vineri, 22 iulie 2011

Biserica fortificată Copșa Mare

Am trecut dealurile de la Biertan să vedem şi biserica fortificată de la Copşa Mare. În faţa bisericii se află o casă mare care mie mi-a plăcut foarte mult. Pare nefolosită dar este chiar fosta casă parohială.
A venit ghidul (persoana cu cheia) şi am început vizita. Până la urmă cel mai mult am stat în turn, la poveşti, despre sat, despre cum era de demult. În jur se vedeau dealurile, pădurile iar mai jos satul. Unele dealuri aveau doar un pâlc de copaci pe vârf, sau chiar un singur copac. "One tree hill", ca în cântecul acela de U2.
Mie îmi plac în mod deosebit bisericile fortificate la care s-a putut urca în turn, este un fel de apogeu al vizitei. Întotdeauna împrejurimile se văd foarte frumos. Era foarte cald dar acolo era umbră şi parcă nu aş mai fi coborât.
Drumul de întoarcere spre şoseaua principală Mediaş - Sighişioara l-am făcut tot pe la Biertan pentru că pe la Richiş am înţeles că era mai prost, aşa că, din păcate, nevăzând şi biserica din acea localitate, vizita noastră în regiunea aceea nu a fost completă.

Copşa Mare fortified church

We went over the hills from Biertan to see also Copşa Mare fortified church. The curch is up on a hill with a beautiful and big house in front: the former parish house.
I started my visit with the guide (the person who holds the key) and we spent most of the time in the tower. From up there we could admire the village, the forrests and the hills around us. Some hills had only a couple of trees on their tops, or even a single tree, making me think of that song from U2 "One tree hill".
I especially like fortified churches where it is possible to climb in the tower. It is always the highlight of the visit and the view is always worthwhile. The day was very hot but up there we were in the shade, talking about the village, and I would have stayed till dark.
I took the road to Sighişoara back by Biertan because the other road by Richiş was in bad shape, so I missed the fortified chuch in that village.


miercuri, 20 iulie 2011

Copşa Mare

În copilărie cunoşteam mult mai bine satul Copşa Mare, dintre Mediaş şi Blaj, cu ale sale furnale impresionante în care se fabrica negru de fum. Nu ştiu dacă nu cumva coşul principal nu este cel mai înalt din sud-estul Europei.
Copşa Mare este însă alt sat, la destul de mare distanţă, dar foarte aproape de Biertan, peste dealuri. Drumul este foarte pitoresc şi merită să vă repeţiţi până acolo pentru că biserica din sat chiar merită drumul. E foarte diferită ca tip de Biertan şi oarecum o completează, în viziunea mea.
Satul este îngrijit, cu multe case restaurate bine. Am înţeles că sunt stabiliţi în sat o familie de italieni care au impulsionat economia zonei. Casele lor sunt cele mai frumoase.

Copşa Mare

In my childhood I knew well Copşa Mică (Small Copşa), situated between Mediaş and Blaj. It has a huge factory with one of the highest chimneys in the whole region. It used to really impress me.
Copşa Mare (Big Copşa) is another village, quite far from the other one but very close of Biertan. The road goes over some hills and it's worth it. There is a fortified church, quite a bit different from the one in Biertan, which somehow it completes. It's a different experience.
The village is neat with nice houses, usually well restored. I heard there is a family of Italians who have settled in and are working hard to develop the area. Their houses are the most beautiful.

luni, 18 iulie 2011

Biserica fortificată Biertan

Biserica fortificată de la Biertan, situată la sud de drumul Mediaş - Sighişoara, m-a impresionat întotdeauna în imagini şi aşteptările mele erau mari. Nu m-a dezamăgit, cel mult pot să spun, paradoxal, că avea o atmosferă prea turistică. Nu e de mirare, fiind monument pe lista UNESCO a Patrimoniului mondial şi un sat în care comunitatea săsească rămasă sau emigrată se implică foarte mult.
La intrare te aşteaptă un magazin bine aprovizionat cu obiecte turistice. Multă lume vizita biserica concomitent. A fost un pic frustrant să nu găsesc un unghi bun pentru fotografierea bisericii din incinta zidurilor: biserica e prea mare, zidurile prea apropiate de ea. Cele mai bune fotografii de ansablu se fac de pe drum sau de pe dealurile învecinate, dar cu un aparat bun, nu cu zoom 4 ca al meu.
Pentru fotografii de detaliu, însă, aveţi o sumedienie de posibilităţi. Altarul minunat, amvonul sculptat, bolta gotică flamboiantă, ancadramentele renascentiste ale uşilor, un mecanism senzaţional de închidere a uşii sau contraforturile zidurilor vă aşteaptă să le descoperiţi.
Din turnuri se vede foarte frumos satul, per ansamblu bine păstrat.

Biertan fortified church

The imgages of the Biertan fortified church, south of the Mediaş-Sighişoara road, always impressed me, so my expectations were high. It didn't disappoint me. Actually, ironically, it was a bit too touristic. After all the fortified churches that I was able to visit alone, in a quiet atmosphere, here groups of tourists were roaming about and there was a well supplied tourist shop. All this is not surprising though, considering that it is a UNESCO World Heritage Site and an important village for the Saxon community, both domestic and living abroad.
I was frustrated not to be able to get a good photograph of the whole church. That is because it is so huge and the walls are too close to it. The best pictures can be taken from the road leading to it or from the hills, but with a good zoom.
However, I was spoiled in terms of photographing exquisite details. The impressive altar, the sculpted pulpit, the flamboyant gothic vault, the Renaissance stone doorframes, a sensational door lock or the wall buttresses, they are all waiting for you.
You have a beautiful view of the well kept village from the towers.
vineri, 15 iulie 2011

Biertan

Biertan este un sat mare şi cândva prosper, care a luptat mai demult cu Mediaş şi Moşna pentru supremaţia locală. Se ştie că Mediaşul a câştigat această luptă dar Biertan a fost la rândul său sediul episcopatului săsesc şi ca atare s-a dezvoltat foarte mult. Satul se mândreşte cu una dintre cele mai mari şi mai frumoase biserici fortificate, înscrisă pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial.
Lângă sat s-a găsit un obiect din fier cu inscripţii latine şi simbol creştin, faimosul Donariu de la Biertan datând din secolul 4, mărturie a continuităţii unei populaţii latine şi creştină la nord de Dunăre după retragerea romană.

Biertan

Biertan is a large and once prosperous village. It once competed with Mediaş and Moşna for local supremacy, eventually losing the fight. It was however until the 19th century the bishopric for the Transylvanian Saxons. It boasts one of the biggest and most beautiful fortified churches, listed as an UNESCO World Heritage Site.
The famous Biertan Donarium was found nearby. It is an iron object with latin inscription and christian symbolistics, proof of the continuity of a latin and christian population north of the Danube after the Roman Empire retreated from Dacia.miercuri, 13 iulie 2011

Biserica fortificată Moşna

Primul meu contact cu biserica fortificată Moşna a fost harta lui Radu Oltean "Cele mai frumoase biserici-cetăţi ale saşilor de pe valea Târnavei Mari". Mi-a atras atenţia faptul că turla bisericii, foarte înaltă şi ţuguiată, era acoperită cu alt material decât ţiglă. Mi-am imaginat că era tablă, la faţa locului mi se pare că r fi un material mai nobil, poate ardezie.
Moşna este un obiectiv major printre bisericile fortificate săseşti, deşi, surprinzător, nu este pe lista UNESCO. Este o biserică foarte mare. În interior se lucra la planşeu. M-a impresionat bolta uriaşă a bisericii şi coloanele sale subţiri şi înalte, parţial curbate de secole.
În incita fortificaţiilor este şi un muzeu cu obiecte din universul săsesc de odinioară, inclusiv pancarta haioasă din imagine.
Probabil că punctul culminant este urcuşul în turla înaltă pe scări simple, de genul celor de la ţară pentru urcat în şură (dar mai late şi mai solide). În turlă vă aşteaptă un clopot uriaş şi o privelişte superbă.

Moşna fortified church

My first contact with Moşna was through a poster by Radu Oltean "The most beautiful saxon fortified church-fortresses on the Târnava Mare Valley". Moşna distinguished itself in that the roof of the belltower was not covered in tiles but something else, maybe slate.
Moşna is a major church in the area, by its size and beauty. However, it is not on the UNESCO list of monuments. The interior has a large vault and slim tall arches. They are slightly curved from the weight they are taking on for centuries.
The church has a museum with objects from the Saxon civilisation that dominated the area a century ago. I found the trilingual sign in the picture below particularly funny (Riding a horse or a cart at high speed over this bridge shall be fined 10 crowns).
The high point of the experience in Moşna is probably climbing in the belltower. The stairs are the type one would use to climb in the barn, only wider and stronger. Up there await for you a huge bell and a beautiful view.luni, 11 iulie 2011

Moşna

Moşna este ultima localitate înainte de Mediaş şi din câte am auzit, a fost o vreme în competiţie cu acest oraş, competiţie în care până la urmă s-a lăsat distanţată. Rămâne mărturie o biserică fortificată deosebit de mare din turnul căreia se vede foarte frumos satul.

Moşna

Moşna is the last village before entering Mediaş. It competed once with this town on equal terms. It has since lost ground. However, the very large fortified church of this village testifies of its former prosperity. From the top of the belltower one has a beautiful view of the surroundings.joi, 7 iulie 2011

Biserica fortificată Alma Vii

Biserica fortificată Alma Vii mi-a plăcut din prima, de când am văzut-o cocoţată sus pe deal, cu nişte case pitoreşti mai jos, aceleaşi de secole, cum apar în poze vechi alb-negru. Din cartea lui Hermann Fabini "Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania", frunzărită mai demult, mi-am dat seama că Alma Vii este un exemplu clasic de biserică fortificată cu altarul supraînălţat, fortificat, prevăzut cu o galerie, guri de tragere şi trapă pentru aruncat proiectile peste eventualii asediatori. O biserică războinică, ce să mai! Mi-a plăcut mult turnul de la intrare, care mi se pare deosebit de mare şi gros iar împreună cu celălalt turn, cu ceas, şi cu altarul supraînălţat al bisericii, dau ansamblului profilul său specific.
Toate aceste impresii mi le-am putut forma doar de afară: biserica era închisă pentru restaurare (prin Mihai Eminescu Trust) şi în sat mai era doar cheia incintei pe care am împrumutat-o de la nişte oameni gospodari.

Alma Vii fortified church

I took a liking to Alma Vii fortified church at first sight, seeing it perched on a high hilltop. At its base you can see a couple of houses that can also be seen in black-and-white pictures from 100 years ago. From Herman Fabini's book "The Church-Fortresses of the Transylvanian Saxons" I now know that Alma Vii is an example of church with elevated, fortified altar. It has a walkway with archer loops and trapdoors used to throw projectiles on eventual assailants. It's a warrior church! I liked the entrance tower very much because it's so big and intimidating. It, along with the smaller tower with the clock and the high altar give the church it's distincive profile.
It made all these impressions on me while being unable to visit the interior of the church, closed for restoration work (done by Mihai Eminescu Trust). The key to the precinct was graciously lent by a couple of hard working villagers.luni, 4 iulie 2011

Alma Vii

Mergând spre Mediaş de la Agnita, cu destinaţia intermediară Moşna, am văzut în stânga indicator spre Alma Vii, câţiva kilometri şi mi-am amintit că am văzut într-o carte că este o biserică fortificată frumoasă în acel sat. Numele îmi place de asemenea foarte mult, în dialesc săsesc este Alma iar în germană Almen. Satul este frumos, cu case mari, înalte, iar biserica aşteaptă vizitatori pe un deal abrupt. Chiar lângă ea este grădiniţa satului într-o casă veche cu fronton.

Alma Vii

Driving from Agnita to Mediaş, looking forward to see fortified churches like Moşna, I saw on my left a sign to Alma Vii. I remembered then that I once saw the fortified church in that village in a book and it was very beautiful. I also like the name very much, which in Transylvanian Saxon dialect is Alma and in German Almen. The village is beautiful, with big tall houses and its fortified church on a steep hill. Next to it is the kindergarden found in an old house with high pediment.vineri, 1 iulie 2011

Biserica fortificată Pelişor

Cum treceam prin Pelişor, văzându-mi de drum spre biserici fortificate faimoase precum Moşna sau Biertan, văd în stânga o superbă casă albă neogotică iar în spatele ei biserica fortificată. Dar biserici fortificate hai să zicem că mai văzusem prin zonă, dar o căsuţă de poveşti ca aceea nu! Am plecat după cineva să mă ducă până sus să îmi explice ce şi cum, şi să deschidă biserica.
Am aflat astfel că acea căsuţă este casa parohială a bisericii. Este în stare foarte bună şi locuită: este dată la închiriat unei personalităţi din lumea artistică. Minunat.
Biserica se numără prin cele mai puţin bine întreţinute, din păcate. Multă iarbă în curte, puţine obiecte în interior. Profilul ei din exterior însă este superb, vara nu se vede de copaci, dar e foarte mândră cocoţată pe dealul ei. De asemenea, turnurile, zidurile oarecum neîngrijite, năpădite de verdeaţă, îi dau o atmosferă romantică.
Pelişor, un sat unde merită să poposiţi pentru a vedea ceva diferit.

Pelişor fortified church

I was driving through Pelişor towards Moşna and Biertan fortified churches when I saw on my left a white neo-Gothic house and a fortified church behind it. I found out from the locals that it is the parish house, rented out to a Romanian actor. The fortified church is not in a very good state of repair, there is high vegetation in the courtyard and few objects in the interior. However, the silhouette of the church is impressive, although in the summertime is is less visible because of the tall trees. The towers and walls have a romantic feel with all the vegetation clinging to the grey stones.
Pelişor is worth visiting for these two gems.