joi, 29 noiembrie 2012

Catedrala ortodoxă din Turda

Principala biserică ortodoxă din Turda, "Sfinţii Mihail şi Gavriil", a fost construită între 1926-1935 într-un superb stil neoromânesc de arhitectul Ioan Traianescu (sau Trajanescu), care a ridicat şi Catedrala de la Timişoara. Apreciez foarte mult lucrările acestui arhitect al cărui nume l-am mai întâlnit pe plăcuţe în Bucureşti (iar numele lui îmi place foarte mult). 
Când am ajuns în Turda am parcat în spatele catedralei (foarte convenabilă parcare pentru a putea vizita în voie centrul). Am fost impresionat de catedrală, urcată pe un platou de unde domină strada principală. Terenul a fost donat în ani 20 de biserica greco-catolică - foarte frumos gest care ar putea constitui o inspiraţie pentru bună convieţuire între culte şi astăzi. Pe urmă când am citit numele arhitectului mi s-a părut firesc să fie atât de frumoasă. Nu ezitaţi să intraţi când o găsiţi deschisă şi să îi admiraţi pictura!
În faţa catedralei se află Monumentul Eroilor pe care scrie: "Slavă eroilor români căzuţi în luptele pentru eliberarea oraşului Turda 5 septembrie - 4 octombrie 1944" iar monumentul este închinat de asemenea eroilor aviatori ai Flotilei din Turda căzuţi pe front.
Monumentul este aliniat cu catedrala. Priveliştea vulturului cruciat cu sabia în gheare cu clopotniţa în formă de culă oltenească în fundal este una excepţională.  

Turda Orthodox Cathedral

The main orthodox church in Turda, "Saint Michael and Gabriel", was built between 1926 and 1935 in superb Neoromanian style by architect Ioan Traianescu (or Trajanescu), who also built Timișoara Cathedral. I appreciate a lot this architect; he has many buildings in Bucharest. I also like his name, coming from Trajan, and it is quite rare. 
The Cathedral is in the middle of Turda and there is a convenient parking behind it. It is o a plateau from where it dominates the main street. The terrain was actually donated by the Greek-Catholic Church - a nice example of fraternal collaboration between churches which should be emulated today also. I was impressed by its appearance but then reading the name of the architect I was not so surprised anymore. If you find it open you should enter and admire its paintings.
In front of the Cathedral is the Heroes Monument on which it is written: "Glory to Romanian heroes fallen in the battle for the liberation of Turda, September 5th - October 4th 1944". The monument is also dedicated to the aviators of the Turda flotilla fallen in the line of duty. 
The monument is in line with the Cathedral and I love the way the eagle with the cross and sword can be seen with the bell tower in the background. joi, 22 noiembrie 2012

Biserica catolică Turda

Trotuarul larg din centrul oraşului, unde se află statuia lui Avram Iancu, se sfârşeşte în coasta unei biserici, o biserică mare şi care atrage. Într-adevăr, nu este orice biserică ci chiar biserica unde a fost proclamat Edictul de la Turda privitor la libertatea conştiinţei şi toleranţă religioasă în 1568.
Biserica a suferit numeroase distrugeri şi transformări în urma războaielor pentru Transilvania dintre Habsburgi şi Otomani şi nu în ultimul rând în ultimul răboi mondial. Cândva biserică gotică, astăzi admirăm mai degrabă o biserică barocă, dar la fel de importantă prin valoarea istorică, culturală şi religiosă.

The Catholic Church in Turda 

The main square in Turda is bordered by a church, behind the Avram Iancu monument. It is not any church but the one in which was proclaimed the Edit of Turda on the freedom of consciousness and religion in 1568. 
This beautiful church suffered, unfortunately, many misfortunes, in the old wars for Transylvania between the Habsbourgs and the Ottomans and also in the last World War. Thus, what was once a medieval gothic became a predominantly baroque church. However, it remains just as important historically, culturally and religiously. joi, 15 noiembrie 2012

Biserica reformată Turda Veche

Să vorbim despre bisericile istorice din Turda! Sunt cel puţin trei care trebuie văzute! Sunt biserica reformată Turda Veche, biserica catolică din Piaţa Republicii şi catedrala ortodoxă construită în perioada interbelică.
Cea mai vizibilă este cu siguranţă biserica reformată, a cărei turn domină centrul vechi. Turnul clasic, tipic ardelenesc (cu 4 turnuleţe în colţuri, tip întâlnit şi în alte zone cu germani sau influenţă germană ca Alsacia sau Pădurea Neagră), este mai nou decât pare, fiind reconstruit în 1906.
Ghidul ne-a povestit că biserica a avut multe peripeţii, inclusiv din cauza disputelor religioase între catolici şi protestanţi în periada Renaşterii. Mai multe secole a fost înconjurată de ziduri, astăzi nu le mai are şi de asemenea dimensiunea ei este redusă. Intrarea principală este obturată şi amplasamentul turnului a fost schimbat. Toate acestea nu i-au ştirbit frumuseţea.

The Reformed Church Turda Veche

Let´s talk about the historic churches of Turda! There are at least three of them which you must see! There is the Reformed Church Turda Veche, the Catholic Church in Republic Square and the Orthodox Cathedral built between the wars.
The most visible is certainly the Reformed Church, with its tower dominating the old city. The classic tower, typical for Transylvania, but also resembling bell towers with 5 spires in Alsace or the Wurtemberg region, is newer than you think: 1906.
The guide told us the history of the church, its tribulations in the religious conflicts of the Rennaissance. Several centuries it was fortified, then its size was reduced, the tower rebuilt in a different place, the main entrace walled up. All this has not altered its beauty.
joi, 8 noiembrie 2012

Muzeul de istorie Turda - Palatul Voievodal Turda

Am avut baftă, am găsit Muzeul de istorie din Turda deschis şi ca scos din cutie după o prea lungă perioadă de restaurare de 14 ani.
Din păcate în interior nu se pot face fotografii, însă vizita merită din plin. Muzeul nu era amenajat în totalitate când l-am vizitat. Totuşi, am, putut vedea exponate din perioada antică şi medievală. O sală este dedicată perioadei lui Mihai Viteazul.
Exponatul cel mai de efect este însă tezaurul prinţesei gepide "Franziska". Scheletul acesteia a fost găsit de arheologi împreună cu diverse bijuterii şi unelte, aşezate cu multă pricepere de muzeografi pe un pat de nisip într-o vitrină de sticlă. Este un crâmpei de lumină asupra unei perioade obscure, perioadelor migraţiilor, şi a unui popor efemer, dar care s-a remarcat în istorie ca distrugătorii hunilor.   
M-a surprins un pic denumirea de "palat voievodal" sau "princiar". Titulatura se explică prin faptul că aici se desfăşurau întrunirile Dietei Transilvaniei atunci când aveau loc la Turda. Astfel, Edictul de la Turda, despre care am vorbit în postarea anterioară, a fost semnat chiar în această clădire. Evenimentul este zugrăvit într-un tablou uriaş găzduit de muzeu. Nu-l rataţi!   

Turda History Museum - The Turda Princely Palace

I was lucky to find the Turda History Museum open and pristine, after an excessive period of restauration works of 14 years.
Unfortunately taking pictures is not allowed inside, but the visit is worth it. The museum is not yet open entirely, but the Ancient and Medieval Periods are covered. There is for instance a room dedicated to Michael the Brave and his era.
However, the most impressive exhibit is the treasure of Gepid princess "Franziska". Her grave was found by archeologists in 1996 and can now be admired in the museum: her skeleton and belongings (jewles, tools) are neatly arranged in a glass case. It is a ray of light shining in the Dark Ages, for which information is very scarce concerning the Romanian territory. The Gepids had a fleeting passage through history and are best known as the vanquishers of the Huns. 
The building´s name "Princely Palace" comes from the fact that the Transylvanian Diet held its meetings here. Thus, it is here that the Turda Edict, mentioned in the previous post, was signed. A huge 12 square meter picture depicts the event. Don´t miss out on a visit at this museum!   joi, 1 noiembrie 2012

Turda

Am intrat în Turda în drum spre Cluj cu gândul de a vizita oraşul şi obiectivele sale şi pe urmă de a înnopta în Cluj. După ce am mâncat "eftin şi bun" în centrul oraşului (Piaţa Republicii), am constatat că e nevoie de o zi întreagă pentru a vizita obiectivele oraşului, la care se adaugă Salina Turda şi situl natural Cheile Turzii.
Într-adevăr, al doilea oraş al Judeţului Cluj are o istorie bogată şi multe de arătat.
Oraşul a fost fondat de Daci, sub numele Potaissa. A devenit apoi colonie romană. Prima sa atestare istorică datează din 108 AD pe o piatră a cărei copie se află azi expusă în centru.
În evul mediu la Turda se extrăgea sare. Oraşul a devenit un centru politic unde Dieta Transilvaniei a ţinut mai multe adunări. La Turda a fost adoptat în 1568 un edict de toleranţă pentru religiile catolică, calvină, luterană şi unitariană (românilor ortodocşi nu li se recunoşteau drepturi în acea perioadă). Actul era însă primul de această natură adoptat în Europa, mult înainte de cunoscutul Edict de la Nantes. 
Pentru drepturile românilor s-a luptat un fiu al oraşului, Ioan Raţiu, doctor în drept, fruntaş al Revoluţiei Paşoptiste în Transilvanuia şi al Mişcării Memorandiste (poza 4). Statuia sa se află în centrul oraşului, fiind înscris şi citatul "Existenţa unui popor nu se discută ci se afirmă", replica doctorului Raţiu la acuzaţiile aduse împotriva lui ca semnatar al Memorandumului. Omul politic cunoscut generaţiei noastre, Ion Raţiu, este strănepotul său.
O perioadă dramatică pentru Turda au fost anii 1940-1944 când, în urma Dictatului de la Viena, devine localitate de frontieră în cuprinsul României mutilate. Mai mult, după 23 august 1944 când România a trecut de partea Aliaţilor, la Turda au avut loc masacre cauzate de horthyşti, iar ulterior oraşul a fost eliberat după Bătălia de la Turda prin care a fost eliberată aproape toată Transilvania. Mai multe monumente pomenesc aceste episoade dureroase din istoria oraşului.
Revenind la vremurile noastre, am putut vedea un oraş curat şi bine întreţinut, cu multe case frumoase şi monumente. Nu ne aşteptam la aşa mult. Într-o plimbare, am avut ocazia să vizităm Muzeul de istorie al oraşului, cu sediul în care ţinea şedinţele sale Dieta Transilvaniei (zis Palatul Voievodal) şi 3 dintre bisericile importante din oraş.  

Turda

We went into Turda with the thought of grabbing lunch and doing a little sightseeing before continuing on to Cluj. After a copious (and cheap) lunch, we saw that a whole day is needed to visit the beautiful city, its objectives and also Turda Salt Mine and the Turda Gorges.
The city was founded by the Dacians, then named Potaissa. It then became a roman colony. It is first mentioned in an inscription from 108 AD and a copy of that stone is now placed in the center of the city.
In the middle ages, salt was mined near Turda. The town became a political center, where the Transylvanian Diet held some of its meetings. It is in Turda that, in 1568, religious tolerance was granted for Roman Catholics, Calvinists, Lutherans and Unitarians. The Edict of Turda is the first such act in the world, preceding the Edict of Nantes. However, Orthodox Romanians, who at the time were persecuted and were certainly barred access to nobility, were not mentioned or recognised. 
In the 19th century, Romanians started petitioning for their national rights. A major figure of this struggle was Ioan Raţiu, Doctor in law (picture 4). He fought in the 1848 Revolution and was an initiator of the Transylvanian Memorandum. Subsequent facing accusations for heading the movement, Doctor Raţiu simply stated: "What is discussed here is the existence of the Romanian people itself. One does not discuss the existence of a people, one affirms it". The last phrase is inscribed on his monument. Ion Raţiu, the 1990s political leader is his great-grandson.
A tough period for the city was The Second World War. Following the Second Vienna Award, Turda was a border city of amputated Romania. Then in 1944, following August 23rd when Romania switched sides to join the Allies, massacres were perpetrated in Turda by Hungarians (Hungary was at a time a fascist state which fought alongside Nazi Germany until the end). The Hungarian army then made a stand in the area against the advancing Romanian and Soviet troops, leading to the Battle of Turda after which most Transylvania was liberated. Several monuments mention these tragic episodes of the city´s history.
Today, we strolled throgh a beautiful city with a restored urban center. Buildings and monuments are everywhere to be seen. We went to see the Turda City Museum, found in the palace where the Transylvanian Diet gathered, and also several historical churches.