vineri, 27 martie 2015

Podul "Noua Europă" Calafat - VidinDin anul 2013, România și Bulgaria sunt legate de un nou pod, construit de vecinii de la sud, cu fonduri europene. Podul ce leagă orașele Calafat și Vidin se numește “Podul Noua Europă” și completează punctele de trecere a Dunării, pe lângă mai vechiul “Pod al Prieteniei” dintre Giurgiu și Ruse.


Since 2013, Romania and Bulgaria are linked by a new bridge, built by our southern neighbors with European funds. The bridge linking the towns of Calafat and Vidin is called “The new Europe Bridge” and completes the Danube crossings, along with the older Danube “Friendship Bridge” between Giurgiu and Ruse.

Podul Noua Europă, văzut de la Calafat, de pe mal.

The New Europe Bridge seen from the Calafat bank.

Podul este de tip hobanat, cu deschidere de 180 de metri între piloni. Întregul proiect a costat 226 milioane de euro.

It is a cable-stayed bridge, with a 180 meter span between pillars. Its total cost was 226 million Euros.


Podul este rutier dar și feroviar. De asemenea, îl pot traversa pietoni și bibicliști, fără taxă.

The bridge functions as a road bridge and railway bridge. Also, pedestrians and bikers can cross it without paying a toll. 

Zoom pe pilonii podului, construiți în stil original.

Zoom on the original design of the pillars.

Podul poate fi admirat din mai multe puncte din parcul orașului Calafat.

The bridge can be admired from several places, in the park on the Calafat bank.

Deschiderea podului a însemnat, pentru mulți localnici din Calafat și Vidin, prima comunicare între cele două orașe, mai ales în primele săptămâni, când nu a existat taxă de pod. Chiar și după intrarea în normal, noul pod scoate din izolare cele două zone din punct de vedere al turismului sau al traficului internațional. Și eu am vizitat aceste locuri doar datorită noului pod, facilitator și punct de atracție totodată.


The new bridge meant, for many locals in Calafat and Vidin, the first time they discovered the neighboring town, especially in the first few weeks, when no bridge tax was applied. Even after that, the new bridge meant taking Calafat and Vidin from their isolation, from a road transportation and a touristic point of view. Myself I only visited these places because of the bridge, which facilitates communication and is an attraction in itself.

Granița româno-bulgară, acum mai ușor de trecut, așa cum ar trebui să fie toate granițele europene.

The Romanian-Bulgarian border, now easier to cross, as should be all European borders.
vineri, 20 martie 2015

Calafat - Catedrala Independenței

Printre primele clădiri descoperite în Calafat a fost catedrala, iar ea m-a fermecat imediat. E mai mare și mai frumoasă decât mă așteptam pentru un oraș atât de mic.

One of the first buildings I discovered in Calafat was the cathedral. I loved it. It is bigger than I would have expected for such a small city, and with exquisite details.

Ea se află în micuțul cartier cu vile de epocă.

She is loved in the small quarter with period houses and villas.

Catedrala are hramul "Sfântul Nicolae" și mai este numită "Catedrala Independenței". Totuși, nu este contemporană cu mărețul eveniment, fiind construită între anii 1906-1910 pe amplasamentul unei biserici mai vechi.

The Cathedral has Saint Nicholas for patron saint. It's surname is "The Independence Cathedral", built on the place of its older and smaller predecessor.

Catedrala Independenței

clopotnița

the bell tower

Catdedrala Independenței, în superb stil neoromânesc.

The Independence Cathedral, in its superb Neoromanian style.

detaliul porții

front gate detail

Casa parohială e simpluță, în stil neoromânesc rustic.

The parish house is quite simple, in country Neoromanian style.


vineri, 13 martie 2015

Calafat

În drum spre Vidin, principalul oraș din nord-vestul Bulgariei, am poposit la fratele său, mult mai mic, orașul Calafat de pe Dunăre. Vestit pentru duelul de artilerie de la momentul 1877, pot spune că de-atunci nu s-a mai întâmplat nimic aici, orășelul pare cu desăvârșire adormit. Este orășelul tuturor diminutivelor.

On the way to Vidin, northwestern Bulgaria's main city, I stopped to see its smaller Romanian brother, the town of Calafat, on the Danube. It is famous for being the place where the Romanian War of Independence started in 1877, with an artillery duel accross the Danube, but nothing much has happened there since. It has remained a sleepy little town.

Orășel adormit, dar aerisit. Strada principală e lată, spațioasă și sunt și multe zone pietonale în centru și pe faleza Dunării. 

Sleepy, but roomy. The main street is wide, spacious and there are many pedestrian zones in the center and on the Danube bank.

Orașul e plin de clădiri istorice, cele mai multe nerenovate; asta înseamnă și că au un farmec aparte, fiind neatinse. 

There are many old buildings to be seen. Most have never been restored so they have the original patina.

detaliul cupolei pe un cer albastru de excepție în acea zi

detail of the dome of the building in the previous picture, on a beautiful blue sky

Orașul înghețat în timp cu ale sale mărturii: o vitrină de bar decolorată, din anii 1990.

The town, frozen in time, complete with 1990's store windows.

La intersecția principală a orașului se află monumentul eroilor, un soldat din Primul Război Mondial.

At the main crossroad there is the Heroes Monument, a First World War soldier.

Soclul nu are nimic de invidiat statuii, cu ale sale silute cu accente Art Nouveau. Păcat de starea pietrei, de plâns.

The pedestal has nothing to envy on the statue. It is beautifully sculpted in Art Nouveau style, unfortunately it is quite weathered.

Eroii căzuți și deviza bătăliilor de la Oituz: "Pe aici nu se trece."

The list of fallen soldiers and the motto of the battle of Oituz: "They shall not pass."

Printre edificiile impunătoare ale orașului provincial: primăria.

The town hall is one of the most impressive buildings.

Exemplu de "așa da": bustul lui Sima Pasaretz, fost primar al orașului, cel care a trasat planul urbanistic al orașului modern și a început amenajările portuare.

A good example: in front of the town hall is a statue of Sima Pasaretz, former mayor. He laid the plans for the modern boulevards and started the works for the port.

Exemplu de "așa nu": ce drăcie mai e și asta?

A bad example: what's with this clown?

În apropierea primăriei se găsește statuia unui alt fiu ilustru al urbei, actorul Ștefan Iordache (1941-2008).

Near the town hall is also the statue of Calafat's famous son: actor Ștefan Iordache (1941-2008).

Colindând pe străduțe, alte căsuțe patriarhale de care orășelul nu duce lipsă.

Walking the streets, there are more charming hundred year old houses to be seen.

În altă intersecție importantă se află monumentul lui Tudor Vladimirescu, dimpreună cu mai multe citate ale acestui precursor al României moderne: "Patria se cheamă norodul iar nu tagma jefuitorilor". 

In another important crossroad is the monument of Tudor Vladimirescu, leader of the 1821 Revolution and forerunner of Modern Romania, founded a quarter of a century later. The inscription is one of his famous quotes: "The people, not the burglars, are the motherland". 

Altă declarație, belicoasă, dar dreaptă.

Another, more warmongering, but just declaration: "Let's unload our guns in Turkish flesh, should they come upon us."

Lângă statuie se află o biserică măricică.

Near the statue there is a rather large church.

Tot pe strada principală se află catedrala catolică, într-un stil arhitectural mai occidental.

On the main street there is also the catholic cathedral, built in a more Western style.

O clădire publică superb renovată.

A beautifully restored public building.

Clădirea muzeului de artă, din păcate închis în vacanța de 1 mai.

The Art Museum, unfortunately closed for the May 1st holiday.

Din centru se poate coborâ spre faleza Dunării și tot în zona aceea se află Monumentul Independenței, Catredrala și un areal de case frumoase.

From the center you can go down to the Danube bank. The cathedral is there, along with a group of old villas, the Independence Monument and a park.

Catedrala orașului, despre care vom vorbi mai pe larg.

The Cathedral. I shall write more about it shortly.

Arealul de case, înghețate în timp, dimprejurul catedralei.

Around the cathedral there are several large villas.

Poarta din fier forjat a unei vile, cu vopseaua coaptă de decenii de soare dogoritor.

The wrought iron gate of an old villa, its paint baked by the sun for decades.

Vilă în stil neoromânesc, lângă catedrală, deocamdată neocupată.

Unoccupied Neoromanian villa.

Aleea pietonală ce duce spre malul Dunării și Monumentul Independenței.

The pedestrian alley leads straight to the Danube park and the Independence Monument.

Monumentul Independenței

The Independence Monument

"În amintirea bombardării Widinului în 17 maiu 1877"

"In remembrance of the bombardment of Widin, May 17th 1877"

"Ridicat la 28 aprilie 1904 cu ocaziunea venirii Maiestății Sale Regelui cu întreaga familie regală în Calafat".

"Erected April 28th 1904 with the occasion of the visit of His Majesty King Carol I and the Royal Family in Calafat".

Tunuri din Primul Război Mondial.

World War I artillery.

"15 maiu 1877 aici a căzut primul obuz dușman înaintea Princepelui Carol I Domnitorul Țării"

"May 15th 1877 here fell the first enemy shell before Prince Carol I, Ruler of Romania"

Lângă se mai află un monument, în cinstea românilor de la sud de Dunăre, cărora vecinii le mai spun și "vlahi", așa cum rușii le spun românilor de dincolo de Prut "moldoveni". "În memoria Marița, fetița vlahă împușcată de turci la Smârdan în timp ce ducea apă soldaților români 1877"
Mai departe, se poate vedea podul Calafat-Vidin, denumit și "Podul Noua Europă".

There is another monument nearby, honoring Romanians living south of the Danube. Bulgarians and Serbs call them "Wallachians", just like Russians and Ukrainians call Romanians east o the Prut river "Moldovans". The text reads: "In memory of Marița, the Wallachian girl shot by the Turks at the battle of Smârdan while carrying water to Romanian soldiers 1877"
A bit further away can be seen the Calafat-Vidin bridge, or "The New Europe Bridge".

vineri, 6 martie 2015

Maglavit

Localitatea Maglavit de pe malul Dunării este cunoscută mai ales pentru episodul din 1935, când un cioban, Petrache Lupu, a avut o vedenie în care i s-a arătat Dumnezeu îndemnând oamenii să se lase de păcate şi să trăiască o viaţă curată. Episodul a fost destul de celebru în epocă, până a fost înecat în vâltorile războiului şi uitat în perioada comunistă.

Maglavit, on the Danube bank, is well known for an apparition which occured in 1935. A shepherd, Petrache Lupu, claimed he saw God, who commanded that men stop living in sin and change their ways for the better.

În centrul satului se află o troiţă dedicată miracolului şi statuia ciobanului, amplasată recent.

In the center of the village a cross was erected in remembrance of the miracle. Next to it is a statue of shepherd Petrache Lupu.

Satul se mândreşte cu câteva case de epocă ale unor oameni mai înstăriţi.

In the village I saw a few remarkable houses, end of 19th century probably.

Biserica satului este pe şoseaua principală şi mi-a plăcut în mod deosebit clopotniţa, construită parţial din lemn.

The village church is on the main road and I liked its belltower most. It's largely built of wood, it is very rustic.

clopotniţa de la Maglavit

the Maglavit belltower

Însă indiscutabil, cel mai mult în sat mi-a plăcut monumentul eroilor "morţi pentru patrie în războiul 1916-1919", foarte asemănător celui de la Cetate.

However, what most impressed me in Maglavit is the heroes monument, dedicated to those who fell in the Grat War that Romania fought between 1916 and 1919. It resembles the monument in Cetate.

Motivul pentru care acest monument m-a impresionat în mod deosebit este inscripţia: o moştenire şi un înflăcărat îndemn pentru păstrarea unităţii naţionale, pe care din păcate nu am fost vrednici să o apărăm. Îmi place foarte, foarte mult formula folosită, sunt cuvinte puţine, dar puternice.

The reason why I like this monument so much is the inscription, describing the national heritage and calling for the defense of national unity: 
"To you, heirs and descendants, we leave the ancestral bravery and glory. We also leave you our fulfiled dream, 'Great Romania'. Guard it's boundaries and cherish it." 
I find it says a lot with few words.