialist în căile ferate. 
Francisc Rainer și-a dedicat viața științei. A urcat cu consevență treptele academice, întâi în cadrul Facultății de medicină de la Iași, apoi preluând catedra de antropologie de la București. Într-o scrisoare din 1919 adresată soției, scria: "Ambiții n-am. Viața exterioară mi-am redus-o la un minimum; nu cer decât să mă lase lumea în pace. Fac conferințe, lecții, lecturi. Deși în mijlocul oamenilor și căutând să le dau cât mai mult și cât mai sincer, simt, totuși, după ce am isprăvit cu ei, ca și cum aș fi în nouri, iar ei pe pământ."
A colaborat cu cei mai de seamă savanți români (Victor Babeș) și a format la rândul său o întreagă generație de oameni de știință, cel mai cunoscut fiind George Emil Palade, laureat al premiului Nobel pentru medicină în anul 1974.
Puteți încheia turul muzeului cu o o vizită în turn, unde puteți observa cu telescopul crestele Munților Ciucaș. Taxa de vizitare este de 3 lei iar taxa foto 5 lei (prețuri 2013).

The "Francisc I. Rainer" Anthropological Museum in Cheia

"Next: Professor Doctor Rainer station." 
Anybody living in Bucharest would have heard this announcement when taking the bus to Drumul Taberei neighborhood. There is a "Profesor Doctor Rainer" station on the hill of the Military Academy, but like most people, I never looked up the name. I found out by chance when I stumbled upon his museum in Cheia.
I noticed the bizarre construction before, but I never visited it. It was closed for major renovation work for a few years. The building itself is not pretty, it looks misshaped and seems to be lacking something. The renovation works unfortunately did nothing to improve the situation. The white facade seems empty and the old windows with several partitions suited it better then the plain modern ones. The interior is also completely rebuilt, except for the old wooden staircase. However, the museum is far from dull, on the contrary!
Inside there is the reconstructed office of Professor Rainer, with original pieces, and many explanation boards retracing the history of anthropology in Romania. There are also video presentations, scientific objects like a few examples of the professor's human skulls, 3D models of the human body and organs or medical instruments. 
Francisc Iosif Rainer was born in 1874 in Rohozna, Bukovina, then in the Austro-Hungarian Empire. In the museum it is erroneously marked Republic of Moldova, however the latter does not comprise any territories of the former. In fact, Rohozna is now in the Ukraine, just north of  Cernăuți. His father, Gustav Adolf Ignatius Rainer came to Romania as a railway specialist. 
Francisc Rainer dedicated his life to science. He climbed steadfastly in the academic world, first at the Medicine Faculty of Iași, then taking the Anthropology chair in Bucharest. In a letter from 1919 to his wife, he wrote: "I have no ambitions. I have reduced my exterior life to a minimum; I only ask that I be left lone. I give seminars, lessons, lectures. Although in the middle of men and trying to give them as much as I can, as truthfully as I can, I feel, however, after I am done with them, as if I were in the clouds and they on the ground."
He worked with the greatest Romanian scientists of the time, like Victor Babeș, and educated a whole generation of scholars, the best known being Nobel Prize winner George Emil Palade.
To end the tour you must climb in the tower and take a peak at the Ciucaș Mountains with the telescope installed there. The visitors tax is 3 lei and the photo tax 5 lei (2013 prices). 

 Muzeul de antropologie "Francisc I. Rainer" de la Cheia / The "Francisc I. Rainer" anthropology museum in Cheia

 Profesorul Francisc Iosif Rainer (1874-1944)

 biroul savantului reconstituit / the reconstructed scientist's office

Titular al Catedrei de Anatomie din cadrul Facultății de Medicină din București 1920 - 1942, creator al școlii antropologice românești și fondator al Institutului de Antropologie din București.

Head of the Anatomy Chair of the Bucharest Faculty of Medicine from 1920 to his retirement in 1942, creator of the Romanian school of Archaeology and founder of the Bucharest Institute of Anthropology

 Profesorul Rainer la diferite vârste ale vieții. / Professor Rainer at different stages of his life. 

 "Gândul care mă stăpânește: să nu pier, când voi pieri, ca un nevrednic, adică în starea tuturor nevrednicilor."

"The thought that inhabits me: that I do not die, when my hour comes, like an unworthy, that is in the state of all unworthy"

 vederea din turnul casei spre creasta Zăganu / the view from the tower towards Zăganu ridge


miercuri, 19 martie 2014

Mânăstirea Cheia

Mânăstirea Cheia este un loc pe care l-am vizitat de multe ori, practic nu a fost dată în care să vin la Cheia şi să nu intru şi la mânăstire.
În ultimii ani am văzut şi cum a fost foarte frumos restaurată şi am rămas şi peste noaptea acolo (cazare 40 de lei camera oferită persoanelor singure sau căsătorite).
În funcţie de anotimp şi de ziua săptămânii puteţi găsi mânăstirea într-o linişte monastică sau înţesată de turişti mai mult sau mai puţin civilizaţi. Mânăstirea a fost întotdeauna un popas important pe "drumul de Văleni", vechiul drum spre Braşov, înainte de deschiderea şi modernizarea drumului pe Valea Prahovei. De asemenea, constituia loc de popas şi de refugiu pentru românii de peste munţi în vremea stăpânirii austro-ungare, fiind astfel o punte între Transilvania şi România.
Actuala biserică datează din 1839 şi este pictată de Gheorghe Tăttărescu.

The Cheia Monastery

I have visited the Cheia monastery many times. Each time I was in the Cheia resort, I also visited the monastery.
These last years I saw it under restoration works and I even spent a night there (40 lei for one room, for single people or married couples only).
Depending on the season and the day of the week, you can find the monastery in deep silence or filled with tourists, sometimes loud. The monastery was always a roadside stop on the old road leading to Brașov (the Văleni road). It also served as relay and refuge for Transylvanian Romanians in the times of the Austro-Hungarian Empire, a bridge between them and Romania.
The church we can see today was built in 1839 and painted by the famous Romanian neoclassic painter Gheorghe Tăttărescu.

Poarta principală spre domeniul mânăstirii cu aleea de brazi. / The main gate to the monastery grounds, with an alley bordered by pine trees.

Turnul clopotniţă în renovare în 2010. / The belltower under restoration works in 2010. 

Turnul clopotniţă renovat. / The belltower as it looks today. 

biserica mânăstirii / the monastery church

în 2010 încă se făceau reparaţii la chilii / in 2010 the cells were still in repairs

şirul de chilii şi camere de oaspeţi / the cell row and also guest rooms

Un tei superb străjuieşte mânăstirea. / A superb linden tree is found right next to the church.

bolniţa / the smaller church used in winter

stăreţia / the priory

una dintre clădirile cele mai vechi, construită în 1844/ one of the oldest buildings on the grounds, built in 1844

una dintre clădirile cele mai vechi, construită în 1844/ one of the oldest buildings on the grounds, built in 1844

miercuri, 12 martie 2014

Cheia

O vreme nu mi-a fost clar dacă Cheia este stațiune montană, sat sau o aglomerație umană în jurul mânăstirii cu același nume. Revenind iar și iar m-am convins că este o stațiune montană și încă una dintre preferatele mele, pentru că din Cheia pornesc traseele prin munții Ciucaș, unii dintre cei mai frumoși munți din România. 
Cheia s-a dezvoltat ca o așezare pe vechiul drum ce lega Muntenia de Brașov, "drumul de Văleni", pe vremea când nu exista drumul pe "valea Prahovei" și nici stațiunile Sinaia, Bușteni sau Predeal. Eu deseori prefer să o iau pe DN1A pentru a fenta aglomerația de pe drumul principal. 
Am fost de multe ori la Cheia. Am fost în 2002 la prima urcare a vârfului Ciucaș, în 2004 când am fost întors de vremea proastă la vechea cabană Ciucaș, în 2007, 2008 și 2010 cu prieteni, în 2011 cu altă gașcă cu care am mers călare și în sfârșit în 2012 când am revenit pe vârful Ciucaș și 2013 când am făcut creasta Gropșoarele - Zăganu. Cheia chiar este "cheia" munţilor Ciucaş.
Multe din drumurile astea au fost făcute de la Slănic sau în drum spre Brașov, cu prieteni români sau străini. Ultimele două dăți am și dormit în stațiune, la mânăstirea Cheia (40 de lei camera) și la căsuțele de la Complex Cabana Ciucaș de care am fost foarte mulțumiți (50 de lei/noapte - relații la 0727.023.998 sau 0731.136.403). Am mâncat la hotelul Cheia, probabil cel mai bun restaurant din stațiune. Forma hotelului îmi place mult, cum imită, desigur într-un mod simplificat, creasta Zăganului din spate. Mi-a atras de fiecare dată atenția și pentru mine a devenit un fel de simbol al stațiunii. 
Chiar dacă nu urcați pe munte și rămâneți în stațiune, aveți ce face. Se poate face echitație, la Flore de Colț, lângă Hotel Zăganu. În centrul stațiunii se pot mânca niște kurtoș foarte buni și deseori e piață de unde puteți cumpăra fructe de pădure și alte bunătăți.
Atracția principală este fără nicio îndoială mânăstirea cu același nume, dar la Cheia mai puteți vizita Muzeul "Florilor de mină" și Muzeul de antropologie "Francisc Rainer". În apropiere mai este o mânăstire foarte frumoasă, Suzana, cu căsuțe de lemn traforate după tipicul locului. Și în Cheia puteți admira multe căsuțe și căbănuțe de lemn, cu acoperiș de șindrilă sau unori și pereții acoperiți cu același material. Sper să se păstreze cât mai mult arhitectura specifică locului iar cei care își construiesc locuințe noi să o facă cu gust, pentru că din păcate am văzut și exemple proaste.

Cheia

There was a time when I couldn't decide if Cheia was a mountain resort, a village or a group of houses clustered around the monastery with the same name. Returning again and again I convinced myself it's actually a mountain resort and one of my favorites, because from Cheia you can hike in the Ciucaş mountains, some of the most beautiful in Romania.
Cheia evolved from a small settlement on the old road that linked Wallachia to Braşov, "the Văleni road", when the modern road on Prahova valley and its resorts  (Sinaia, Buşteni, Predeal) didn't exist. I myself often prefer taking the secondary road to Braşov (DN1A) to avoid the bustle on the main road.
I have seen Cheia many times. The first time was in 2002 when I first climbed the Ciucaş peak, in 2004 when a friend and I tried to climb again and had to turn back from the old Ciucaş chalet due to bad weather, in 2007, 2008 and 2010 with friends, in 2011 with another group of friends when we took a horse ride, and finally in 2012 when I climbed the Ciucaş peak again and 2013 when I completed the Gropşoarele - Zăganu ridge. Like its name suggests, we really can consider Cheia as "the key" to the Ciucaş mountains.
Many of these roads were started at Slănic or were stops to Braşov. I took many Romanian or foreign friends there. In the last two visits I stayed overnight at the Cheia Monastery (40 lei for one room) and at the small houses at Complex Cabana Ciucaş (Ciucaş chalet complex in Cheia - 50 lei the night, info at 0727.023.998 or 0731.136.403). We ate at Cheia hotel, probably the best restaurant. I like the shape of the hotel a lot, emulating, in a simplified manner, the shape of the Zăganu ridge behind it. It always catches my attention and has become the unofficial symbol of the resort for me.
Even if you are not going to do mountain climbing, these are plenty of things you can do in Cheia. You can ride horses at Floare de Colţ (Eldeweiss), close to Zăganu hotel. On the main street of the resort there are shops where you can buy things or enjoy kurtos pastry and berries.
The main attraction is without any doubt the Cheia Monastery, but you can also visit the Mineral Museum and the "Francisc Rainer" Anthropology Museum.
There is another very beautiful monastery close by, Suzana, with typical wooden houses. Cheia also boasts a large number of still preserved old houses with shingle roofs and sometimes shingle covered walls. I hope the typical architecture shall endure and that the new houses shall be built with taste. Unfortunately I have seen some bad examples already. 

mai degrabă de interes național, aș zice / I'd rather say touristic site of national importance 

Hotel Cheia, recomandarea mea pentru a lua masa. / Cheia hotel, my recommendation for meals.  

 Complex Cabana Ciucaș, unde am stat în 2013. / Complex Cabana Ciucaș, where we stayed in 2013

 Au căsuțe, dar se poate sta și la cabană. / They have these small houses, but you can stay in the chalet also.

Chiar îmi plac culorile astea vesele! / I really like these bright colors! 

 Prin 2011 am dat o tură călare la Floare de Colț. / In 2011 we took a horse ride from this location. 

 Casă cu acoperiș de șindrilă. / House with shingle roof. 

 Nu mi-e clar aici dacă e vorba de acoperiș sau de perete. :) / Not sure if this is a roof or a wall. :)

 Căsuță tipică cu prispă parțial închisă. / Typical house with a partially closed porch.


 Casă mai nouă, din anii 50-60. / A newer house, from the 50s or 60s.  Dacie și rulotă vechi cu farmec cert. / Old Dacia and trailer, with a certain charm. 

 Căsuță veche, fotografiată în 2010 și din nou în 2013. / An old house, photographed in 2010 and 2013.

 Vilă. Așa da! / Modern villa. Yes! 

 Casă tip prăvălie pe colț. / House with corner shop. 

 Cabină din perioda comunistă. / Phone booth from the communist times. 
 Vilă interbelică în stare nu prea bună. / Interwar villa in not too good a shape. 

Vilă modernă, probabil, în stil nemțesc. / Modern villa, probably, in German style. 

 Conac interbelic în stil neoromânesc, fotografiat în 2010. Se păstrează bine dar între timp are un gard înalt din scânduri. Nu departe de el, la intrarea în Cheia, s-a ruinart un pitoresc han din bârne (poate are careva poze). 
Interwar villa, in Neoromanian style. Photographed in 2010, it was ok last time I saw it, with a taller wooden fence. Nearby, at the entrance of the resort, are the ruins of an old and picturesque inn (maybe someone has pictures of it). 
 Vilă interbelică în stil neoromânesc, din păcate cu arcada tip culă foarte urât închisă. 
Interwar period villa, with some ugly white windows closing the original colonnade. 


miercuri, 5 martie 2014

Creasta Gropșoarele - Zăganu

După ce urcasem de două ori pe vârful Ciucaș, sosise vremea să completăm drumețiile din jurul stațiunii Cheia cu parcurgerea crestei Gropșoarele - Zăganu (sau doar Zăganu, pe scurt). Este un traseu foarte popular și nu puțini bloggeri au scris despre drumețiile lor, desfășurate uneori în condiții extreme.
Noi am pornit la drum din Cheia, iar prima porțiune până la cabana Muntele Roșu v-am povestit-o deja. Porținea până la Răscruce este de asemenea comună cu traseul spre vârful Ciucaș.
Era începutul concediului din august 2013 și urma o zi superbă pe munte. Vă recomand foarte călduros acest traseu ușor și cu peisaje deosebite.

The Gropșoarele - Zăganu ridge

After climbing the Ciucaș summit twice, it was time to complete the trips around Cheia with the Gropșoarele - Zăganu ridge (Zăganu for short). It is a very popular path and many other people went on it and blogged about it. Some experiences are quite extreme.
We started the trip in Cheia, and I already told you about the first part, until the Muntele Roșu chalet (Red Mountain chalet). The path up to the Răscruce marker is the same as the one to the Ciucaș summit.
It was the beginning of our vacation in August 2013 and we had a full day on the mountain ahead of us. I recommend wholeheartedly you take this trip. It is easy and the views are spectacular.

Lângă cabana Muntele Roșu este o hartă pe care vă recomand să o consultați și să vă notați ce marcaje să urmați. Traseul nu este complicat dar e mai bine pe munte să fim orientați iar dacă traseul e lung sau încâlcit, e bună și o hartă. 

At the Muntele Roșu chalet there is a map and I recommend you take a look at it and remember the markings you need to follow. The route is not complicated but it is better to have a good orientation on the mountain and for longer or more complicated trails a map is very useful. 

Începem să urcăm, pornind spre pădurea de la marginea cabanelor. Avem la picioarele noastre poiana cabanei Muntele Roșu. 

We start climbing, reaching the edge of the forest and we see the clearing with the Muntele Roșu and other chalets. 

Urcușul abrupt de la început, de data asta perspectivă spre culme. 
The steep climb at the beginning of the trail, this time photographed towards the top.

Pe culmea intermediară se află o stație meteorologică. / On this intermediate ridge there is a weather station. 

Urmează o potecă îngustă dar lină. / Next is a narrow but smooth path. 

Cred că sunteți de acord cu mine că acest trunchi mort este foarte fotogenic. Am încercat mai multe unghiuri. I think you agree with me that this dead tree trunk is photogenic. I tried different angles. 

Continuăm pe potecă. / We continue on our path.

Poteca din spatele nostru, cu vârful Muntele Roșu (1765m). / The path behind us with the small Muntele Roșu peak (1765m).  

la vale / downwards

În depărtare se văd vârful Tigăile Mari și Ciucaș (1954m) pe care am urcat anul trecut. 
In the distance we can see the Tigăile Mari and Ciucaș (1954m) peaks, climbed last year. 

Foarte repede am dat peste o turmă mixtă de oi, capre și un măgar. Noi ne punem pe pozat.
Very soon we encounter a a mixed flock: sheep, goats and a donkey. We start taking pictures.
Ciobanul se uită blazat la noi. Așa-i cu orășenii, chiar și cei care au copilărit la țară, ca noi. Văd niște animale domestice și o iau razna, scot aparatele, scot telefoanele inteligente și nu se mai opresc din pozat. :) 

The shepherd is looking blandly at us. Townsfolk... Even those who grew up in the countryside, like us, go crazy when they see domestic animals. They whip out cameras or smartphones and go nuts. :) 
După epuizăm unghiurile de pozat, ne continuăm drumul pe creastă. 
After we run out of shooting angles we go on our way. 

Pe drum admirăm stâncile abrupte care mărginesc spre vest creasta pe care pășim. 
On our way we look at the beautiful rock landscape at the western edge of our ridge. Valea este abruptă. / It's a steep way down. 

Privim în urma noastră. În depărtare se vede vârful Ciucaș. Pe culmea de pe care venim observăm trei stații meteorologice abandonate. 
We take a look behind us. In the distance we see the Ciucaș peak. On the ridge we are crossing there are three abandoned meteorological stations. 


Avansăm rapid pe creastă. / We make quick progress on the ridge. 

În plan secund vârful Muntele Roșu și în plan îndepărtat vârful Ciucaș. 
In the middle the Muntele Roșu peak and in the back the Ciucaș peak. 
Vedem deja vârful Gropșoarele și în depărtare colții Zăganului. 
We already see the Gropșoarele peak and in the distance the rocky outcrops of the the Zăganu ridge. 

Zoom pe Gropșoarele. / Zoom on Gropșoarele peak. 

Gata! Am ajuns pe vârful Gropșoarele, 1883 metri. / And we're here! Gropșoarele peak, 1883 meters. 

Pe vârful Gropșoarele am făcut o pauză și am admirat peisajul. Creasta Gropșoarele - Zăganu este superbă de jos, se vede foarte frumos de la cabana Muntele Roșu, și oferă multe peisaje de sus. 
We took a break on Gropșoarele peak and enjoyed the view. The Gropșoarele - Zăganu ridge is beautiful viewed from the valley, from example from the Muntele Roșu chalet. There are more beautiful landscapes on the ridge itself.  

Pornim pe poteca spre vârful Zăganu. / We start walking towards the Zăganu peak.

Și deja coborâm un pic. / And we already start descending a bit.

și modelul său / and its model

Porțiunea asta a fost cam abruptă iar grohotișul instabil. /  This section was quite steep and the gravel unstable. 


A urmat apoi porțiunea denumită "la lanțuri". Este într-adevăr un povârniș stâncos unde a fost instalat un lanț pentru siguranță. 
Next is a section named "at the chains". Indeed, this is a rocky section where a chain was installed to facilitate its crossing. 

După lanțuri urmează colții Zăganului. Al treilea, cu un mic moț, este Turnul de aramă. 
After the chains, we see the Zăganu cliffs. The third summit in the distance with a small crest is the Brass Tower. 

În vale se vede foarte bine Cheia. / We can see Cheia very well down in the valley.  

Am trecut de zona cu lanțuri, pe care o vedem în urmă. Soarele nu cooperează deloc pentru poze, a intrat în nori.
We see the spot with the chains behind us. The sun is not helping us when taking pictures, it is covered by the clouds. 

Zona pe care am traversat-o este foarte stâncoasă, poteca fiind aici săpată în piatră. 
This section is very rocky and the path had to be chiseled in the stone.

Ne continuăm drumul. Vârful Zăganu nu e departe. / We continue our journey. The Zăganu peak is not far.

A ieșit soarele și luminează frumos drumul pe care l-am lăsat în urmă. 
The sun came out and was lighting the road we left begind us. Obiectiv atins: vârful Zăganu, 1725 metri. / Target reached: Zăganu peak, 1725 meters. 

E timpul să coborâm de pe creastă, mergem direct spre Cheia. 
It is time to descend from the ridge, towards Cheia.Coborâșul e abrupt. / It's a steep way down.

Soarele nu face decât să potențeze frumusețea naturală a crestei Zăganu. 
The sunlight can only enhance the natural beauty of Zăganu ridge. 

Printr-o poiană zărim un nou marcaj. / Through a clearing we see a new marker. Am coborât de pe creasta Zăganu și am ajuns în zona Stânii Zăganu. La stână nu erau câini, dar oricum, nu era motiv de teamă. Câinii, dacă te latră și-și arată colții trebuie să le faci față calm și în niciun caz să nu o rupi la fugă. La nevoie luat un băț de jos pentru alonjă. În rest, câinii nu atacă dacă te văd stăpân pe tine. 

We have climbed down from the Zăganu Ridge and we were around the Zăganu Sheepfold. There were no dogs at the fold. Even if there were, there would have been no need to panic. If dogs bark or bare their teeth, just keep calm and face them. Don't run! Pick up a stick to keep them at bay, eventually, but bottom line is that if they see you standing your ground, they will never attack.

Prin zona stânei sunt mai multe pietre cu forme interesante. / Near the fold there are several rocks with interesting shapes. Soarele apune și culorile sunt din ce în ce mai frumoase. / The sun is setting and the colors are more and more beautiful. 

Aruncăm o ultimă privire spre creastă înainte de a intra în pădure. / We take a last look back before going into the woods. 

Mă impresionează copacii de dimensiuni foarte mari, mai mari decât în porțiunea de la cabana Muntele Roșu. 
I'm impressed by the size of the trees, larger than on the path to Muntele Roșu chalet. 


Probabil cel mai frumos copac văzut întreaga zi. Pare un monarh pe tron. / Probably the most beautiful tree seen this whole day. It looks like a king on its throne. 

Semnul acesta pare îmbucurător, dar eram deja extrem de obosiți, ne dureau picioarele și timpul trecea din ce în ce mai greu. Ne-am bucurat de ultimele lumini ale apusului, apoi pădurea a intrat în umbră. Nu am mai făcut poze. 

This marker may seem like good news, but by the time we reached it we were very tired and our legs were hurting. Time was passing slower and slower. However, we enjoyed the last lights of the sunset. Then the forest was shrouded in shadow. I didn't take any more pictures.

Am ieșit din pădure la șosea. De acolo aveți două opțiuni: la vale și ajungeți la mânăstirea Cheia, sau la deal și vă intersectați cu poteca ce duce în nordul stațiunii (la hotel Zăganu). Optați pentru drumul care vă convine cel mai bine.
După o zi superbă petrecută pe munte, satisfacția era maximă! 

We exited the forest in the main road. There you have two options: downhill to Cheia monastery or uphill to the path that will lead you to the northern part of the resort (at Zăganu hotel). Choose the one that best suits you. 
After a great day on the mountain, happiness!